Hans Tegner

Weilbach information

Genealogy

Tegner, Hans Christian Harald, 1853- 1932, tegner, porcelænskunstner og indretningsarkitekt. *30.11.1853 i Kbh., ?2.4.1932 i Fredensborg, begr. på Asminderød Kgrd. Forældre: Litograf Isac Wilhelm T. og Ane Emilie Hansen. ~24.10.1896 i Sundby med Helga Byberg, *13.1.1862 i Fr.cia, ?26.2.1945 i Fredensborg, datter af købmand, konsul Ole Strib Hansen B. og Karen Møller.

Biography

Hans Tegner begyndte som tegner ved humoristiske blade. I 1880 blev han opsøgt af forlæggeren Ernst Bojesen, der havde to projekter, dels en illustreret "jubeludgave" af Ludvig Holbergs komedier i anledning af tohundredårsdagen for forfatterens fødsel, dels en årlig "humoristisk kalender", Oldfux. De 2 første årgange af Oldfux (siden 1889 Blæksprutten) var illustreret i fem farver fra ende til anden af T. I de kommende år brugte T. sine kræfter på Holbergudgaven. Han lagde stor vægt på at gengive holbergtidens miljø korrekt i alle detaljer, bl.a. samarbejdede han med Folkemuseets grundlægger Bernhard Olsen og Det Kongelige Teaters dragtsamling. Jubeludgaven blev modtaget med begejstring og trykt i 4000 eksemplarer. Teaterhistorikeren Arthur Aumont mente dog, at T. var "vel meget forliebt i blottede og svulmende Bryster." I 1882 havde T. udstillet 12 akvareller til Svinedrengen og Fyrtøjet på Charlottenborg. Disse muntre, farverige H. C. Andersen-illustrationer kom til at danne grundlag for to populære billedbøger. Ernst Bojesen engagerede derfor T. til at illustrere en "verdensudgave" af H.C. Andersens eventyr. Eftertiden har ikke haft meget godt at sige om de 250 helsides illustrationer. T.s utallige vignetter, rammer, titelblade og tegninger til industrielt fremstillede bogbind, blandt andet i samarbejde med Forening for Boghaandværk, blev af betydning for boghåndværkets opblomstring ved slutningen af forrige århundrede. T. genindførte, som kunstnerisk leder af Bing & Grøndahl, overglasurmalingen, en revolution på den københavnske fabrik, der siden 1880erne med sin underglasurmaling havde opnået en europæisk førerstilling. T. foretrak overglasuren på grund af dens muligheder for det præcist tegnede ornament, sådan som det kendtes fra 1700-tallets porcelænskunst. Han genskabte Heinrich Hansens rokoko- inspirerede Rosenborgstel, relancerede et af Bing & Grøndahls gamle hits, Holberg-porcelænsfigurer (efter Wilh. Marstrand), og skabte en række pompøse porcelænsunika. Blandt hans sidste arbejder for Bing & Grøndahl var jubilæumsstellet fra 1927, hvor T. vendte tilbage til underglasuren og søgte at nærme sit formsprog til mellemkrigstidens enkle funktionalistiske smag. Eftertiden har rost T. for hans professionalisme, men som kunstner levede han ikke op til sine umiddelbare forgængere, Pietro Krohn og J. F. Willumsen. Den elegante, men fåmælte og køligt distante T., der tilhørte en vidtforgrenet og indflydelsesrig københavnsk familie, blev efterhånden selv en mand med indflydelse. Han luftede jævnligt sine meninger om det københavnske byrum og blev således sat i spidsen for istandsættelsen af Caritasspringvandet på Gammeltorv 1890- 92. Denne hårdhændede restaurering har været udsat for sønderlemmende kritik. Som organisator møder vi første gang T. ved Verdensudstillingen i Paris år 1900, hvor han stod for det kunstneriske arrangement af den danske kunstafdeling. Som leder af Kunstindustrimuseets kunsthåndværkerskole fra 1901 blev han en fornyer. Der var blevet talt meget om naturen og naturens former som kilde til fornyelse af kunstindustrien. T. greb bolden og lod eleverne tegne efter naturen, blomster, sommerfugle, biller, konkylier med mere. Et højdepunkt i sin karriere nåede T. i 1917, hvor han blev inddraget i indretningen af det nye Christiansborg, efter at avispolemikken herom havde udviklet sig til en farce. Det vidner om T.s indflydelse i København, at polemikken om det nye Christiansborg næsten øjeblikkelig forstummede. At der blev murret i krogene, bl.a. af J.F. Willumsen, gjorde hverken fra eller til. T. fik bl.a. ansvaret for udsmykningen af otte sale, herunder Alexandersalen og Dronningens Håndbibliotek. Arbejdet skred dog kun langsomt frem, og da den 70-årige T. i 1923 blev afskediget, stod ingen af de otte sale færdige. Udsmykningen blev senere ført til ende, i det store og hele efter T.s design. I sine sidste år var T. svækket af sygdom. T. blev vurderet højt i sin samtid. Kollegaen Alfred Schmidt anså Holberg-illustrationerne for "det mest monumentale og mest storslaaede Illustrationsværk nogen dansk Tegner har præsteret". Gudmund Hentze fremhævede T. på Thorvald Bindesbølls bekostning, en vurdering, som eftertiden ikke deler. Da T. døde, dalede hans stjerne hurtigt, og i dag er der ikke mange, der har noget tilovers for ham. Der er, skrev Jens Fr. Nørbæk i 1974, "en duft af mølkugler og lavendler over T." Næsten intet i hans kunst pegede fremover, men han var en talentfuld og allestedsnærværende eksponent for sin tids kunstneriske idealer.

Education

I litograflære hos faderen og dennes kompagnon Adolph Kittendorff; Chr. V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. jan. 1869, modelsk. forb.kl. okt. 1872, modelsk. jan. 1876-jan. 1879.

Travels

Paris 1878, 1883, 1889; Tyskland, Schweiz, Frankrig 1882-83; Østrig og Italien 1892 (s.m. xylograf F. Hendriksen).

Occupations

Leder af Kunstindustrimus. kunsthåndv.sk. 1901-17; kunstn. leder af Bing & Grøndahl 1907-32; medl. af Akad.rådet 1909-19; af best. for Kunstindustrimus. 1914-28; kons. ved Højsk. for Boghåndv.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1886; fortjenstmed. i guld 1888 (ill. af Holbergs komedier); guldmed., Paris 1889 (for samme); Akad. 1891; titulær prof. 1897; guldmed., München 1905.

Exhibitions

Verdensudst., Paris 1878, 1889, 1900, 1925; Chicago 1893; Charl. Forår 1882, 1889; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Rokokoudst., Industriforen., Kbh. 1891; Internat. bogudst., smst. 1891; Konst- och Industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; IX internat. Kunstausst., Glaspalast, München 1905; Landsudst., Århus 1909 (keramik); Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Forum 1929; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Da. Boghaandv. gennem Tiderne, Kunstindustrimus., Kbh. 1949. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1887; Det kgl. Bibl. 1932 (minde).

Artworks

Tegninger: Til Aftenposten og en rk. kortvarigt bestående satiriske ugebl. fra ca. 1868; Punch 1873-80; Figaro (Kbh.) 1878; Ill. Tid. 1878-85; Oldfux, humoristisk Kalender 1881-82; Ude og Hjemme 1881-84; Juleroser 1881, 1885, 1887-88, 1890-97, 1905-07, 1912-13, 1916; Hans Tegner Album, 1885 (saml. af tegn., fortrinsvis fra Punch); Norden. Ill. Skand. Revue 1886-87 (også i svensk udg.); Børnenes Juleroser 1888, 1892; Blæksprutten, 1906. Illustrationer: D. Jerrold: Mrs. Caudles Gardinprædikener, 1877; C. Andersen og H.J. Greensteen: Prosa og Vers. Ny Billedbog, 1877 (s.m. A. Jerndorff, A. Kittendorff og C. Andersen m.fl.); H. Drachmann: Aarstiderne, 1880 (s.m. P. Krohn, E. Henningsen og O. Haslund m.fl.); A. Westrup (udg.): Ill. Sang-Album, 1881 (s.m. C. Thomsen, E. Henningsen og H. Olrik m.fl.); Ludvig Holberg: Samtlige Comoedier I-III, 1883-88 (2. udg. med forenklet dek. i 2 bd. 1896, 3. udg. i 3 bd., ved H. Brix, med ill. i formindsket geng., 1922-23); J. Martensen (udg.): Holbergs Komedier I- XIII, 1897-1909 (genbrug af vignetter, friser og omslag); H.C. Andersen: Fyrtøjet, 1884, 1909, 1918; samme: Svinedrengen, 1884, 1909, 1918, 1981; Tivoli Officielt Fest- Album 1843-1893, 1893; F. Hendriksen (udg.): Billeder af da. Kunstnere, II, 1895 (s.m. E. Henningsen og V. Pedersen og M. Engelsted m.fl.); Karl Larsen: Udenfor Rangklasserne, 1896; Eventyr af H.C. Andersen, indledn. af G. Brandes, I-II, 1900 ("verdensudg.", uds. samt. på en lang rk. sprog); E. Slomann: Læsebog for da. Børn med Tegn. af da. Kunstnere, I- III, 1901-03 (s.m. flere andre). Bogudstyr (vignetter, dekorative rammer, titelblade og omslag): Til bl. a.: V. Heise (udg.): B.S. Ingemanns Svanesang, 1889; Carl Møller: Der er Forskjel-, 1890; P.M. Møller: Poesi og Prosa, 1891; samt andre af Foren. Fremtidens klassikerudgaver; kat., Internat. Bogudst. i Industriforen. i Kjbh., 1891; H. Pontoppidan: Muld, 1891; samme: Det forjættede Land, 1892; samme: Dommens Dag, 1895; kat. til den den da. afd. på verdensudst. i Chicago, 1893; Knut Hamsun: Ny Jord, 1893; J. Steenstrup m.fl.: Danm. Riges Hist., I-VI, 1896-1907; K. Dahl: Edison, 1897; C. Nyrop: Det Suhrske Hus, 1899; J. Clausen og P.F. Rist (udg.): Memoirer og Breve, I-L, 1905- 27; K. Nyrop: Fortids sagn og sange, I-VI, 1907-09; Troels- Lund: Dagligt Liv i Norden, I-XIV, 1908-09; Th. Sundorphs lærebøger i fysik; C. Elberling: Breve fra en Bogelsker, 1909; S. Bauditz: Samlede Romaner og Noveller, I-VI, 1911- 12; R. Stampe (udg.): Baronesse Stampes Erindringer, 1912. Bogbind: Forlagsbind for Philipsens Forlag 1885-95; udk. til enkeltbind, udf. af kendte kbh. bogbindere som Immanuel Petersen, J. L. Flyge, Carl Petersen og Anker Kyster 1893- 1915. Plakater: For tidsskr. Kunst (1899); for "verdensudgaven" af H.C. Andersen (1899). Brugsgrafik: Femkroneseddel (1898); frimærker, da. (1904-06); islandske (1907); bomærker, bl.a. for Kunstindustrimus., Kbh.; ex libris for bl.a. Kbh. Rådhusbibl.; Herlufsholms Sk. Bibl.; i en årrække udgik de fleste kunstnerisk udstyrede "adresser" fra T.s atelier. Porcelæn: Danmarksvase (udst. 1909); Rosenborgstellet (en rekonstr. efter Heinrich Hansens stel fra 1872); Herregårdsstellet (1915); to vaser skænket til Rigsdagen 1920; punchebolle til Studenterforen.; æressøjle for dr.jur. Carl Ussing; stager og opsats til kongeparrets sølvbryllup 1923 (med figurer af S. Ratschack); polykrome rokokofigurer (alle modellerede af J. J. Bregnø); Bing & Grøndahls jub.stel (1927, s.m. Jo Hahn Locher). Indretningsarbejder: Sølyst ved Klampenborg (1900, s.m. Aksel Hansen, delvis bev.); Chr.borg Slot (1917-23). Gravmæler: Bl.a. for Heinrich og Pauline Hirschsprung (1912, Mosaisk Vestre Kirkegrd.); Gustav Wied (1914, Roskilde Gråbrødre). Andet: Guldkrans skænket af da. skolebørn til kongeparrets guldbryllup (1892, udf. A. Michelsen); ordensinsignierne for den islandske Falkeorden; forestod restaur. af Caritasspringvandet (1890-92); udk. til Århus Teaters tympanon, udf. i fliser hos Herman A. Kähler (1898- 1900); samlemærker for "Danmark" (før 1930); repr. på Kobberstiksaml., Kunstindustrimus., Teatermus., Kbh. Bymus., Handels- og Søfartsmus., Fr.borgmus., Det kgl. Bibl., Bing & Grøndahl (Royal Scand.), H.C. Andersens Hus, Odense.

Literature

Dags-Avisen 18.12.1883; Ude og Hjemme 1883-84, 636f; Hjemme og Ude 30.11.1884; 21.12.1884; Pol. 20.2.1887; 27.3.1894 (interv.); 2.4.1905; 30.11.1923; 3.4.1932; Ny Jord, 1888, 473-80; Kunstbl., 1888, 294f; Dannebrog 1.9.1892; F.R. Friis og L. Fenger i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1892, 161-72; F. Beckett i: Ill. Tid. 1893- 94, 373f; Sig. Müller i: Højskolebl. 1894, 449-52; Hver 8. Dag 5.11.1899, 89-92; Ch.A. Been i: Tidskr. for Industri, 1901, 177-91; C.E. Jensen: Karikatur-Album, II, 1912, 433- 40; Henning Brøchner i: Bogvennen, IV, 1914, 116-19; H.S. Hendriksen i: Aarb. for Bogvenner, I, 1917, 68-86; Gudmund Hentze i: Skønvirke, 1922, 113-26; Berl. Tid. 29.11.1923; Berl. Aften 29.11.1928; 3.4.1932; F. Hendriksen i: Ill. Tid., 1923-24, 165f; H.T. i: Skønvirke, 1924, 48 (indretn. af Chr.borg); Nat.Tid. 29.11.1928; Porcelænsfabr. Bing & Grøndahl 1853-1928, 1928, 21, 38-43; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; H.S. Hendriksen i: Nyt Tidskr. for Kunstindustri, 1932, 64; Alfred Schmidt i: Samleren, 1932, 64; samme i: Tegneren, maj 1932, 5; Dag. Nyh. 3.4.1932; Lauritz Nielsen: Den da. Bog, 1941, 266-70; A.G. Hassø: Da. Exlibris, 1942; Henry Hellsen: Alfred Schmidt, 1942; H. Langberg: Fra Torv til Torv, 1943, 37; Mogens Knudsen, Orla Lundbo og Walter Schwartz: Satire og Humor i da. Tegnekunst, 1946, 68f; Jens Kruuse: Da. Streger, 1946; Pola Gauguin, Erik Blomberg og Otto Gelsted: Verdenskarikaturen, II, 1947, 103, 107; Alexis J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., I, 1947-49, 44; Svend Aakjær m.fl. (red.): Kbh. før og nu, II, 1949, 75, 88; H.P. Rohde: Dansk Bogill. 1800-1890, 1949, 70-72; Otto Mackeprang i: Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., III, 1951-54, 95; H.P. Rohde: Ernst Bojesen, 1958; Steffen Linvald i: Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., VI, 1959-60, 426f; Kai Uldall i: Kulturminder, ny rk., III, 1960, 109f; J. Chr. Varming i: Tilegnet Mogens Koch, 1968, 182; Flemming Teisen i: Samme, 185f; Erik Dal: Udenlandske H.C. Andersen-ill., 1969; Viggo Steen Møller: Da. Kunstindustri, 1-2, 1969-70; Jens Fr. Nørbæk i: Bogvennen, 1974, 72; Margaretha Rossholm: Sagan i Nord. Sekelskifteskonst, 1974; Kristian Hvidt m.fl. (red.): Chr.borg Slot, II, 1975; Erik Dal: Da. H.C. Andersen-ill., 1975, 59-74; Holger Rasmussen: Bernhard Olsen, 1979; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983; Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Avisens Håndskr., 1983; Jan Garff: Omkring Holberg (Kobberstiksaml.: Lommebog 61), 1985; Leila Krogh (udg.): Løvens breve. J.F. Willumsens breve til Alice Bloch 1899-1923, 1987; Lise Funder: Da. Teaterbyggeri 1870- 1910, 1987, 83f; Ass. Kgrd.: Bevaringsværdige monum., 1987, 70; Gert Posselt: Pengesedler i Danm. 1787-1945, 1987, 24; Lise Svanholm (udg.): Agnes og Marie. Breve mellem Agnes Slott-Møller og Marie Krøyer 1885-1937, 1991; Margit Mogensen: Eventyrets tid. Danm. delt. i Verdensudst. 1851- 1900, 1993; Lars Dybdahl: Den da. plakat, 1994. Breve til Viggo Johansen (Det kgl. Bibl.).

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.