Mogens Jørgensen

Weilbach information

Genealogy

Jørgensen, Mogens Henri, *1914, maler. *26.2.1914 i Kbh. Forældre: Grosserer, vinhdl. Charles Valdemar J. og Ellen Vestergaard. ~25.1.1944 i Brønshøj med billedh., ark. Gudrun Elisabeth Steenberg, *21.5.1914 i Göteborg, ?2.3.1998 i Kbh., datter af telegrafkommissær Charles S. og Anna Emma Maria Hendén.

Biography

Mogens Jørgensen arbejdede i sine yngre år i den figurative maletradition, som prægede Rostrup Bøyesens skole. Men fra begyndelsen af 1950erne frigjorde han sig fra det genkendelige og skabte sine første helt nonfigurative billeder, hvor han arbejder med linier og farver som rent billedmæssige elementer. Det var en periode, som J. selv har kaldt "den geometriske", og som kom til at vare godt 5 år. Efter en rundrejse i Frankrig i 1950, hvor glasmosaikkerne i de store, gotiske katedraler blev studeret, rettede han sin interesse mod kirkeudsmykninger. J. gik fra starten ind for at sætte samtidens præg på de gamle huse. Han blev en af de betydeligste repræsentanter for ønsket om at skabe fornyelse i den kirkelige kunst ved brug af abstrakte virkemidler. Med originalitet og frimodighed har han tilføjet nye elementer til gamle kirkerum under hensyntagen til stedets ånd og identitet. Det berømte nonfigurative loft, malet i tempera, i Hover Kirke fra 1955 var starten. Denne første abstrakte udsmykning i et ældre kirkerum vakte stor opsigt, og siden har J. sammen med ægtefællen, arkitekten og skulptøren Gudrun Steenberg udført en bemærkelsesværdig lang række af glasmosaikker, altertavler, vævninger og lyskompostioner til utallige kirker. De kunstneriske bestræbelser kulminerede med realiseringen af glaskirken i Täby uden for Stockholm i 1971-77. Gudrun Steenberg var arkitekten og J. billedkunstneren, og kirken er et vellykket eksempel på kunstnerens generelle stræben efter at få billedkunst, arkitektur og omgivelser til at udgøre en helhed. I de abstrakte glasmosaikker anvender kunstneren lyset som en kunstnerisk medskaber gennem dets modulering af rummet. Samtidig ser han lyset som et sindbillede, hvor netop glassets gennemskinnelighed gør det til en selvfølgelig budbringer om det guddommelige.

Education

Elev af P. Rostrup Bøyesen 1932-33; Kunstakad. Kbh., freskosk. (Elof Risebye) 1941.

Travels

Frankrig 1950.

Occupations

Medl. af Akad.rådets udvalg for kirkekunst 1970-72; af Charl.udst. censurkom. 1954.

Scholarships

Even Nielsen 1944; Raben-Levetzau 1944-46; Bielke 1945; Carlsons Pr. 1945; Kunstindustrimus. og Ekstrabl. Frankrigslegat 1950; Emma Bærentzen 1951; C.F. Hansens Pr. 1957; Akad. 1957; Bindesbølls Legat 1966; Ancker 1966; 1. pr. i nord. konk. om en glaskirke i Täby 1967 (s.m. Gudrun Steenberg); Akad. årspr. 1975; Kunstakad. Pr. 1976 (forslag til vandkunst til Israels Pl., Kbh.); Danm. Nationalbanks Jub.fond 1978; 2. pr. i Kbh. Komm. konk. om gavludsmykn. 1980 (s.m. Gudrun Steenberg); Eckersberg Med. 1984; Farb-Design-Preis, Stuttgart 1984 (glask. i Täby); Selsk. for kirkelig Kunsts hædersgave 1987; Velux Pr. 1988.

Exhibitions

KE 1938-40, 1943-45, 1947; Corner og Høst 1942; Unge Talenter, Kbh. 1944; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1945; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Linien 1952; Charl. Forår 1952-53, 1957, 1960-61, 1964, 1975; Linien 3 konkret realisme, Charl.borg 1956; Maj-udst. 1957-64, 1966, 1969, 1975-85; Linien 3 linien igen, Winkel & Magnussen, Kbh. 1958; Da. nutidskunst 2, Lunds Konsthall 1959; Da. Udst., Muzej Savremene umetnosti, Beograd 1968; Å- udst. 1969; Konst i offentlig miljø i nutida Danmark, Gal. Plaisiren, Sth. 1973; M 59 1975, 1977, 1980-81, 1986-94; Kirkelig Kunst, Vestjysk Kunstforen., Tistrup 1978; Reflex 1980, Århus Kunstforen. m.fl. 1980; En glaskirke bliver til, Stat. Mus. for Kunst 1980; Åben konk. om udsmykn. af tænkt husgavl, Nikolaj, Kbh. 1980; Kirkelig Kunst, Billund Centret 1981; Glaskunst, Sønderjyll. Kunstmus. 1982; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Charl. Eft. 1984; Ny da. kirkekunst, Esbjerg Kunstpav. 1986; Omgivelser, Da. Ark.center Gl. Dok, Kbh. 1987; Ny da. glaskunst, Centre Internat. des Vitrail, Chartres 1988; Kirkefondens 100 års Jub.udst., Trinitatis K., Kbh. 1990. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1947; Charl.borg 1955 (s.m. Gudrun Steenberg); Gal. Hybler, Kbh. 1967; Brøndbyernes Rådhus 1968 (s.m. Gudrun Steenberg); Farum Kunstforen. 1976; Skt. Peders K., Holsted 1980; Køge Skitsesaml. 1981, 1990 (s.m. Gudrun Steenberg); Da. Ark.center, Gl. Dok 1987 (s.m. samme).

Artworks

Maleri: Læsende ung pige (1942, Storstrøms Kunstmus.); Portræt af min søster (1942-44, Vejen Kunstmus.); Julekomposition (1954-55, Louisiana); Komposition (1956, Vejen Kunstmus.); vartegn til Trekroner-øen (indk. af Planstyrelsen ved idékonk. 1987); endv. repr. i Skissernas Mus., Lund; Køge Skitsesaml.; Mus. Holmen, Løgumkloster; Kunstindustrimus. Kirkelige arbejder: Antependium i gobelin til Gjerrild K. (1954); loftkomposition i Hover K. (1955); glasmosaikruder i Kolind K. (1956); glasmosaik i Christiansk., Lyngby (1960); samme i Præstø K. (1962); samme i k. i Ungdomsbyen, Rødovre (1962); samme i Arlöv K., Skåne (1964); samme i Skodborg K. (1968); loftsmal. og gobelin til alterbordet i Rejsby K. (1962); gobelin (1963) og keramisk flise-udsmykning af auditoriet (1964) til Båring Højsk.; antependium i gobelin til Hørby K. (1965); glasmosaik i apsis i Lem K. (1963); samme i Fredensk., Viby J. (1963); elektrisk lyskomp. som altertavle samt staffering af prædikestol i Jægersborg K. (1965); gobelin i Fredensk., Viby J; antemensale i Kousted K.; antependium i Melby K. (1966); loftmal. i skibet i Essenbæk K. (1967-68); altertavlemal. (1968) og staffering af inventaret i Hover K., Vejle; gobelin i Holstebro nye K. (1970); glasmosaik som østvæg i Vestervang K., Viborg (1970); glasmosaikruder i koret i Mårslet K. ved Århus (1971); glasmosaikker i Täby K., Sverige (1971-77, model i Køge Skitsesaml.); elektrisk lyskomposition som altertavle samt glasmosaikrude i koret i Kirke Værløse K. (1973); antependium i gobelin i Fr.berg K. (1977); restaur. af Univ. Bibl. glasmal., Kbh. (1976-78); messehagler til Jægersborg K. (1977-78); glasmosaikruder i Dannemare K., Lolland (1977-79, 1984); messehagler til Fr.berg K. (1980); glasmosaikrude i Hover K. (1980); glasmosaikker og antependium i koret, Lisbjerg K. (1982); glasmosaikker i skibet, Essenbæk K. (1985); glasmosaik i koret, glasmal. i apsis og altertavlerose i Essenbæk K. (1986); glasmal. i koret (1987) og gobelin over altret (1988) i Mariendals K., Kbh.; glasmal. i Mosede K. (1991); glasmal. i altervæggen i Blågårds K., Kbh. (1992); antependium i Skt. Pauls K., Kbh. (1992); glasmosaikruder i Åbyhøj K. ved Århus (1993); korudsmykn. i Timotheus K., Kbh. (1993); altertæppe og bryllupsløber i Fr.berg K. (1993); glasmosaikrude i Essenbæk K. ved Randers (1993); endv. restaur. og nystafferinger i k. i Gjerrild (s.m. Gudrun Steenberg), Kolind, Hemmed, Ginnerup, Hover og Seden.

Literature

Inf. 14.9.1950 (M. J.); V. Bjerke Petersen: Konkret konst, Sth. 1956; Jan Zibrandtsen i: Gutenberghus Årsskr., 1957, 15; Martin Drouzy i: Kirkens Verden, 4, 1961; Poul Vad i: Signum, 4, 1962, 24; Åse Voss Schrader i: Da. kunsthåndv., 8, 1962; Otto Norn i: Kirkens verden, 4, 1965; M.J.: Den nonfigurative kunst og dens berettigelse i kirken, Særtryk af kirkebygning og teologi, 1965; Odd Brockmann: Glasmaleri i Norden, Korsør glasværk 1966; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968; Mogens Jørgensen i: Cras, XVII, 1978, 108-12; Harald Skougaard: Glaskunst og glasmageri, 1976; Ark.tur: Kirken i Täby, Arkitektens forlag, 1978, 202- 08; Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län, 1980, 217f; Jonathan Glancey i: The Architectural Review, aug. 1981; Anne-Marie Balle i: Da. Praktiserende Arkitekter, 4, 1983; Otto Norn i: ICO, 2, 1984.

Author: Ellen Tange (E.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.