Ferdinand Thielemann

Artworks

Før 1851: Filial for Nat.banken, Bispeg. 2, Århus (1836, nedr.); Realsk., Århus (1843, senere hosp., nedr.); ny hovedbygn. på herregrd. Vilhelmsborg (1843, kvistetage opsat 1877 ved C. Lange); hovedistands. af Den gl. Latinsk., Viborg (1843), nu Komm. adm.); ny hovedbygn. på herregrd. Eskildstrup, Sneslev ved Fuglebjerg (1849); hovedbygn. på Nordruplund ved Slagelse (nedbr. 1903); Ting- og arresthus, Korsør (1848). Værker efter 1851: Korsarm til Skt. Catherina K., Hjørring (1852, ændret i 1924 ved Lønborg Jensen); prædikestol fra samme, nu i Tornby K.; en trelænget Kathedralsk. ved Puggård, Ribe; hovedistands., Toldkammeret, Ribe (1854, udv. 1974-80 ved Kjær og Richter); nyt kor ved Skt. Nicolaj K., Vejle (1854); Statssk., Randers (1857, senere tilbygn. ved V.Th. Walther, nu adm.bygn.); Horsens Statssk. (1857-58, senere tilbygn. ved Hack Kampmann, nu Teknikum); synagoge, Randers (1858, nedr.); desuden hospitalsbygn. i Vejle og Horsens; villa for landsretssagf. C. Neckelmann, Viborg (1854, ændret); ombygn. af Det gl. teater, Kannikeg. Århus (1855, nedr.); Tinghus, Odder (1856, forlænget 1918); Rådhus, Århus (1857-58, nu Kvindemus. m.m.); Nørreport 24 (1857-58); bygn. for vinhdl. A.H. Fulling (1859, nedr.); desuden flere præstegårde, f.eks. i Skallerup (1853); i Lund ved Vrejlev kloster (1854); i Odum (1854); ombygn. af Gammelby Præstegrd. i Stovby ved Vejle (1858). Projekter: Toldkammerbygn. ved havnen i Kolding (1851, tegn. i Rigsarkivet); udv. af Aarhus Sindssygeanstalt (Jydske Asyl) (1856-57, tegn i Saml. af Ark.tegn.). Tilskrivninger: Landstedet Louisenhøj, Marselisborg Skov (1843, nedbrudt). Større istandsættelser af kirker: I Hornbæk ved Randers (1853); Outrup K., Ribe Amt (1854-55); Nr. Snede K., Vejle Amt (1854-55); vesttårn, Visby K., Sdr.jyll. Amt (1856).

Author: N.J. Israelsen (N.J.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.