Jens Thrane

Artworks

Portrætter: Biskop Frands Thestrup (?1735, forsv., kobberstik herefter); selvportræt på ansøgning (gouache, Rosenborgsaml.); købmand i Århus Mogens Blach og hustru Gertrud, f. Treue (1751); amtmand Verner baron Rosenkrantz til Villestrup (Fr.borgmus.); O.H. baron Juel-Rysensteen (1755); Sofie Dorothea Bille (1755); dameportræt (1756); major U.F. von Heinen til Ulriksholm (1758); Christian VII som barn (1759); arveprins Frederik som barn (1761); Madame de Hansen (måske 1764, Fr. Vs maitresse, Fr.borgmus.); hendes datter Frederikke Kathrine (måske 1764, smst.); hendes svigersøn oberst Hans Friedrich von Lützau (måske 1764, smst.); oberstløjtnant Anders Sehested til Broholm og hustru (1772); stiftamtmand Mathias Huitfeldt og hustru (Clausholm).

Author: Poul Holstein (P.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.