Christian L. Thuren

Weilbach information

Genealogy

Thuren, Christian Lauritz, 1846-1926, arkitekt. *21.4.1846 i Kbh., ?30.11.1926 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Snedkerm. Lauritz T. og Susanne Marie Schrøder. ~9.8.1872 i Helsingør med Emma Marie Magdalene Madsen, *22.7.1847 smst., ?9.2.1896 på Fr.berg, datter af kælderkarl, senere restauratør Frands M. og Sophie Marie Lindahl.

Biography

Christian L. Thuren er repræsentant for historicismen omkring århundredskiftet og præget af Vilh. Dahlerup. Renæssancemotiver er typisk for ejendomme på Vesterbro og Musikkonservatoriet på H.C. Andersens Boulevard, hvis 2-delte pilasterfacade med guirlandefrise er i italiensk stil ligesom vestibulens marmortrappe, sandstenssøjler og festsalens malede kassetteloft. T. tegnede og indrettede flere apoteker med gedigent butiksinventar i maghogni, hvor Sorte Hest fik loftsdekoration af C.F. Aagaard. Ved Carlsberg opførtes 2- etagers arbejderboliger i fransk herregårdsstil med forhøjet midtparti og runde hjørnetårne med keglespir, mens T.s gymnastikhus til Niels Ebbesensvejens Skole i røde sten med symmetriske trappetårne er nationalromantik. T.s forkærlighed for røde mursten og romansk stil ses i plejehjemmet Vestervang, en lang 2-etages bygning med sidefløje i herregårdsstil. I 1900 tegnede T. skoletyper til cirkulæret, der anbefalede ikke mere end 37 børn i hver klasse, med forstuer og lyse rum med store vinduer til at åbne. T.s frederiksbergske skoler er solide rødstensbyggerier i rundbuestil, ligesom det ældre Musikkonservatorium med kvaderfugning nederst og på den brede tagkvist. T.s 2-etagers Spedalskhedshospital er enkel nordisk træarkitektur, indviet i 1897 til 60 patienter, mens Islands bank i en etage med søjlefronton, valmtag og buede vinduer, opførtes af lokale basaltkvadre, inspireret af F. Meldahls florentinske Altingshus fra 1881.

Education

Murerlære; Tekn. Inst., afg. 1861; Kunstakad. Kbh. (J.H. Nebelong) 1861-75, lille guldmed. 1874. Ansættelser: Hos J.H. Nebelong; Vilh. Dahlerup og Ove Petersen.

Travels

Island 1897.

Occupations

Bygn.insp. på Fr.berg 1878-1919; vurd.mand for Østift. Kreditforen.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1874.

Artworks

I København: Ombygn. af Kbh. Akvarium til restaurant Elysium, Vesterbrog. 33 (1875, opf. 1872 af Th. Stuckenberg, nedr. 1877); ejd.: Dannebrogsg. 3 (1881); Vesterbrog. 15; 124; 142 (1884-85); musikkons., V. Voldg. 11 (1886-87, fraflyt.); Ny Carlsberg arb.boliger, Theofilus Hansensg. (1887-88, nedr. 1962); Sabbatshvile, Griffenfeldsg. 9-11 (1889, udv. 1902); Stockholmsg. 55 (1896); mellem- og baghus, Vesterbrog. 62 (1898); ejd. med apotek: Skt. Stefan, Nørrebrog. 142 (1882, forhøjet med manzard 1928-29, apoteket nedl.); Sorte Hest, Vesterbrog. 124 (1885, apoteket nedl.); Skt. Pauls, Fredericiag. 57 (1885, apoteket nedl.); Strandv. 165, Hell. (1901); Det kgl. Musikkons., H.C. Andersens Boulev. (1904-05, udv. med M. Borchs Palæ fra 1901). På Frederiksberg: Niels Ebbesensv. Sk., ø.fløj og gym.hus (1879, 1908, nedl.); Godthåbsv. Sk., (1881, 1896, 1900, nedl. 1989); Fuglevangsv. Sk. (1884, gymnastikhus 1912-13 af A.S.K. Lauritzen, nedl.); udv. af fattighosp. (nedl. 1903); portbygn., Jernbanestien (1885, nedr.); Nyelandsv. Sk. (1891-92); Lollandsv. Sk., (1898-99, nedl. 1989); udv. af Fr.berg Hosp., Ndr. Fasanv. (1900-03, s.m. H. Meyer, E. Ohland og G. Laage, portbygn. 1915); børne- og alderdomshjem, nu plejehjemmet Vestervang, Stockflethsv. 4-6 (1903, s.m. Emanuel Ohland). Andre steder: Missionshuset Philadelphia, Herrestr., Slagelse (1893); Odd Fellow Logen, Skt. Mortensg., Næstved (1898); komm.sk. vestfløj med gymnastiksal, Egestr., St. Heddinge (1906). Island: Laugarnes, spedalskhedshosp. for Odd Fellow Logen, Reykjavík (1897, brændt 1943); Landsbanken, Austurstræti 11, smst. (1899, ødelagt ved bybrand 1915, forhøjet af Gudjn Samelsson 1923, udv. 1934, 1969); Islands Bank, nu tvegesbank, Austurstræti 19, smst. (1904, udv., indg. flyt. 1950 af Sigurðar Guðmundsson, stærkt ombyg. af Eiríkur Einarsson 1962); sygehus, Akureyri. Projekter: Rest. Varna, Risskov, Århus (1899, 1.pr.). Dekorative arbejder: Gravminde for justitsråd G.S.T. Sørensen-Corfitz, Ass. Kgrd. (1905); endv. sk.tegn. i: Ministerialtid. 1900.

Literature

Ny pharm. Tid. 1882, 402-04; Ill. Tid. 1897-98, 781 (spedalskhedshosp.); Arch. 1899-1900, 57-59 (Varna); 1903-04, 97-105 (Fr.berg Hosp.); 1904-05, 197-99 (musikkonserv.); 1908-09, 201-03 (Niels Ebbesensv.); Andreas Bruun: Jens Vilh. Dahlerup, 1907, 47; Gravminder fra Kbh. og Fr.berg. Kgrd., 1912, tvl. 42; Arch. M. 1926, 468 (nekr.); Berl. Aften 1.12.1926 (nekr.); E. Dam og A. Schäffer: De da. Apotekers Hist., III, 1933, 317-19, 401, 455-59, 665f; Hist. Medd. om Kbh., 1939, 167 (gravmæle); Charles Haugbøll: Blaagaardsg. Kv., 1942, 101 (Sabbatshvile); Carlsberg Bl., 34, 1968, 2, 11; Hakon Lund (red.): Danm. Ark., I, V, 1979- 80; Vesterbro (reg.), I-II, 1986; Dorothea Zanker-v. Meyer: Die Bauten von J.C. und Carl Jacobsen, München 1982; Ass. Kgrd. bevaringsv. mon., rapp. 1985-87, 219; Hjörleifur Stefnsson, (red.): Kvosin, Reykjavík 1987; Bo Bramsen (red.): Kbh. før og nu og aldrig, 1988- 91. Tegn. (Saml. af Ark.tegn, Kunstakad. Bibl.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.