Georg Thylstrup

Weilbach information

Genealogy

Thylstrup, Georg Christian Peter, 1884- 1930, sølvsmed, keramiker og billedhugger. *31.7.1884 i Roskilde, ?21.2.1930 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Typograf Carl Bunke T. og Karna Carlsen. ~22.12.1909 i Kbh. med Gunhild Andrea Hertha Nehm, *16.3.1889 på Fr.berg, ?12.10.1975 i Roskilde, datter af ekspedient i DFDS August Bernhard N. og Charlotte Mathilde Nikoline Boisen.

Biography

Georg Thylstrup, oprindelig sølvsmedeuddannet, er kendt for såvel metal- som keramiske arbejder. Som sølvsmed frigjorde han sig hurtigt fra læremestrene, Mogens Ballins og Georg Jensens stil, arbejdede med enklere og lettere former, men bibeholdt Georg Jensens dekorationsteknik med påloddede tråde og kugler. Dertil gav han sig til at eksperimentere med farvelægning af sølvet med lette forgyldninger, brun patinering og oxydering. Da han i 1911 ansattes ved Den kongelige Porcelainsfabrik for at udføre metalmonteringer til fabrikkens arbejder, fik han interesse for keramikken, som siden blev hans hovedvirkefelt. Han skabte sin egen stil i menneske- og dyrefigurer, som han også anvendte til småskulpturer i bronze. Buttede, stillestående figurer, præget af forenkling, en flydende linieføring og umiskendelig påvirkning fra kinesisk figurbehandling. For porcelænsfabrikken arbejdede han især med figurer i hvidt porcelæn med blåmalet ornamentik eller i stentøj med f.eks. celadonglasur, hvis brug han var med til at genindføre i stentøjsproduktionen. Efter 1923, hvor T. arbejdede med terracottafigurer hos P. Ipsens Enke, blev hans formsprog friere, præget af mere dramatisk linieføring og bevægelse og ikke sjældent stærkt farvede, blanke glasurer, Havhest, 1929, og den venlige figuropfattelse havde et humoristisk glimt. Med disse arbejder var han repræsenteret og blev fordelagtigt bemærket på verdensudstilligen i Barcelona i 1929.

Education

I lære hos guldsmed Andersen i Roskilde 4 år; hos Mogens Ballin, Kbh., et par år fra 1902; hos Georg Jensen senere.

Travels

Occupations

Ansat ved Den kgl. Porcelainsfabr. 1911-23; censor ved KE 1918; ansat ved P. Ipsens Enke 1923 til sin død.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1915; I.S. Salomonsen 1915; Ronge 1917, 1920; Raben-Levetzau 1917; guldmed., Paris 1925.

Exhibitions

Charl. Forår 1907-08, 1910, 1915, 1927; KE 1909, 1912, 1914-15, 1927-28, 1930; De Tretten 1909-10; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910; Foren. for Kunsthåndv., Charl.borg 1919; Kristiania 1920; verdensudst., Paris 1925; Barcelona 1929; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. Kunstindustri, Sth. 1928; Hundrede år med Aluminia, Kunstforen., Kbh. 1990; endv. med Den kgl. Porcelainsfabr. og P. Ipsens Enke i Danm. og udlandet. Separatudstillinger: Sth. 1917 (s.m. E. Utzon-Frank); Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1922.

Artworks

Metalarbejder: Sølvsmykker med farvede stene, udst. 1907-10, bl.a. Træ (sølv med granat, udst. 1909); repr. i Kunstindustrimus.; bronzemonteringer til stentøj fra Den kgl. Porcelainsfabr. (udst. 1912, s.m. Patrick Nordstrøm, Kunstindustrimus., Sèvres Mus.); tinarb. for kunsthdl. Arnbak (udst. 1922); korpusarb. i sølv for A. Michelsen (guldmed., Paris 1925); for Grann og Laglye (udf. til udst. i Paris 1925, ikke udst.). Porcelæn og stentøj for Den kgl. Porcelainsfabrik: Talrige statuetter af mennesker og dyr, bl.a.: Pige med hind (1913); Munk og pige (1914); Hyrdinde (1918); To kvinder; Ung kvinde; Pige med skødehund; Ved toilettet; Hoved (chamotte, Den kgl. Porcelainsfabr.); Leda og svanen (udst. 1939, unikaarb.); Hind og hugorm (som forannævnte); endv. fade, skåle, krukker i porcelæn med celadonglasur, stentøj med blåmal. dek. Keramik, især terracotta, For P. Ipsens Enke: Skiftedag; Fiskerkone; Kone med fisk; Konen med æggene; Torvekone; Havfrue (1927, Nat.mus., Sth.); endv. skåle med malet, figurativ dek.; Leda med svanen (1929); Havhest (1929). Bronzestatuetter: Koloratursangerinde (udst. 1915); Etatsrådinden (udst. 1915); Ammen (udst. 1915); Pige som reder sit hår (udst. 1915); Vår (Kunstindustrimus.); Leda med svanen; Susanne; Min veninde; endv. Kineser (drevet kobber med pålod. dek.); repr. i Rösska Mus., Göteborg; Metropolitan Mus., N.Y.

Literature

E. Hannover i: Kunstindustrimus. Virksomhed, 1907, 16; 1914, 8; 1915, 49, 61; 1917, 57; 1918, 41; 1919, 66; 1920-21, 100; H. Madsen i: Skønvirke, 1919, 116, 124; Victor P. Christensen i: Samme, 1920, 118, 124f; BT 13.12.1922 (tin); I. Munk Olsen i: Skønvirke, 1926, 159f; samme i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1928, 32-37; samme i: Samme, 1929, 158f; Sig. Schultz: Nyere da. Billedh.kunst, 1929, 14; Arnold Krog i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1930, 33-36; Berl. Tid. 22.2.1930 (K. Flor); Nat.tid. 23.2.1930; Pol. 23.2.1930 (K. Pontoppidan); Dag. Nyh. 23.2.1930; Sig. Schultz i: Kat., KE 1930; Fr. Dalgas i: Tilskueren, 1932, II, 103; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Bente Holst: P. Ipsens Enke, Nikolaj, Kbh. 1990.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.