T. Toft Andersen

Weilbach information

Genealogy

Toft Andersen, Thorvald, 1886-1972, maler, lærer og musiker. *3.12. 1886 i Dråby Sogn, Horns Herred, ?1972 i Haderslev. Forældre: Lærer, senere tillige godsforvalter Laurits Peter A. og Hanne Caroline Toft. ~1° 24.7 1913 i Grenå med Anna Maria Bilde, *26.1.1889 smst., ?3.5.1930 i Haderslev, datter af fabrikant Anders B. og Nicoline Jensen. ~2° 17.7.1931 i Haderslev med Ella Rasmussen, *6.4.1911 i Onsbjerg, Samsø, datter af skipper, senere landmand Frants R. og Gertrud Sørensen. Ægteskabet opl. ~3° 10.4.1952 med Astrid Højen, *11.7.1909 i Vennebjerg, Hjørring.

Biography

T. Toft Andersen var foruden at være billedkunstnerisk begavet også musikalsk og tjente til sit Pariserophold bl.a. ved at være organist i kirken St. Jean i Rue Grenelle, hvor han også gav en koncert i februar 1925. Efter Genforeningen blev han seminarielærer i Haderslev, hvor han underviste i tegning, kunsthistorie og musik.

Education

Tegneundervisn., Jonstrup Sem. 1904-07; lærereksamen, smst. 1907; Stat. Tegnelærersk., Kbh. (E. Rondahl og M. Engelsted) 1909-10; udv. organisteksamen 1917; Acad. Julian, Paris (Jean Paul Laurens og Pierre Gervais) 1924-25, årlige oph. smst. 1-2 mdr. indtil 1931.

Travels

Hamburg 1922; Paris 1924-25, årligt til 1931; Bruxelles, Antwerpen, Amsterdam 1924-25; Berlin 1929; Sth.; Rom 1956-58.

Occupations

Tegnelærer Th. Langs Sk., Silkeborg 1907-11; lærer ved komm. sk. og tekn. sk. i Randers 1911-12; samme i Grenå 1912-20; sem.lærer i Haderslev fra 1920; organist ved St.Jean, Paris 1924-25; medarr. og leder af udst. i Haderslev og Åbenrå; samt af udst. Fransk Nutidskunst, Charl.borg, 1939.

Scholarships

Undervisn.min. 1924.

Exhibitions

Salonen, Paris 1929; Allgemeine unabhängige Ausst., Potsdam 1931, Berlin 1932; Sønderjysk udst. 1935, 1937; Den sønderjyske Kunstudst. 1935-36; Sønderjysk Malersammenslutn. af 1935, Odense 1937, 1948, Århushallen 1938-39; Åbenrå Kunstforen. mal.udst., Åbenrå Mus. 1950.

Artworks

Olie, portrætter: Demimonden (1925); Selvportræt (1927, udst. i Paris 1929 med titlen Kunstneren i det da. forår); Borgmester Kjær, Christiansfeld (Christiansfeld Komm.); Skoledir. Olaf Petersen, Haderslev; Min hustru (1929); Mejeribest. Mathiasen, Styding; Købmand Anton Hundevadt, Haderslev; Selvportræt (1936, (Haderslev Mus.); I skumringen; Pastor Wulff, Åstrup (1944); Under bedeslagene, portræt af pastor Wulff, Åstrup (1945-46); Gymnasiastinden; Pastor Philipsen, Gram (1953). Andre: Fægtningen ved Sønderbro 9. april 1940 (1949, Haderslev Kaserne); Landskabsbillede fra Åstrupgård (1949); Åstrup Præstegård (ufærdigt); desuden blomster og genrebilleder. Illustrationer: P. Horn: Lærebog i Botanik for ældre Begyndere, 1911.

Literature

Les artistes d'aujourd'hui 1.7.1929, 7; M. Branner i: Tidens Stemme, nr. 13, 29.6.1938; Samleren, juni 1939; J.W. Klinkby i: Nordslesv. aandelige Genforen. med Danm., 1947, 93-99; Dagens Nyheder 3.12.1956 (70-år); P. Hviid og N. Schmidt: Han kunne åbne døre, Haderslev 1996.

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.