Chr. Torpe

Weilbach information

Genealogy

Torpe, Carl Christian, 1893-1958, journalist og maler. *1.12.1893 i Hørsted i Thy, ?15.12.1958 i Kbh., urne i Holbæk gl. Kgrd. Forældre: Førstelærer Carsten Nielsen og Elisabeth Pedersen Torpe. ~22.12.1921 med Ingeborg Larsen, *1.12.1894 i Holbæk, datter af købmand Anders L. og Birthe Marie Olsen.

Biography

Chr. Torpe var af uddannelse journalist, og som sådan en af sin tids mest kendte og farverige personligheder med en stor kontaktflade til politikere og befolkning. Fra 1948 var han tilknyttet Statsradiofonien (Danmarks Radio) med politik, landbrug og håndværk som særlige områder. I sine udsendelser udtrykte T. ofte stort kendskab og glæde over det danske landskab og dets natur. Denne interesse afspejlede sig også i malerier og især akvareller, som T. udførte igennem en årrække. Han udstillede fra 1943 jævnligt på Charlottenborg. Motiverne var fortrinsvis landskaber, især hentet fra Sejrø, egnen omkring Slangerup, Møn samt Jylland. Kort før sin død i 1958 havde T. en retrospektiv udstilling, hvor hans landskabsakvareller blev rost for deres nænsomme farveholdning og hans fine indlevelse i den danske naturs skiftende årstider. Desuden skildrede T. sin samtids politikere og kolleger fra radioen i træfsikre, karakterfulde portrætskitser.

Education

Præliminæreksamen; journalistudd. ved da. provinsbl. 1913-17; autodidakt som kunstner.

Travels

Occupations

Ansat ved Det radikale Venstres pressebureau i Kbh. 1917-1920; red. af Sønderjydsk Dagbl. i Haderslev 1922-27; folketingskand. for Det radikale Venstre i 1926, 1953 og 1955-56; medl. af samme partis hovedbest. ved sin død; korrespondent ved en lang rk. aviser og blade; ansat ved Pol. 1945-47, tilknytn. fra 1957; tilknyttet Statsradiofonien, Kbh. (Danmarks Radio) fra 1948; næstfmd. for Social-radikal Foren. 1954, fmd. 1956.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1943-44, 1947-50. Separatudstilling: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1958, (retrosp.).

Artworks

Akvareller: Tidligt forår, Slangerup Ås (1948); Brandbjerg og Bybjerg, Sejrø (1950); Slangerup Ås, Forår (1952); Efterår, ved Holbæk Fjord (1956); Solnedgang, Sejrøbugten (1956); Hård vinter, Slangerup Ås (1956). Malerier: Vinter, Damhussøen (1953); Skovvej, Kårup Skov (1954).

Literature

Pol. 24.9.51; C.T., Henning Larsens Kunsthdl. Kbh. 1958; Berl.Tid. 28.11.1958 (Kai Flor); Ekstrabl. 5.12.1958 (H.P. Rohde); Fr.borg Amts Avis 5.12.1958; Berl. Aftenavis 16.12.1958 (nekr.); Dag. Nyh. 17.12.1958 (nekr.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.