Sven Schou

Weilbach information

Genealogy

Schou, Svend (Sven) Holger, 1877-1961, maler. *10.6.1877 på Fr.berg, ?11.3.1961 i Hadsund, begr. på Fr.berg. Forældre: Fabrikant, senere dir. for Den kgl. Porcelainsfabr. Philip Julius S. og Clara Olavia Maria Buch. ~1° 5.7.1901 i Visborg med Margrethe Kristine Kjeldsen, *23.9.1873 på Havnø ved Hadsund, ?9.6.1922 smst., datter af proprietær Jens K. og Nanny Fribert. ~2° 8.10.1923 i Tårbæk med Johanne Krebs, *23.7.1881 i Gudumholm, datter af gårdejer Frants K. og Kathrine Werner.

Biography

Sven Schou begyndte allerede som barn at tegne efter levende dyr, og han kom fra 1889 regelmæssigt i Frederiksberg Omnibus' stalde for at tegne hestene. Historikeren H.V. Clausen vakte i skoletiden hans interesse for det danske landskab, og S. tog siden på vandreture med Clausen, bl.a. til Sønderjylland, hvor de første landskabsbilleder i 1896 blev til i egnen omkring Tønder. I landskaberne har grupper af heste og køer en fremtrædende placering. S. blev i sin samtid betragtet som en af Danmarks fineste dyremalere, og hans kærlighed til dyr præger arbejderne. Senere i livet tegnede og malede han heste i cirkusmiljøer, navnlig hos Cirkus Schumann, og viste her sin evne til at gengive de elegante dyr under træning eller opvisning og sin sans for det rytmiske bevægelsesmønster. Ud over billeder fra Danmark malede S. mange landskabs- og dyrebilleder på sine rejser, bl.a. i omegnen af Rom og Orvieto, alle præget af en varm og udtryksfuld farveholdning og en nøje redegørelse for lys og skygge. I 1905 købte S. herregården Havnø, som han drev indtil 1927, og som i flere somre dannede rammen om en lille kunstnerkoloni med deltagelse af bl.a. Sally Philipsen, Einar Olsen, Aage Lønborg-Jensen, Lauritz Mikkelsen og Henrik Schouboe. Siden solgte han hovedgården og de omliggende skove, men beholdt Havnø Egholt med ca. 300 tdr. eng og et stort kreaturhold. Skønt bundet til sengen fra 1947, udførte han en del tegninger i sine sidste år.

Education

Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. 1896- 1901.

Travels

Holland, London 1896; Italien 1901-02; Paris 1909 (s.m. Sally Philipsen og Oluf Hartmann); Rom 1911; Paris 1913 (s.m. Henrik Schouboe); Firenze, Rom, Neapel 1923-24; Rom, Orvieto 1928; Orvieto 1931.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1902, 1904-12, 1914; KE 1907-09, 1911; Landsudst., Århus 1909; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Den frie Udst. 1914; Da. Kunststævne, Forum 1929; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1920; Winkel & Magnussen, Kbh. 1926; Aalborg Kunstudst.bygn. 1934; Roldhøj, Skørping 1935; Charl.borg 1954 (retrosp.); Århus Kunst Gal. 1962.

Artworks

Fra et italiensk osteri (1902); Jyske heste på græs. Motiv fra Havnø (1902, Mus. på Sønderborg Slot); Trækkende heste. En dampkedel transporteres (1905); En jysk malkepige (1906); Novembersne. Stude som drives til vands (udst. 1910); Køer ved en brønd (1916, Aarhus Kunstmus.); Studier fra cirkusmanegen (1916-19); Historikeren H.V. Clausen (1922, Fr.borgmus.); Hvilende okser, Orvieto (udst. 1935); Vinkærrer holder hvil, Rom (udst. 1935); Plage og piger på Egholt enge (udst. 1955). Illustrationer: Svend Dahl og A. Linvald: Sønderjylland, 1919; C. Weismann: Ræven, 1929; Otto Rung: København, 1931; H.V. Clausen (red): Danm. i tekst og billeder, 1935.

Literature

Berl. Tid. 12.2.1920 (K. Flor); 6.2.1935 (samme); 9.6.1957; Nat.tid. 17.2.1926; B.T. 18.2.1926 (Houmark); Aalborg Amtstid. 11.9.1955.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.