Ernst Trier

Weilbach information

Genealogy

Trier, Ernst, 1920-1979, maler. *15.1.1920 i Vallekilde, ?10.10.1979 i Sevel. Forældre: Maleren Troels T. og Karen Dal Pedersen. ~1 i 1940rne med maleren Agnes Elisabeth Schülein, *27.4.1918 på Fr.berg, ?23.6.1988, datter af boghdl. Albert Victor Michael S. og Ellen Margrethe Sahmel. ~2° 4.11.1952 i Kbh. med Else Petersen, *6.4.1928 i Gent., datter af værkm. Karl M. P. og Cecilie Frederiksen.

Biography

Ernst Trier var en stor ynder af Færøerne, hvor han fandt mange af sine landskabsmotiver. Derudover malede han figur- og interiørbilleder i ofte blå eller blåviolette farver og var aktiv som kirkemaler. Hans religiøse motiver, som ofte er freskoarbejder, viser påvirkninger fra især Joakim Skovgaard. Som søn af dyrmaleren Troels Trier var han dog også fast forankret i det kunstneriske miljø omkring Vallekilde Højskole og ikke mindst i dets tradition for en stemningsbetonet og til tider robust naturalisme. T. var medlem og medstifter af Vallekilde Efterårsudstilling.

Education

Malersv. i Slagelse 1939; Kunstakad. Kbh., malersk. (Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen) ca. 1939- 44; kontakt til Vilhelm Lundstrøm.

Travels

Italien, Firenze, Rom 1952; Norge flere gange ml. 1950 og 1954; ofte til Færøerne fra 1957.

Occupations

Farvekons. for k. under Kirkemin. og Nat.mus. i ca. 20 år fra 1950erne; medl. af best. for Ernst Goldschmidts Legat.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1943; Aug. Schiøtt 1946; Sødrings Pr. 1948; oph. på Lysebu flere gange ml. 1950 og 1954; Bielke 1952; J.R. Lund 1958.

Exhibitions

Charl. Forår 1944-49, 1951-54; KE 1946; Charl. Eft. 1947; 17 i alt 1947-49; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Vallekilde Eft.udst. fra 1944; Familien Trier i fire generationer, Odsherreds Kunstmus., Asnæs 1997. Separatudstillinger: Haslev Højsk. 1950erne; Nyborg Gymn. 1961; samt i mange banker og kunstforen.

Artworks

Portræt af Helle Krebs (1940rne); Aftenstemning (udst. 1945); Vinterdag, Grimo (Sødrings Pr. 1948); Ida Koppel (udst. 1951); Badebillede (1952); De 4 årstider (4 mal., 1954, til Bondestandens Sparekasse, nu på Høng Landbrugssk.); Høstbillede (1954, Gerlev Idrætsk.,); Altertavle (fresko, 1957, Langå K.); glasmosaik (1958, Tverå K., Suderø, Færøerne); glasmosaik (slutn. af 1950erne, Famien K., smst.); Bådhuset, Kvívík (udst. 1961); fresko (1961, Skød K.); Landskab fra Færøerne (mal., 1978); tegn. døbefont til Skålholt K., Island, (døbefonten blev senere udført af en færøsk stenhugger): desuden udk. til messehagler.

Literature

Randers Dagbl. 3.4.1957; Fyns Tid. 19.4.1960; Vestkysten 15.8.1960; Nyborg Avis 20.1.1961; Demokraten 2.12.1962; Berl. Aften 11.1.1969; Pol. 18.10.1979.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.