Vilhelm Tvede

Artworks

Spir på Karleby K. ved Nyk. F. (1855, våbenhuset 1863); råd-, ting- og arresthus i Stubbekøbing (1860); to bygn. i forb. med J.D. Herholdts hovedbanegård, Kbh. (1863-64, nedr.); de Classenske boliger på Godthåbsv., Fr.berg (1866-80, nedr.); Præstø Amts tvangs- og arbejdsanst., Næstved (1867, senere tilbygn. 1884 og 1897 af V. Friederichsen); logebygn. for Frimurerordenen, Klerkeg. 2, Kbh. (indviet 1868, fuldf. især for det indres vedk. af J.H. Nebelong, senere nedlagt og delvist ombyg.); Humlebæk K. (1868); Klerkeg. 10 (1869); Vedbæk K. (1870-71); ny hovedbygn. til Spanagergård, Kbh. Amt (1871); Nakskov Rådhus (1872-73); kapel på den gl. mosaiske kgrd., Mølleg., Kbh. (1873, nedr. 1928); råd-, ting- og arresthus, Nyk. F. (1873- 74); de engelske rækkehuse, Toldbodg., Kbh. 43-59 (1873-74); arresthuset i Ringsted (1875); Industriforen. med teater, Jernbaneg./Teaterg., Næstved (1876); sygehus, Odense Landev., Nyborg (1878, væsentlig ombyg.); genopf. af Hagestedgårds avlsbygn. ved Holbæk (1879-80); hovedbygn. til herregården Rygård, Hornsherred (1880, nedr.); råd-, ting- og arresthus, Sorø (1881); filial af Nyk. hosp., Nr. Boulev., Nakskov (1882-83); Hjulby K. ved Nyborg (1883); tilbygn. til Rygård, Bernstorffsv. 54 (1886); endv. talrige landbrugsbygn. Restaureringer og ombygninger: Nyborg Rådhus (1861-62); Gosmer K. ved Odder (1866, undt. kapellet); Kalundborg K. (1867-71, det indre rest. 1916-21 af Andreas og Mogens Clemmensen); Nyborg K. (1870-71); Ubby K. ved Holbæk (afsluttet 1871); Ode Førslev K. ved Haslev (1876), indr. af gl. rektorbol. til ligkapel, Adelg., Kalundborg (1877). Projekter: Tegn. til alterdug til Kalundborg K. (Kunstindustrimus. ikke benyttet); konk.proj. til Landhusholdn.selsk. (1857, indk.). Skriftlige arbejder: Om Opførelsen af de til et Avlsbrug fornødne Økonomibygn., 1859; Nogle bemærkninger, foranledigede af Bedømmelsen over de af Landhusholdn.selsk. kjøbte og publicerede Bygningstegn., 1860.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.