Frans Schwartz

Weilbach information

Genealogy

Schwartz, Johan Georg Frans, 1850-1917, maler og raderer. *19.7.1850 i Kbh., ?13.2.1917 i Valby, urne i Kbh. (Ass.). Forældre: Kunstdrejer Johan Adam S. og Thora Lovise Kühl. Ugift.

Biography

Frans Schwartz gjorde i begyndelsen af 1880erne, som så mange kunstnere i sin generation, oprør mod Kunstakademiets undervisning. En af konsekvenserne af dette modsætningsforhold blev stiftelsen af De frie Kunstskoler, hvori S. tog aktivt del. Som kunstner var han dog en enspænder og havde ikke noget egentligt behov for at deltage i de nyeste kunstneriske strømninger. Tværtimod isolerede han sig med årene mere og mere fra kunstlivet og indskrænkede efterhånden såvel offentlig fremtræden som omgang med kolleger. I årtierne omkring århundredskiftet udforskede han, med fornemme resultater til følge, raderingens tekniske muligheder, stærkt påvirket af Rembrandts mesterskab på dette felt, men også af franskmanden Albert Besnard. I glimt afsløres en stærk psykologisk indlevelsesevne og en følsom inderlighed i stemningsanslaget. Han syntes dog til en vis grad hæmmet af den borgerlige kulturs normer og forblev i sin søgen eklektisk og eksklusiv, hvilket medførte en vis tørhed i det kunstneriske udtryk. Som maler afslørede S. især sin tilknytning til kunstnere som Carl Bloch, Carl Thomsen samt brødrene Erik og Frants Henningsen. I øvrigt var han orienteret mod den franske salonkunst og modtog derudover påvirkninger fra schweizeren Arnold Böcklin og tyskeren Max Klinger. S. anvendte megen tid og energi på arbejdet med nogle monumentaludsmykninger til bl.a. Frederiksborg og Glyptoteket. Han overtog sin fars forretning og var økonomisk uafhængig. Han stiftede et legat til udsmykning af bygninger i København med malerier og inventar.

Education

I kunstdrejerlære hos faderen; dimitt. fra Chr.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1866, afg. dec. 1872, lille guldmed. 1874.

Travels

Spanien 1878 (s.m. Jul. Lange og P.S. Krøyer); senere hyppige udenlandsrejser.

Occupations

Oprettede s.m. L. Tuxen og Aug. Jerndorff med statsstøtte modelsk. i Søkvæsthuset 1879; medstifter af Kunstnernes Studiesk. 1882, ledede forb.kl. smst. 1884-85; første forretn.fører smst. til okt. 1885; medl. af Glyptotekets best. 1905-09.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1874-76, 1878, 1890; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Da. Kunststævne, Forum 1929; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; Kunst på papir, Skovgaardmus. 1979; For 100 år siden, Danm. og Tyskland, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1982. Separatudstillinger: Kunstsalen 1921; Fyns Kunstmus. 1990.

Artworks

Selvportræt (1869, Fyns Kunstmus.); Job og hans venner (1874, lille guldmed.); I stuen hos en syg (1875); Syge og skrøbelige søger helbredelse hos Jesus (1876); Jakobs drøm (1878); Selvportræt (1880, Stat. Mus. for Kunst); Mand med nøgen overkrop (modelstudie 1880, Horsens Kunstmus. Lunden); Gretchens klage (1885, Aarhus Kunstmus.); Alfred Hage (1889); Emely Hage, f. Brockdorff (1889); Ville Heise, f. Hage (pastel, 1890, Nivaagaard); Pastorinde Tidemand (pastel, 1890, smst.); En af de kloge jomfruer (ca. 1894, Aarhus Kunstmus.); Maleren H.C. Koefoed (ca. 1900, Bornholms Kunstmus.); Hans J. Holm (1901, Udst.kom. ved Charl.borg); Kusken Jöns (1906, Nivaagaard); Spil i krostuen (før 1908, Fyns Kunstmus.); Læsende dreng (før 1908, smst.); Holbergsk skitse (før 1908, smst.); Maleren H.C. Koefoed (smst., før 1908); Knælende engel (1908, Aarhus Kunstmus.); Fløjtespillerske (1908, Fyns Kunstmus.); Gammel skægget mand i orientalsk dragt (1908, smst.); Studiehoved af en ung pige (1912, Nivaagaard); Mandolinspillerske (1913, Aarhus Kunstmus.); Mølleejer E.A. Weis (1914, smst.); Karen Poulsen (portrætstudie, Nivaagaard); Spanierinde (Trapholt); Kvindehoved (Bornholms Kunstmus.); Lægen J.W. Duurloo (Kbh. Bymus.); oliestudier i Hirschsprung. Udsmykninger: Allegori på Fr. III som enevoldskonge omgivet af de fire stænder (loftsmaleri, 1883, Fr.borgmus., skitse i Fyns Kunstmus.); Gode og dårlige jomfruer (1894, Soldenfeldts Stiftelse, Kbh.); vægudsmykn., Glyptoteket, efter tegn. af A.J. Carstens: Parnasset (1897, overmalet); Karons båd (1897, overmalet); Lysets fødsel (lunette, 1902); Parcerne (lunette, 1902); loftsmalerier smst.: Solen, Apollon (1904); Månen, Selene (1904); Lynet, Zeus (1905); Regnbuen, Iris (1905). Altertavler: Nr. Sundby K. (1898, gentagelse i Gundersted K.); Hvorup K.; Natanaelsk., Kbh. (1900); Frue K., Ålborg (1903-08); Eliask., Kbh. (1908-09); Skt. Lukas K., Kbh.; Solbjerg K., Kbh. (delvis ødelagt af brand). Raderinger: Hoved af en gammel kone, madam Rasmussen (1880); Pigen med olielampen (1898); J.Th. Lundbye (1900); Kristus i Getsemane (1901); Julemorgen (1901); Helligtrekongerskapellet (1901); Thor med bukkene (1902); De blinde tiggere (1902); Dame, der knipler (1903); kobberplader i Fyns Kunstmus.; grafik i Kobberstiksaml.; Storstrøms Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Danm. Grafiske Mus., Odense; Vejle Kunstmus.; Ribe Kunstmus.; Mus. for Religiøs Kunst, Lemvig; tegn. i Kobberstiksaml.; tegn. og kartoner i Hirschsprung. Bogillustrationer: H.J. Greensteen (udg.): Fra Fjeld og Dal, 1875; Maanederne i Digt og Billeder, 1878; Svend Grundtvig (udg.): Da. Folkeæventyr, 1884.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Fr. Beckett i: Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 369-72; P. Købke (udg.): Breve fra Jul. Lange, 1902; Sig. Müller i: Kunst, VI, 1904; Ill. Tid. 25.2.1917, 235f; G. Nyegaard i: Samme, 1917, 461-64; Nat.tid. 13.2.1917; 14.2.1917; Pol. 14.2.1917; 25.8.1943 (kronik, W. Schwartz); Berl. Tid. 14.2.1917 (Th. Oppermann); 16.2.1917 (A. Fibiger); F. Hendriksen (udg.): Kr. Zahrtmann, en Mindebog, 1919; Johan Rohde i: Den frie Udst. gennem 50 Aar, 1942; Alexis J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., I, 1947-49, 39, 48; J. Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; Walter Schwartz: Kwims, et tidsbillede fra firserne, 1950; samme: Man havde tid til at blive voksen, 1955; E. Mentze: Johs. Larsen, 1955, 34f; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns sk., 1979, 12, 15-19; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979, 94; Orla Pedersen i: Dydens løn, 1994, 58-79. Auktionskataloger, dødsbo: 25.9.1917 (raderinger, fortegn. ved Hans Frandsen); 12.11.1917 (mal. og studier); 3.12.1917 (pasteller og tegn.); 25.2.1918 (tegn.); 6.5.1918 (tegn. og mal.). Breve (Hirschsprung).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.