Ingeborg Seidelin

Weilbach information

Genealogy

Seidelin, Erika Marie Ingeborg, 1872-1914, maler. *30.10.1872 i Kbh., ?2.2.1914 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Overretsprokurator Andreas Peter S. og Hansine Hansen. Ugift.

Biography

Ingeborg Seidelin var næsten 30 år gammel, inden hun begyndte at udstille, og hun fik kun en kortvarig karriere, der ikke har gjort hendes navn kendt. Hun malede en del ganske livfulde portrætter og var desuden optaget af blomstermaleriet. I Italien og Frankrig malede hun endvidere bymotiver, der viser et sikkert greb om perspektivet og sans for markante synsvinkler. S. stiftede et legat, bestyret af Københavns Borgerrepræsentation.

Education

Elev af Luplau Janssen; i øvrigt autodidakt.

Travels

Rom bl.a. 1908; Paris.

Occupations

Scholarships

Bielke 1906; Raben-Levetzau 1910.

Exhibitions

Charl. Forår 1900, 1904-06, 1908-09, 1911-14; KE 1904, 1911- 12; De Afvistes udst., Kbh. 1905; Kleis' Kunsthdl., Kbh. Martsudst. 1906, Høstudst. 1906.

Artworks

Barneportræt (udst. 1904); Portræt af en kvinde (udst. 1905); Portræt af K. Hansen Reistrup (1908, Aarhus Kunstmus.); Italiensk kone med sin ten; Florentinske gadesangere; Frk. E. Vedel (udst. 1909); Gustav Bang (udst. 1913); J.Th. Hansen ved sit staffeli; Dr. phil. B. (udst. 1914); Halvbroderen, pastor Vilhelm Simonsen, Nidløse; Italienske anemoner; Pont Neuf, Paris; Skakparti, Skagen.

Literature

Pol. 3.2.1914 (N. Lützhøft); Mogens Seidelin: Den seidelinske slægtsbog, 4, 1978, 1655f. Auktionskataloger: Ovenlyssalen, Bredg. 34, Kbh. 2.3.1915 (dødsbo).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.