Arnt Uhre

Weilbach information

Genealogy

Uhre, Arnt Sigurd, *1954, maler, grafiker og billedhugger. *3.5.1954 i Århus. Forældre: Karosseripladesmed Finn Sigurd Larsen og Conni Villemoes Uhre. Ugift.

Biography

Arnt Uhre begyndte som naturalistisk portræt- og landskabsmaler, men blev fra 1977 optaget af i kombinerede olie- og vandbilleder (flydebilleder) at fortolke de i planter og andet levende materiale iboende mønstre som udtryk for skabelse og vækst. I dialog med værker af bl.a. Asger Jorn, Math. Grünewald, Leonardo da Vinci og de tyske ekspressionister stræbte U. efter i sit stort anlagte mytisk-religiøse oeuvre at åbenbare, hvad der skjuler sig bag den synlige verden. I et vidt spektrum af kunstneriske teknikker og til dels inspireret af gamle billed- og håndværkstraditioner fortolkede U. i perioden 1980-89 magt-, forvandlings- og erotiske motiver fra græsk og nordisk mytologi. I 1979 var han initativtager til udstillingsfællesskabet Labyrint. U. har i længere perioder arbejdet i Paris, hvilket har befordret en vis international interesse for hans værker. Efter en enestående religiøs oplevelse i 1989 er Kristi ikonografi blevet U.s altdominerende tema. Filosofisk set arbejder han i pagt med den middelalderlige kunsttradition, men hans monumentale, farverige og særdeles suggestive billedsprog udspringer af vort århundredes ekspressionismer. Denne unikke syntese har medvirket til at vække kirkelige miljøers interesse for U.s ikoner og installationer.

Education

Skiltemaler 1971-74; Den kgl. Livgarde 1975; Aarhus Kunstakad. 1977.

Travels

Paris 1980-81, 1984; Grækenland 1983; Bali 1990; Rusland 1991; USA 1997.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Labyrint 1980, 1982-84, 1986; Paraplyen 1982; Gal. Marie Robin, Paris 1985; Art Gal., Århus 1986; Tokyo og Yokohama 1988-89; KP 1988-90; Kulturfavoriten, Wien 1989; The Leningrad Artists Union 1991; I Frejas sal, Vejle Kunstmus. 1993; Nord. myter, Skive Kunstmus. m.fl. 1994; Kystgal., Århus 1995. Separatudstillinger: Gal. Gallo, Århus 1982; Nellemann og Thomsen, smst. 1989; siden 1992 adsk. udst. i kirker og på højsk.; Skrotkirke (s.m. Peter Callesen), Århus Festuge 1993; Kunstnernes Hus, Århus 1996.

Artworks

Arnt og Rita som Ask og Embla (linoleumsserie, 1984); Menhier (skulptur, 1985, Århus Komm.); Ørneham (mal., 1988); Mytisk herkomst (keramisk relief, 1987-88, s.m. Lars Bo, Gjellerupsk., Århus); Alfaderen (mal., 1988); Dette er mit blod (mal., 1992, Aarhus Univ.); projekt til frit svævende kirke (1994-97, s.m. Aleksander Thieme og Peter Reichet). Skriftlige arbejder: Du må ikke gøre dig noget billede, i: Kunst, 3, 1996; repr. i Aarhus Kunstmus.; Bibl. Nat., Paris; Mus. of Modern Art, Quebec; Eremitagemus., Skt. Petersborg.

Literature

P. Imbard: A.U. Gravures, 1985; P.M. Andersen: Med afsæt i Norden, i: Hrymfaxe, 1, 1989; E. Frodelund (red.): 20 kunstnere i Århus, 1991. L. Wouters: Fransk kortfilm om U., 1988; DR: Biografisk radioprogram, 1989.

Author: Margrethe Floryan (M.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.