Joakim Skovgaard

Literature

Karl Madsen i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1887, 82f; 1888, 147f; samme i: Ill. Tid., 1891-92, 621-26; Johannes Vedel: i Højskolebl., 1894, 941-48; Karl Madsen i: Tilskueren, 1895, 312-18; V. Koch i: Arch., 1898-99, 61-69; A. Clemmensen i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1899, 118-21; Jul. Lange: Udv. Skrifter, 1, 1900, 252-58; Georg Saxild i: Tilskueren, 1906, 941-65; Vilh. Wanscher i: Da. Tidsskr., 1906, 291-99; Joh. Mielche i: Gads da. Mag., 1906-07, 1, 21-29; Friedrich Deneken i: Zeitschr. für. bild. Kunst, N.F., XIX, 1907-08, 145-54; K. Konstantin-Hansen i: Højskolebl. 1908, 1699-1716; E. Goldschmidt i: Ord och bild, 1909, 83-99; Karl Madsen og M. Mackeprang: Viborg Domk., 1909; Johs. Krag i: Gads da. Mag. 1908- 09, 421-25; 1910-11, 421-28; Kristoffer Sinding-Larsen i: Kunst og Kultur 1912-13, 234- 50; V. Wanscher i: Die Kunst XIV, 1913, 181-90; Kunstmus. Aarsskr., 1914, 155-58 (Den store Nadver); Georg Saxild i: J.S.' Dek. af Viborg Domk., 1915, 1-20, 37-96; Sigurd Müller: Bibelske Billeder af J.S., 1916; L. Swane i: Tilskueren, 1916, 1359-79; Th. Oppermann: J.S.' billeder i Viborg Domk., 1917; Karl Madsen: P.C. Skovgaard og hans sønner, 1918; F. Hendriksen (udg.): Kristian Zahrtmann, en mindebog, 1919; Jens Thiis: Samlede Afhandl. om nord. Kunst, 1920, 99-124; N. Lützhøft i: Skønvirke, 1924, 52-60; 1926, 168-70; Holger Begtrup i: Højskolebl., 1926, 1497-1516; P. Hertz: i Ord och bild, 1926, 673-94; Carl V. Petersen i: Nord. tidsskr., 1926, 553-63; N. Larsen Stevns i: Da. Udsyn, VII, 1927, 181-93; H.S. Hendriksen i: Bogvennen, 1927, 1-42; Arne Lofthus i: Kunst og Kultur, 1927, 29-40; L. Swane i: Kunstbl., 1927, 73-79 (Ribe Domk.); H. Andersson i: Studier i konstvetensk. tillägn. Ewert Wrangel, Lund 1928, 215-32; Holger Jerrild i: Gads da. Mag., 1929, 572-81 (interv.); Karl Madsen i: Artes, 1933, 157-64 (Karl Madsen), 169-200 (J.S.), 225-74 (V. Wanscher); L. Swane i: Tilskueren, I, 1933, 273-83; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1933-34, 1-5; Carl V. Petersen i: Nord. Kalender, 1934, 137-52; P. Skovgaard i: Samleren 1935, 145-51; Elise Konstantin-Hansen: Samliv med da. Kunst, 1937; S. Schultz i: Da. i Paris II, 1938; N. Petersen i: Bogvennen 1938, 23-64; Jan Zibrandtsen i: Tidsskr. for Konstvetenskap, 1939, 99-110; Nils Gehlin i: Samme, 111-30; Agnete Varming i: Artes, 1940, 207-16; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; F. Lunn i: Fra Holbæk Amt, 1943, 5-24; Svend Rindholt: J.S. Paradisbilleder på Havreholm, 1943; Aksel Rode i: Bogvennen 1945, 209-36; J. Swane, P. Skovgaard (udg.): J.S.' breve til biskop Jørgen Swane og bispinde Magdalene Swane 1875-1910, 1946; J.Th. Skovgaard i: Min Far, 1948; P. Skovgaard: Viborg Domk., 1957; Henning Høirup i: Viborg Stifts Årb. 1958, 22-34; H. Ditzel: En kunstner i svøb, 1971; samme i: Mus. i Viborg, II, 1971, 64-69; M. Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; M. Thomsen: Kunsten og folkehøjsk., 1982; F. Terman Frederiksen i: Mødested Paris, atelier Bonnat, Randers Kunstmus. 1983; E.H. Brünniche i: Cras XLIII, 1985, 16-21; N. Dahlmann Olsen i: Architectura 8, 1986, 113-19; Jens Vellev: J.S.' fresco-mal. i Viborg Domk., 1987; Th. Bullinger: Kat., Jub.udst. 1937-87, Skovgaard Mus. 1987; Bente Scavenius i: Kunstværkets krav, 1990, 149-59; M. Ertberg i: Cras LVII, 1990, 2, 5-20; L. Seisbøll: Kat., Keramisk kunst, 1991, 17, 20-24; N. Dahlmann Olsen i: Fra Viborg Amt, 1992, 19-32; U. Kjær og P. Grinder- Hansen: Immanuelsk., 1993; N. Dahlmann Olsen i: Viborg Stifts Årb., 1994, 84; H. Wivel i: Nord. tidsskr. 1995, 3, 205-16; Jens Peter Munk i: Billedkunst, 2, juni 1996; Flemming Friborg i: Da. skulptur i 125 år, 1996. Breve, skitsebøger (Skovgaard Mus., Viborg; Det kgl. Bibl.; Hirschsprung.).

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.