Joakim Skovgaard

Artworks

Landskab ved Præstø (1874); Sommerlandskab (1877, Stat. Mus. for Kunst); September eftermiddag på en eng, bygevejr (Sødrings pr. 1879); Forårsfåreklipning på Lolland, gråvejr (1878, Storstrøms Kunstmus., 1881, Hirschsprung); Børn, der bringer mad til skovarbejderen (ca. 1882, Hirschsprung); Søndag eftermiddag ved kirken i Civita d'Antino (1883, Skovgaard Mus.); Torveplads i Sora (1883, Ordrupgaard); Parthenon (1884, smst.); Pladsen uden for Albergo del Liri ved Sora (1884, Aarhus Kunstmus.); En hyrdedreng med sine får ved Civita d'Antino (1886, Stat. Mus. for Kunst); Solskin i sovekammeret (1886, Skovgaard Mus.); Englen rører vandet i Bethesda dam (1887-88, Nasjonalgal., Oslo); Kristus fører røveren ind i paradiset (opr. altertavle til Mandø K., 1890, Hirschsprung); Fire birketræer, Halland (1890, smst.); Pennina spotter Hanna (1890/92, Skovgaard Mus.); Udenfor Dagsås Kirke i Halland (Aarsmed. 1892); Kristus i de dødes rige (1891-94, Stat. Mus. for Kunst); Marked i Sora 1893 (smst.); I dagligstuen (1893, Hirschsprung); Ulver og Vænelil (1898, Skovgaard Mus., gobelin i Kunstindustrimus.); Slangen frister Eva (1902, Skovgaard Mus.); Marie får mad (1906, Stat. Mus. for Kunst); Rismarkerne tilberedes, Java (1908, Ordrupgaard); Gråvejr ved stranden, Pomlenakke nær Corselitze (1911, Skovgaard Mus.); Slangen sagde til kvinden (1911, Nat.mus., Sth.); Teglværk ved Hejls (1915, Fyns Kunstmus.); Ridderen i hjorteham (1918, Bornholms Kunstmus.); Den gode hyrde (1925, Stat. Mus. for Kunst); Ponte Vecchio i Verona (1928, Skovgaard Mus.). Altertavler: Den gode hyrde (1893, Vester Hæsinge K., Nasjonalgal. Oslo, Waldemarsudde, Sth. 1895); Fodtvætningen (1907, Holstebro Valgmenighedsk.); Den gode hyrde (1909, Bethania K., Gørlev); Julenat (1910, Skagen K., 1913, Ubberup Valgmenighedsk.); Maria Magdalene salver Kristi fødder (1911, Vor Frelsers K., Ejby, Odense); Kristus prædiker i en synagoge (1915, Herning K.). Udsmykningen i Viborg Domkirke: S.m. Niels Larsen Stevns, Johan Mielche, Rud. Petersen, Arne Lofthus, Viggo Madsen, Th. Bindesbøll m.fl.: Fresker med motiver fra Det gamle og Det ny testamente i sideskibe, tværskib, kor, hovedskibets loft (1897- 1906, udk., Kobberstiksaml., kartoner, Hirschsprung, Skovgaard Mus.; senere flyttet: Det store gæstebud, beskadiget, nedt., overf. til Stat. Mus. for Kunst, fra 1963 altervæg i Christiansk., Klaksvig, gentaget i Viborg 1913); endv. 3 glasmosaikruder i koret (1906); glasmosaikrude i vestvæg (1907); 8 lysbærende engle (bronze, 1911). Mosaikker: 4 tympana, Immanuelsk., Fr.berg (1895-1901); Eva med slangen (1912, Skovgaard Mus.); apsis i Lund Domk. (1921-27, s.m. bl.a. Agnete Varming, Elof Risebye og Hugo Gehlin); skitse til apsismosaik i Ribe Domk. (1932, s.m. Agnete Varming, Skovgaard Mus.). Glasmalerier: Esajas K., Kbh. (1914); Vallekilde Korsk. (1918-20); Kingosk., Odense (1924). Rumudsmykninger: Fresko: Apostelk., Kbh. (1912); S. Bendts K., Ringsted (1919); Hvirring K. (1919); 2 bryllupssale i Kbh. Rådhus med folkevisemotiver (fra 1926, fuldf. af Elof Risebye, J.Th. Skovgaard, V. Madsen og H. Hempel); Tårnby K. (1931-33, fuldf. af J.Th. S. og Hjalte S.); Paradismotiver (stukloft og mal., 1915-18, havesalen, Havreholm). Gobeliner: Ulver og Vænelil (1914, Kunstindustrimus.); 6 folkevisemotiver, Dronn. Modtagelsesvær., Chr.borg (5 malede forarb., 1920-27, Kunstindustrimus.); Jomfru i Fugleham (Thorvaldsens Med. 1923, den store bryllupssal, Kbh. Rådhus). Skulptur: Bjørnespringvandet (bronze, 1900-01, opr. konk.proj. til Højbro Pl. 1889, nu Kbh. Rådhus gård, s.m. Th. Bindesbøll); Dragespringvandet (bronze, opr. konk.proj. til Højbro Pl. 1889, s.m. samme); kumme med drageunger (1904, midtgruppe med tyr og drage 1923, opr. omgivet af granitkumme, nu i Brønshøj). Forlæg for minde- og gravsten: (S.m. Niels Larsen Stevns, J.Th. Skovgaard og Jenö Meister): Mindesten for Ernst Trier (1898, Vallekilde Højsk.); Schouw-Skovgaardske gravsted (Ass. Kgrd., Kbh.); Viggo Pedersens gravsted (Hillerød Kgrd.); Mindesten for Ludvig Schrøder og hustru i Skibelund Krat (1910). Keramik: Noah driver dyrene ind i arken (krukke, glaseret brændt ler, 1886, Stat. Mus. for Kunst); Skt. Mikaels kamp mod dragen (fad med relief, 1888, Kunstindustrimus.); Eva med slangen (fad med relief, 1888). Bogillustrationer: N.F.S. Grundtvig: Den signede dag, hft. 3, 1886; Holger Drachmann: Troldtøj (1889-90, s.m. Th. Bindesbøll og A. Jerndorff, Nasjonalgal., Oslo); Thomas Laub og Axel Olrik (udg.): Da. Folkeviser (1903, s.m. Th. Bindesbøll); Da. Sagn og Eventyr fra Folkemunde, 1918 (s.m. bl.a. Niels S.); F. Ohrt (udg.): Udv. sønderjyske Folkesagn, 1919 (s.m. Niels S.); N.F.S. Grundtvig: Digte, 1933; samme: Salmer og Digte (indledn. af N. Larsen Stevns), 1933. Skriftlige arbejder: Om billederne i Viborg Domkirke, i: Tidsskr...., udg. af H. Begtrup, III, 1907, 199-214; J.S.' billeder i Viborg Domk., i: Arbejdets Hist. 1915 (s.m. Georg Saxild); Niels Larsen Stevns og hans gode gerninger i Viborg, i: Tilskueren 1916, I, 312-18.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.