Niels Skovgaard

Weilbach information

Genealogy

Skovgaard, Niels Kristian, 1858-1938, maler og billedhugger. *2.11.1858 i Kbh., ?3.2.1938 i Kgs. Lyngby, begr. smst. (Sorgenfri Kgrd.). Forældre: Maleren Peter Christian Thamsen S. og Georgia Marie Louise Schouw. ~24.10.1894 på Fr.berg med Ingeborg Luplau Møller, *17.1.1867 i Sorø, ?25.11.1957 i Nyk. S., datter af adjunkt Hans Georg M. og Julia Augusta Luplau.

Biography

Niels Skovgaard fik i sine helt unge år, sammen med sin bror Joakim, undervisning i tegning af faderen P.C.S. Efter dennes død i 1875 påvirkedes S. en tid af Janus la Cour, og hans tidlige malerier var helt i den danske naturalistiske tradition. Men efter en rejse i 1883 ændredes hans udvikling. Hans arbejder fik under indflydelse af fransk friluftsmaleri stærkere lyskontraster, og han lagde herefter vægt på at fuldføre sine malerier i det fri. Fra efteråret 1884 begyndte S. at arbejde med keramik, især fade med dekoration. Indtil 1887 arbejdede han hos pottemager Wallmann i Utterslev, herefter hos Tauber Jensen og hos G. Eifrig, begge i Valby. Denne beskæftigelse ophørte i begyndelsen af 1890erne, men fik stor betydning for hans senere skulptur- og illustrationsarbejde. Han fik her mulighed for frit at udfolde sig i en dramatisk fortællende stil. Et hovedværk fra disse år er relieffet af Aage og Else, 1887, med motiv fra en dansk folkevise. I 1888-89 foretog han en 8 måneder lang rejse til Italien og Grækenland sammen med Kr. Zahrtmann og Malthe Engelsted, hvor han fik mulighed for på stedet at studere den antikke skulptur, han var så stærkt optaget af. En ny rejse hertil i 1894 forstærkede yderligere hans engagement, som tillige afspejles i hans årelange beskæftigelse med forsøg på at rekonstruere vestgavlgruppen fra Zeustemplet i Olympia. I Grækenland oplevede han også kvindernes dans i Megara, et motiv han malerisk senere bearbejdede flere gange. Et vigtigt værk er Dåben på Pinsedag fra 1905 i Immanuelskirken, der kan betragtes som et naturligt udtryk for hans nære tilknytning til de kirkelige og især de grundtvigske kredse. Det var imidlertid som bogillustrator og billedhugger, hans talent for alvor foldede sig ud. Det var ofte motiver fra nordiske fortællinger og eventyr, han illustrerede med levende penneføring og frodig fortælleglæde, hvor fantasien blomstrede mere end i oliemaleriet. I 1894 huggede han den første af en lang række enkle og originalt formede gravsten, og i 1898 skabte han Magnusstenen til Skibelund Krat, hvor det dramatisk fortællende relief står kraftfuldt og enkelt. Havhestebrønden fra 1916 og den magtfulde statue Grundtvig og livskilden fra 1931 danner tilsvarende højdepunkter i hans billedhuggerarbejde og står i dag som hovedværker i dansk skulpturs historie.

Education

I malerlære hos malerm. C.C.A. Weber; samtidig lært hos faderen; Kunstakad. Kbh., uden afg., 1874-79.

Travels

England, Skotland 1881; Holland, Belgien 1883; Paris 1883, 1889; Grækenland, Italien 1888-89, 1894-96; Dresden 1904; Norditalien med længere oph. i Torre Pellice 1909-10; Italien 1922; Norge 1906, 1910-12, 1914, 1916, 1920, 1922.

Occupations

Medl. af kom. for udst. i Chicago 1893; medl. af Akad. plenarforsaml. 1914.

Scholarships

Sødrings Pr. 1882; Bronzemed. Paris 1889, 1900; Akad. 1894- 95; Thorvaldsens Med. 1937.

Exhibitions

Charl. Forår 1880-82, 1884-90; Den frie Udst. 1891-98, 1900- 37; Nord. Udst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893, Paris 1900, 1925; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Dä. Ausst., Berlin 1910-11; Espo. Internaz. di Roma, Rom 1911; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Nyere da. kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Internat. Bogudst., Leipzig 1927; Da. Kunststævne, Forum 1929; Billedh.sammenslutn. 1938 (mindeudst.); Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Da. Art Treasures, London 1948; Foren. for Nat. Kunst 1950; Da. dek. Kunst, Sth. 1950; Da. grafik, Fyns Stiftsmus. 1952; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Da. illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Græske og tyrkiske broderier, Kunstindustrimus. 1963; Den Fries Mindeudst., Kunstforen. 1966. Separatudstillinger: Kunstforen. 1888, 1897, 1904, 1919; Da. Kunsthdl., Nikolaj Pl. 1918; Den frie Udst. bygn. 1928 (retrosp.); Bachs Kunsthdl. 1933; Den frie Udst. bygn. 1939 (mindeudst., s.m. Karl Schou); Axel Duckerts kunsthdl. 1941; Hørsholm Kunstforen. 1978; Tre generationer Skovgaard i Halland, Skovgaard Mus. 1983; Jub.udst., smst. 1987; N.S. og Grækenland, Skovgaard Mus. 1997.

Artworks

Maleri: Gamle udbygninger ved en herregård (1877, Stat. Mus. for Kunst); Hallandsk skovparti med en studevogn, gråvejr (1880, Hirschsprung); En træskomager i en ellemose, november, Halland (1881, Sødrings Pr. 1882); Udsigt fra en bakke ved Knabstrup (1884, Ordrupgaard); Brænding ved Jyllands vestkyst (1884, smst.); Efterårsaften noget efter solnedgang (1886, smst.); Påskemorgen (1886, Skovgaard Mus.); Akropolis kore nr. 675 og 682 (begge 1888, Glyptoteket); Kvindedansen i Megara (ufuldendt, 1889, Stat. Mus. for Kunst); Klitroser ved Fiilsø (1892, Ribe Kunstmus.); Æ Hav, Solskin (1888-92, Davids Saml.); Svære dønninger ved Jyllands vestkyst (tempera, 1894, Stat. Mus. for Kunst); Traner i klitterne, Kjærgård (1894, Hirschsprung); Udsigt fra vor bolig på Naxos (1895, smst.); Fra Erechteions karyatidehal (1895, Glyptoteket); Udsigt fra Naxos mod Paros (1895, Nasjonalgal., Oslo); Studiehoved af græsk kvinde (1896, Bornholms Kunstmus.); Kvindedansen i Megara (tempera på træ, 1897, Stat. Mus. for Kunst, flere studier, 1896, smst.); Pile på en eng ved Nysø (1897, smst.); Rosenvænget, udsigt fra Skovgaards villa mod Trekroner (1899, Kbh. Bymus.); Landskab ved Torre Pellice, Piemont (1909, Aarhus Kunstmus.); Italiensk kostald (1909, Stat. Mus. for Kunst); Bjergsiden i den tidlige vår (1909, Ribe Kunstmus.); Bjerget Friolan i solopgang (1909, Fyns Kunstmus.); Dansende kvinde, Megara (studie, 1910, Stat. Mus. for Kunst); Granen i sætersvangen (1914, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af Joakim Skovgaard (1916, Udst.kom. ved Charl., forarb., Skovgaard Mus.); Trata, kvindedansen i Megara (1923, Skovgaard Mus.); Den døde ask (forarb., 1926, Esbjerg Kunstmus.); Den døde ask (1927, Trapholt); Den døde ask, gråvejr (1927-28, Ribe Kunstmus.); Vandmølle i Halland (1930, Trapholt); endv. talrige landskabsmalerier fra Hillerød og omegn (Skovgaard Mus.); repr. på flere da. og nord. museer. Skulpturer: Aage og Else (glasur på brændt ler, 1887, Stat. Mus. for Kunst); Magnusstenen (granit, udk., 1897-98, smst., opst. 1898 i Skibelund Krat, ); Portrætbuste af N.F.S. Grundtvig (polykrom keramik, 1907-08, Grundtvigs Hus, Det kgl. Bibl., Kbh., Skovgaard Mus.); Havhesten (opst. 1916, Kultorvet i Kbh., flyttet 1925 til Kunstindustrimus. gård, skitser og forarb., 1908- 12, Vestsjæll. Kunstmus., Stat. Mus. for Kunst); Grundtvig og livskilden (granit, 1931, opst. 1932 Vartovs gård, skitser, 1912-14, Stat. Mus. for Kunst, Køge Skitsesaml., model, 1928, Skovgaard Mus.); Rolfs kamp i Lejre (relief, lindetræ, 1933, Skovgaard Mus.); udk. til Genforeningsmonument (1934, Christiansfeld, hugget af Hans Syberg). Kirkelige dekorationsarbejder: Alterbilleder, -tavler: Dåben på Pinsedag (1896-1905, Immanuelsk., forarbejder, Ribe Kunstmus., Stat. Mus. for Kunst); Den gode hyrde (1906, Bovling Valgmeninghedsk.); Kristus på korset (1917, Sct. Bjert K. ved Kolding, skitse, Sønderjyll. Kunstmus.); Påskemorgen (1920, Fr.værk K., forarb., Skovgaard Mus.); Julenat (1922, Jørlunde Valgmenighed); Julenat og Påskemorgen (1924-25, Boeslunde K.); Opstandelsen (1930, Skt. Nicolai K., Vejle); Se det Gudslam (1930, Rørdal K.). Fresker: Hjortene ved kilden (1909, Fr.borg Frimenighedsk.); Den barmhjertige Samaritan (1917, Bramdrup K.); Freske på korvæg (1936, Ansgar K., Odense). Mosaikker: Den gode hyrde kæmper med ulven (tympanon, 1900, Immanuelsk., Kbh., forarb., Stat. Mus. for Kunst, Skovgaard Mus.); Den gode hyrde (1910, Fr.værk K.). Gravminder: (granit, ellers andet anf.): Vilh. Birkedal og Hustru (1894, Ryslinge); C. Hostrup (1894, Fr.berg Kgrd.); H.Chr. Poulsen og hustru (1900, Randers); Jørgen Herman Monrad (1905, Vestre Kgrd., Kbh.); Andreas Leth (1905, Vestre Kgrd., Middelfart); Pietro Krohn og hustru (1911, Vestre Kgrd., Kbh.); Ingeborg Dael (1916, Høve); Epitafium for C. F. Tietgen og hustru (marmor, 1921, Marmork. Kbh.); Thor Lange og Hustru (1928, Vestre, Kbh., s.m. Johan Th. Skovgaard). Keramiske arbejder og akvareludkast hertil i: Kunstindustrimus.; Kobberstiksaml.; Stat. Mus. for Kunst; Skovgaard Mus.; forhen Joh. Hansens Saml. Tegninger m.v. i: Kobberstiksaml.; Skovgaard Mus.; Vejen Mus.; endv. talrige raderinger og illustrationer til da. folkeviser, sagn og eventyr. Skriftlige arbejder: Apollon-Gavl-gruppen fra Zeustemplet i Olympia, 1905; om samme i: Oversigt over Vidensk. Selsk. Forhandl. 1911; Kunstmus. Aarsskr. XXV, 1938.

Literature

Karl Madsen i: Tidsskr. for Kunstindustri III, 1887, 83-89; IV, 1888, 146f; samme i: Ill. Tid., 1891-92, 621-26; Pol. 8.4.1906 (E. Hannover); 29.10.1928 (V. Wanscher); Karl Madsen: P.C. Skovgaard og hans sønner, 1918; Jens Thiis: Samlede Afhandl. om nord. Kunst, 1920, 99-124; Nic. Lützhøft i: Skønvirke VIII, 1922, 81-93, 97-108; Dag. Nyh. 2.11.1928 (Sigurd Schultz); samme: Nyere da. billedh.kunst fra N.S. til Jais Nielsen, 1929, 7-9, 17-22; Elise Konstantin-Hansen: Minder og oplevelser, 1929, 57-59: F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, ny udg. 1932; Susette Holten (erindringer) i: Berl. Tid. søndag 30.12.1934; 13.1.1935; 27.1.1935; 17.2.1935; 10.3.1935; 24.3.1935; 9.6.1935; 25.8.1935; Elise Konstantin- Hansen: Samliv med da. kunst, 1937, 100-109; Ebbe og H.G. Skovgaard: N.S. billedh.værker, 1938; Nat.tid. 4.2.1938 (Sig. Schultz); 26.2.1938 (samme); Poul Uttenreiter i: Tilskueren, nov. 1938, 293-311; Aksel Rode i: samme, april 1939, 265-80; Laur. Nielsen: Den da. bog, 1941; Aksel Rode: N.S., 1943 (med fort. over mal., raderinger og ill.); Stefan Viggo Pedersen: N.S. Tegninger, 1944; Aksel Rode i: Fr. Brandt (red.): Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 90-97, 100, 103, 108; J. Sthyr: Da. grafik 1800-1910, 1949; Ebbe og Bente Skovgaard: N.S. Tegninger til hans børn, 1958; Knud Hendriksen i: Bogvennen, 1958, 64-75; S. Nielsen: N.S. og Magnusstenen, 1959; Anne Marie Telmanyi: Mit barndomshjem, 1965, 38, 53, 55, 91, 101, 194; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. sekelskiftekonst, 1974, 22, 48, 60, 73, 90, 93, 148, 151, 183f, 271, 288, 290; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Nina Dahlmann Olsen i: Architectura 8, 1986, 113, 119, 121-27; Lene Olesen i: Kunst og Mus. 1987, 14-18 (Havhesten); Marianne Ertberg i: Cras LVII, 1990, 4-20 (keramik); Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve i: Det kgl. Bibl., Hirschsprung, Skovgaard Mus.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.