Kjeld Ussing

Weilbach information

Genealogy

Ussing, Kjeld Juul, 1913-1977, arkitekt. *21.4.1913 i Visbyå, Heltborg Sogn, ?29.3.1977. Forældre: Købmand, sen. dir. Ludvig U. og Ellen Louise Juul. ~24.3.1940 i Sth. med ark. Elsebet Lind (se Ussing, Elsebet), *4.2.1915 i Kbh., ?19.10.1978, datter af red. Theodor Krarup L. og Ellen Sophie Dam.

Biography

Kjeld Ussing beskæftigede sig overvejende med almennyttigt boligbyggeri, hvor han fik mest muligt brugsværdi ud af de stramme budgetter ved en enkel og præcis udformning af bygningerne, opført i rustikke materialer og altid med et arkitektonisk særpræg som i Korngården i Ballerup fra 1961. Østerbrogården fra 1966-67 ved Fælledparken i København var en mere sammensat opgave. Bygningen i to fløje indeholder i den ene i stueetagen en lille skole og i de øvrige syv etager 104 kollegieværelser for studerende og lærlinge. I den anden fløj er der i stueetagen et mødelokale og i de tre øvrige etager børneinstitutioner og et børnehaveseminarium. Kollegiefløjen har en interessant facadeudformning med etagehøje skydeskodder, der af beboerne placeres i forskellige positioner, så der skabes liv i den ellers lidt skematiske facade. U.s sidste arbejde, Gentofte Kommunebiblioteks filial i Vangede, er trods sin beskedne størrelse et betydeligt arbejde, en behændig og smuk udnyttelse af en vanskelig byggegrund. Mod bygaden er bygningen i to etager med hovedindgang og café i stueetagen. Overetagen indgår i en højereliggende enetages bygning med bibliotekslokalerne, der med glasvægge åbner sig mod en smukt beplantet atriumgård.

Education

Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 9.5.1938.

Travels

Sth. 1938-40.

Occupations

Ansat hos Sig. Lewerentz, Sth.; egen tegnestue s.m. Elsebet U.

Scholarships

Bissens Pr. 1965.

Exhibitions

Charl. Forår 1943-44, 1949, 1951, 1954- 55, 1961-62, 1965, 1969.

Artworks

Projekt til kranlager og råmølleri for F.L. Smidth A/S i Polen (1961); boligbebyg. Korngården, Ballerup (1961); alderdomshjemmet Hedebo (1962); eget hus, Ermelundsv., Gent. (1962); enfamiliehus i Hasseris (1967); Østerbrogården, Blegdamsv. 29-31, Kbh. (1966-67); boligbebyg. Grantoften, Ballerup (1970erne); bibl., Vangede (1976). Konkurrencer: Nye etageboligformer (1974, 1.pr., s.m. Susanne Ussing, Carsten Hoff og Svend S. Müller).

Literature

Ark. U. 1951, 102 (anm.); Ark. M. 1952, 137-39 (alderdomshjemmet Hedbo); Ark. 1961, 455f (kranlager og råmølleri); 1962, 458f (typetrappe); 1977, 184 (nekr.); Ark.tur 1962, 30-33 (Korngården), 105-09 (eget hus); 1967, 21-23 (enfam.hus i Hasseris); 1969, 66-71 (Østerbrogården); Poul Erik Skriver: Huset og grunden, 1963; Huse i Gent. (reg.), 1984, 24. Tegn. (Kunstakad. Kbh., Saml. af ark.tegn.).

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.