Jan Utzon

Weilbach information

Genealogy

Utzon, Jan, *1944, arkitekt. *27.9.1944 i Sth. Forældre: Ark. Jørn Oberg U. og Anne Lis Fenger. ~2.6.1990 i Hårby med psykolog Janne Hundevad Knudsen, *2.6.1947 i Borum, datter af landmand Anker Hundevad K. og Karla Bloch.

Biography

Jan Utzon voksede op i et stærkt kreativt miljø hos sin far, arkitekt Jørn Utzon, som kom til at præge sønnens hele indstilling til arkitektur og arbejdsmetode. Han kom således også til at arbejde i nær tilknytning til faderen på tegnestuen og som konduktør og tilsynsførende på så store og ansvarsfulde opgaver som f.eks. parlamentsbygningen i Kuwait. I de værker, der skabtes af arkitektfirmaet Utzon Associates vil det være umuligt at skelne mellem, hvad hvert enkelt medlem har ydet, kun anes faderens ånd bag hvert enkelt arbejde. Samtidig har U. haft sin egen tegnestue på Fyn, hvorfra en lang række dygtigt udførte byggerier og mange projekter er udført med U. som ene ansvarshavende. Sidst har han færdiggjort Teater- og Musikhuset i Esbjerg, sammenbygget med det ældre kunstmuseum. U. har her skabt en stor og festlig bygning, hvor ikke mindst den store fælles foyer for koncertsalens og museets publikum er vellykket og gennemført med et forholdsvis beskedent budget.

Education

School of Arch., New South Wales, Sidney, Australia 1964-66; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1966- afg. 1970.

Travels

USA 1962, 1974-75; Japan 1965; længere oph. i Australien til 1966; Mellemøsten 1968; Marokko 1969; Spanien 1980; Portugal 1982.

Occupations

Eva og Nils Koppels tegnestue 1970; hos Erik Herløv 1971-72; Arch. of Haway 1974-75; Jørn Utzons tegnestue jævnligt siden 1970 med gradvis overtagelse af ledelsen fra 1980; indgået i Utzon Assoc. 1980. Medl. af dommerkom. vedr. adm.bygn. for Kreditforen. Danm., Odense.

Scholarships

Exhibitions

Utzon & Assoc.' vandreudst., Magasin, Kbh, s.m. Per Nagel.

Artworks

Sammen med Jørn Utzon: Bagsværd K. (1969-75); Kuwait Parlamentsbygn. (1971-80). Sammen med Jørn og Kim Utzon: Paustians Møbelhus, Kbh. (1986-87). Alene: Eget hus i Esrum (1975-76); Uno X-benzinst., Herning (1985); andelsboligbebyg. Ellesletten, Trørød (1985); adm.bygn. for Herning Shipping, Herning (1985); for SGS, Odense (1986); Teknol. Inst., Odense (1987); Vejle Centerhotel (1987); 2 enfamiliehuse, Blangstedgårdsudst., Odense (1989); telefonboks for KTAS (1987-89); SGB glasfabr., Haderslev (1989); udv. og ombygn. af Marienlyst Hotel, Helsingør (1989); Skulptur på hovedgaden, Hårby (1996); Esbjerg Teater- og Musikhus (1989-97); Hårby Ældrecenter, Hårby (1997); Teachers Coll., Zimbabwe (1997); Voccational School, smst. (1997); boligbebyg., smst. (1997). Projekter: I samarbejde med Jørn Utzon: Teater i Beiruth, Libanon (1969); Mus.- og besøgscenter ved Hammershus, Bornholm (1971); svømmehal ved Peblingesøen, Kbh. (1978); Hjerteforen. Sundhedshøjsk., Skagen (1979); Kunstcenter-mus. i Kbh. (1980); Langeliniehotel og Kongrescenter, Kbh. (1985). Alene: Transcodan medicinale plastik fabr. i Tyskland og Portugal; Wild Duck Island Ressort, Queensland, Australien (1984); Sanctuary Cove Ressort Development, Queensland, Australien (1985); Herning Kunstmus. (1987); Naturmus. på Bornholm (1989); Stjernecentret, Århus (1989-91); Hotel Fåborg Fjord, Fåborg (1989); Mus. for moderne kunst, Tustruplund, Fredensborg (1989); Nyt Langelinie-center (1990); Scand. Center, San Francisco, USA (1990-91); GalloWinery Visitors Center, Californien (1992); Hotel Kalvebod Brygge, Kbh. (1992); Biomassefyret Kraftværk, Assens (1997).

Literature

Ark. 12, 1979, 252-56 (svømmehal); Jan Utzon: Three generations, Anders Nyborgs Forlag, 1988; Ark., 5, 1997 (Esbjerg Musikhus).

Author: Tobias Faber (T.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.