Isaac Wacklin

Weilbach information

Genealogy

Wacklin, Isaac, 1720-1758, maler. *1720 i Uleåborg, Finland, ?10.9.1758 i Sth. Forældre: Postm. Mikal W. og NN. ~med Magdalena Losch.

Biography

Isaac Wacklin signerede portrættet af Jørgen Wichmand 1749, hvilket man derfor regner som hans ankomstsår til Danmark. Inden opholdet her havde W. uden held forsøgt at skaffe til livets ophold forskellige steder i Skandinavien og Rusland. I Danmark mødte han kunstnere som Peder Wichmand, Johan Hörner, Andreas Brünniche og ikke mindst Per Krafft d.æ. Enkelte af W.s portrætter viser indflydelse fra sidstnævnte. Men størst påvirkning mærkes fra C.G. Pilo. I den grønlige kolorit, i de portrætteredes ranke holdning, i den blide penselføring mærker man Pilo i baggrunden. W. var ikke meget produktiv, hans værker glimrer ikke så meget i antal som i kvalitet. Sin sidste tid levede han i Stockholm. W. efterlod sig mange portrætter af sine nærmeste.

Education

Elev af Lorens Pasch d.æ. i Sth.; i Skt. Petersborg; muligvis af C.G. Pilo i Kbh. efter 1749.

Travels

Sth. 1737, 1743, 1754, 1756, 1758; Skt. Petersborg før 1741; Danmark o. 1749-54; Finland 1755; London 1757.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Loll.-Falsters Stiftsmus. 1940; Ateneum, Helsingfors 1959; vandreudst. Finlands Gustaviæ 1966-67; Svenske kunstnere i Danm., Kunstforen., Kbh. 1986.

Artworks

Vicelandsdommer, godsejer Jørgen Wichmand (1749, tidl. Engestofte); Kabinetskurér Henning Gether (1754, kun kendt fra stik af J. Haas 1765); 2 portrætter af et ukendt ægtepar (1754, angives, måske urigtigt, at forestille medl. af fam. Plessen til Fussingø, Brahesborg); Dobbeltportræt af ukendt ægtepar (1755, kaldet Gerh. Hansen de Lichtenberg og hustru, Fr.borgmus.); Helena Maria Wacklin (1755); Maria Teresia Losch (1755); Selvportræt? (1756); Striden om aborrene (1756, Österbottens Mus.); Frederik V (tilskr., Brahetrolleborg); repr. i Nat.mus., Sth.; Gävle Mus.; Vallby Friluftsmus., Västerås; Finlands Nat.mus.; Ateneum.

Literature

Karin Westzynthius i: Finskt Mus., Helsingfors 1926; Torsten Stjernschantz i: Kunstmus. Årsskr., 1929-31, 239-43; K.K. Meinander: Porträtt i Finland, Helsingfors 1931, 142-46; Bo G. Wennberg: Svenska målare i Danm., Lund 1940; L. Swane i: Loll.-Falsters hist. Samf. Årbog, 1942, 15-17; Will. Norvin i: Da. Slotte og Herregårde, II, 1943, 310; V. Thorlacius-Ussing: Reventlow- Mus. på Pederstrup, 1971; Svenskt Konstnärslex., V, Malmö 1967; Teddy Brunius i: Svenske kunstnere i Danm., kat. Kunstforen., Kbh. 1986. Ateneum, Kokoelmaluettelo, kat. 1750-1850, Helsingfors 1988.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.