Ole Wanscher

Weilbach information

Genealogy

Wanscher, Ole, 1903-1985, arkitekt, designer og forfatter. *16.9.1903 på Fr.berg, ?27.12.1985 i Charll. Forældre: Kunsthistoriker, maleren, tegneren, ark., billedh. Vilhelm W. og maleren Laura Kirstine Baagøe Zeuthen (Laura Wanscher). ~1° 22.9.1932 i Zürich med Hilda Dorothea Pestalozzi, *2.3.1906 smst., ?9.7.1992, datter af konsul Wilhelm P. og Ellen Nicoline Karberg. Ægteskabet opl. 1954. ~2° 29.3.1967 i Søllerød med ark. Edith Kate Weinreich, *27.3.1918 i Kbh., ?15.1.1990, datter af dir., senere oldermand for billedskærerlauget Gustav W. og Hertha Jørgensen.

Biography

Ole Wanscher blev som 22-årig tilknyttet Kaare Klints tegnestue og efterfulgte ham som professor henved tredive år senere. Han deltog i et par arkitektkonkurrencer og tegnede sit enkle funkishus i Charlottenlund i gule mursten med fladt tag og vinduer, døre og tremmeskodder i teak. W. regnes blandt sin samtids førende designere, der som klassisk funktionalist fik markant betydning for dansk møbelkunst i flere årtier. Hans arbejder er præget af Klint-skolens dyrkelse af historisk møbeltradition, kombineret med fordybelse i konstruktive, æstetiske problemstillinger, som både kom til udtryk i et stort forfatterskab og omfattende produktion af perfekt forarbejdede klassiske snedkermestermøbler i ædle træsorter, særlig i samarbejde med A.J. Iversen. W. videreudviklede ofte en models detalje og konstruktion, som den lette armstol i palisander med læder i flere variationer, inspireret af engelsk 1700-tals tradition ligesom windsorstolen. Klassikere som feltstolen og egyptisk inspirerede folde- og klapstole blev designet efter studier og opmålinger af historiske prototyper.

Education

Plockross Sk., Hell.; ass. ved Nationalmus. 1924 (Vitskøl Kloster); studier ved Kunstakad. Kbh. 1940rne. Ansættelser: Hos Kaare Klint 1925- 27.

Travels

Berlin 1934; Holland, Belgien, Frankrig 1948; flere rejser i Frankrig, England og Italien siden 1950; Egypten 1951.

Occupations

Egen tegnestue fra 1928; desuden forfattervirksomhed. Lærer i møbeltegn., Kunsthåndv.sk., Kbh. 1931-36; tekn. kons. for Danm. Naturfredn.foren. 1937- 44; sekr. for Akad. Ark.foren. konk.udv. 1939-49; medl. af Kunstakad. jury 1940-52, fmd. for ark.sektion 1949; leder af DALs udst.udv. fra 1951; prof. i møbel- og rumkunst, Kunstakad. Kbh. 1955-73; medl. af Akad.rådet 1963-68; af Akad. 1968-78; af Hergildts legat 1968-70; af Kunstindustrimus. best. 1972.

Scholarships

Akad. 1929; Hirschsprung 1936; K.V. Engelhardt 1939; Ny Carlsbergfondet fl. gange fra 1947; Snedkerlaugets Årspris 1960.

Exhibitions

Charl. Forår 1928-29, 1940; Kbh. Snedkerlaugs møbeludst. 1931-66; verdensudst., Bruxelles 1935; Paris 1937; Da. Kunsthåndv., Sth. 1942; Da. Art Treasures, London 1948; Da. dek. kunst, Liljevalch's, Sth. 1950; trien., Milano 1957 (sølvmed.), 1960 (guldmed.); Amsterdam 1961; Skand. Møbelmesse i Bellacentret fra 1966; Kunstindustrimus., Kbh. 1984; Design Fair Asahikawa, Japan 1993.

Artworks

Arkitektur: Enfam.hus (1931, konk. Dagens Nyheder); eget hus, Gotfred Rodesv. 5, Charll. (1933, ombyg. 1965); ombygninger: Facade, Nikolaj Pl. 23, Kbh. (1945); Østerled 5/Soldalen 1, Kbh. (1942); konk.proj. Kunstmus., Ålborg (1957). Møbler og inventar bl.a.: Udenrigsmin., ambassade, Sth. (1954-55); F.L. Smidth (1955); montrer til Davids Saml.; Amalienborg, bibl. (1959-64); DDSF, De da. Spritfabr., Havneg. 29 (1941-43); Magasin du Nord, Kgs. Nytorv, Kbh. (1941); Det da. Akad., Rom (1967); back gammonbord til Dronn. Margrethe (1970). Snedkermestermøbler udført hos: A.J. Iversen, Jacob Kjær, Rud. Rasmussen, France & Daverkosen, Peder Pedersen, P. Jeppesens møbelfabr. og Fritz Hansen. Dekorative arbejder: Bogbind; bestik; sølvtall. og træbil for Kay Bojesen (1934, 1936); pendulur udf. af Alvild Dahl (1941); tæppemønstre bl.a. for Magasin du Nord (1949-53). Repræsenteret på: Kunstindustrimus. Kbh.; Nord. Mus., Sth.; Louisiana; Trapholt; mus. på Koldinghus; envidere tilrettelagt udst.: Danm.salen, Paris 1937; Da. Sølv 1900-50, Nat.mus., Sth. 1950; Landsforen. da. Kunsthåndv. Skriftlige arbejder: Om Træmøbelkunsten, i: Arch. 1928, 265-304; Møbeltyper, 1932; Klapstol fra Guldhøj, i: Ark. U. 1935, 205-08; s.m. Gregor Paulsson (red.): Møbelsnedkeri, 1936; Nord. Klappstühle, i: Artes, VIII, 1940; Møbelkunstens Hist. i Oversigt, 1941; s.m. Erik Lassen: A. Michelsen og da. Sølvsmedekunst, 1941; Eng. Møbler, 1944; Møbelkunsten, subskriptionsværk 1946-55 (ty. 1963, ny omarb. udg., 1966, eng. 1966, sv. 1967); Sella curulis, 1980; Poul Kjærholm i traditionen, i: Louisiana Revy, 22, 1982, 66f; Møblets æstetik, 1985; talrige art. i Ark.; Nyt Tidsskr. forþlþ Kunstind., Da. Kunsthåndv. m.fl.

Literature

Ark. U. 1929, 117f (wienerstole); Nyt Tidsskr. for Kunstind. 1931-42 (møbler og dek. arb.); Ark. M. 1935, 32f (eget hus); 1934, 183; 1937, 84; 1940, 189, 192, 197; 1942, 210 (møbler); Esbjørn Hiort: Moderne da. møbler, 1956; Ark.tur 1958, 216 (klapstol); Bent Salicath i: Gutenberghus Årsskr. 1959, 10f; Erik Zahle (red.): Hjemmets brugskunst, 1961, 92f., 122, 298; Niels H. Kryger i: A5, 20, 1961, 184; Beretn. fra NCF 1961-62 (Da. Akad., Rom); Ulf Hård af Segerstad: Modern Scand. Furniture, Sth. 1963, 86f, 115; Mobilia, 130, 1966 (møbler); Povl Christiansen og Hakon Stephensen (red.): Håndværket viser vejen, Snedkerlaug. møbeludst. 1927-66, 1966, 94, 98, 142; Tilegnet Mogens Koch, 1968, 199f (foldestol), 328; Tobias Faber i: Til Poul Kjærgaard, 1982, 25; Ark. 1983, 373 (stol); Berl.Tid. 31.12.1985 (nekr.); Jyll.p. 1.1.1986 (nekr.); Poul Hammerich: Lysmageren, 1986; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndv., 1982; samme (red.): Herculanum paa Sjæll., 1988; Grete Jalk: Da. møbelkunst gennem 40 år, 1-4, 1987; Lars Dybdahl i: Festskr. til Vagn Dybdahl, 1987, 93f; Arne Karlsen: Da. møbelkunst, 1-2, 1990-91; Design with Love, kat., Asahikawa 1993, 4-7; Sv. Jørn Andersen: Da. møbeldesign, 1993; Kevin Davies i: Scand. Journal of Design Hist., 7, 1997, 49f. Tegn. (Kunstakad. Bibl., Saml. af Ark.tegn.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.