Ole Søndergaard

Weilbach information

Genealogy

Søndergaard, Ole Laurits Olsen, 1876- 1958, maler. *24.5.1876 i Allerslev ved Lejre, ?10.11.1958 i Gent., begr. på Lejre Kgrd. Navneskift fra Olsen 12.12.1904. Forældre: Husmand, musiker Peder O. og Ane Kirstine Jensen. ~12.7.1904 på Fr.berg med Georgine Christiane Goltermann, *9.9.1878 i Tressebølle, ?20.7.1951 på Fr.berg, datter af sømand Mads Johansen G. og Karen Kirstine Jensen.

Biography

Ole Søndergaards kunst er forbundet med det nordsjællandske landskab og landsbymiljø, især egnene omkring Roskilde Fjord, Ballerup og Måløv, hans hjemby fra 1931. Et personligt venskab igennem en årrække med L.A. Ring og overensstemmelse i de to maleres trang til fordybelse fik varig indflydelse på S.' billeder. Realismen i naturopfattelsen, motivvalg og afskæring kan minde om Ring, mens mørke jordfarver, sparsom stoflig virkning og figurfremstillingen afviger fra denne. Vinterlandskaber er et tilbagevendende motiv, hvor en stram komposition og mørke blålige og grå farver understreger vejrliget. I Snekastere går hjem fra arbejde er motivet traditionelt, men det får et socialt aspekt i de rygvendte, ludende skikkelser, der med skovlen på nakken fører betragteren ind i billedrummet. Et senere billede Vinterlandskab, Ballerup, udtrykker med lav horisont, blide bakker og harmoniske dybdeskabende linievirkninger en mindre streng komposition og en søgen mod større enkelhed i landskabets samlede billedudtryk. En anden side af S.' landskabsopfattelse ses bl.a. i Gæssene i det grønne, hvis utraditionelle motiv, lysere farver og en omsluttende grøn rumvirkning viser en mere impulsiv udtryksform. S. undgik detaljer og indkredsede i sine figurbilleder og portrætter genstande og figurer med store, enkle linier. Dette fremgår ikke mindst af portrætterne og flere selvportrætter, der kendetegnes af fasthed i karaktertegningen og stram enkelhed i form og farve. S.' religiøse motiver er præget af stor alvor i figurfremstillingen, der sammen med højtideligheden i kompositionerne leder tanken hen på symbolismens billeder.

Education

Malersvend; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1897-98; Kunstakad. Kbh. 1898-1900; Kunstnernes Studiesk. (Zahrtmann) 1900-02.

Travels

Tyskland, Østrig, Italien 1903, 1922, 1927, 1949.

Occupations

Lærer i tegn. og boligkultur 1903-15 på Kærehave Husmandssk., Roskilde Tekn. Sk. og Roskilde Højsk.

Scholarships

Akad. 1918, 1921; Serdin Hansens Pr. 1925; J.R. Lund 1926; Wolf 1940; Nathan 1940; Eckersberg Med. 1945; Alfred Benzons Pr. 1947; Zach. Jacobsen 1948; Thorvaldsens Med. 1952.

Exhibitions

KE 1901, 1908, 1911-14, 1916; De Afvistes Udst., Charl.borg 1905; Charl. Forår 1915-50, 1953- 59; Charl. Eft. 1922, 1931, 1939, 1944, 1947, 1984 (mindeudst.); Århushallen 1938; Fyens Forum 1940; Vandreudst. af religiøs Kunst 1944; Den off. da. Kunstudst. i Oslo 1946; Århusudst. 1955. Separatudstillinger: Kunsthdl. Chr. Larsen, Kbh. 1914, 1929; Kunsthdl. Anton Hansen, Kbh. 1917, 1920; Kunsthdl. Oscar Kiertzner, Kbh. 1922; Nørre Kunstsalon, Kbh. 1929; Bachs Kunsthdl. 1933, 1935; Ramme Larsen, Kbh. 1938; Kunsthallen, Kbh. 1940; Charl.borg 1942 (retrosp.); Kunstforen., Kbh. 1952; Ballerup Bibl. (mindeudst.) 1984.

Artworks

Cellospiller (1901-04); Drengen ved postkassen (1919, Esbjerg Kunstmus.); Veddelev bygade (1920, Roskilde Mus.); Gæssene i det grønne (1921); To figurer i en afholdscafé (1925, Serdin Hansens Pr.); Landskab (1929, Esbjerg Kunstmus.); Snekastere, der går hjem fra arbejde (1929-31); Kirken og smedien i Jydstrup (1930, Randers Kunstmus.); Vinterlandskab, Måløv (1936-38, Nordborg Sk.); Vinterlandskab, Ballerup (1936); Roskilde Fjord ved Marbæk, vinter (1945, Eckersberg Med.); Mette Schou ved staffeliet (1945, Stat. Mus. for Kunst); Engene ved fjorden (1945, Kunstforen.); Det tidlige forår ved Herlev (1947, Alfr. Benzons Pr.); Landskab fra Hareskovegnen (tilh. Kbh.s Komm.); Udgravninger (1951). Portrætter: Provst V.A. Hey (1918, Alminde K.); Søstre (dobb. portr., 1920); Maleren Erik Pedersen (1920, tidl. Johan Hansens Saml.); Selvportræt (1920, smst.); Selvportræt (1922, Aarhus Kunstmus.); L.A. Ring (udst. 1925, Fr.borgmus.); Min hustru (1932); Kunstneren med familie (1927-31); Johan Skjoldborg (1935, Ranum Statssem.); Overlærer K. Mousten (1946); Folketingsmand Hans Hansen, Rørby (1948, Danm. Retsforb.); Folketingsmand, fhv. min. Jørgen Jørgensen (1948); Direktør P. Givskov (1949, tidl. forsikr.selsk. Hafnia); Dronn. Alexandrine (1950, Skt. Lukasstiftelsen). Dekorationer: Kalkmal. i Strøby K. (1920-21); Ousted K. (1924); Brøndum K. (Skads Herred, 1927); Alterbillede, Skads K. (1929); Vægmal. og altertavle, Vor Frelsers K., Esbjerg (1929); Apsisudsmykn., Holbæk K. (1930); Vægudsmykn., fresko, symboliserende dyder, ungdom, erhverv og kunst (1931-32, kun loft bev., Gråbrødre Sk., Roskilde); Apsisudsmykn. og alterbillede, S. Johannes K., Vejle (1934); Alterbillede, Jerslev K. (1945); Kalkmal., kapellet på Østre Kgd., Holbæk (1950). Restaureringsarbejder: Kalkmal. og inventar i: Kvong K. (1911-13); Tårnby K. (c. 1914), Lyngby K. (1915); Aagerup K. (1916); Vejlø K. (1918); Strøby K. (1920-21); Brøndum K. (1927); Løgumkloster K. (1923); Ballerup K. (1935-36); Måløv K. (1935-36); Roskilde Domk.

Literature

Fra Arkiv og Mus., V. 1912-15, 235, 414, 522; Berl.Tid. 10.3.1922; 19.10.1925; 13.2.1928 (alle K. Flor); 11.3.1929; 19.5.1936 (interv.); 6.1.1940 (K. Flor); 6.9.1942; B.T. 20.3.1922 (Chr. Houmark); Højskolebl. 1924, 487-92 (H. Helweg); 1929, 627-36 (C.P.O. Christiansen); Roskilde Tid. 23.10.1930; Dagens Nyh. 8.3.1933 (Sig. Schultz); 20.9.1942; 16.5.1944; 23.5.1946 (alle J. Zibrandtsen); Pol. 29.4.1935 (K. Pontoppidan); 24.5.1936; 10.9.1942 (K. Pontoppidan); Soc.Dem. 13.1.1939 (Folmer Bendtsen); Ekstrabl. 6.1.1940 (interv.); 3.9.1942; Samleren, 1942, 36-40 (Herm. Madsen); H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979, 58, 217; kat., sep.udst., Ballerup Bibl. 1984.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.