Joachim Gottfried Wilhelm Weitlandt

Weilbach information

Genealogy

Weitlandt, Joachim Gottfried Wilhelm, (tidl. fejlagtigt kaldet Joachim Christian), 1756-1821?, silhuettør, maler. *1756 sandsynligvis i Tyskland. ~med Povelline, *1771 eller 1772.

Biography

Joachim Gottfried Wilhelm Weitlandt var sandsynligvis af tysk herkomst. Han arbejdede sammen med C. Limprecht om udførelsen af silhuetter forestillende medlemmer af Drejers klub, oprettet 1775. Limprecht tegner sig for 174 af de i alt 249 silhuetter, W. har signeret en del af resten. Silhuetterne findes i det såkaldte Limprechtske album i Det kongelige Bibliotek. De fleste af W.s værker er dog udført som hinterglasmaleri, en ret krævende teknik. Hans familiegrupper i glasmaleri giver på en gang et charmerende indtryk af tidens interiørkunst, hårmode og kostumehistorie. Man fornemmer oppositionen mod rokokoens forfinelse og får et indtryk af den begyndende borgerdyds tid. Og W. var en mester til at formidle dette indtryk.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Silhuetter: Elisabeth Classen (1783-86, Det kgl. Bibl.); Elisabeth Christine Berling (Fr.borgmus.); Mathæus Saxtorph (1784, Den Limprecht'ske saml., Det kgl. Bibl.); Christoffer Deram (1784, smst.); Arveprins Frederik, prins Ferdinand og prins Christian Frederik (1794). Hinterglasmalerier: Just Ludvigsen (1788); hustruen Mette Birgitte Ludvigsen (1788); grosserer Wilh. Aug. Raasch med hustru og børn (1796, Nat.mus.); Carl Friedrich Busky og familie (1796); brygger og snedkerm. Christian Velschow med familie (1805, Fr.borgmus.); Frederik VI med familie (1811, smst.); Frederik VI (ca. 1811, Rosenborgsaml.); Dronning Marie og prinsesse Caroline (ca. 1811, smst.); Hertuginde Louise Augusta med sine to børn Caroline Amalie og Christian August (ca. 1811, smst.); ubekendt familie (1815, Aabenraa Mus.); brændevinsbrænder J.J. Haarløv med familie (1821).

Literature

E. Gigas i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 168; Th. Oppermann: Kunsten i Danm. under Frederik V og Christian VII, 1906, 154; L. Bobé i: Kat., Berl. Tid. Silhouet-Udst., 1931, 11; H.G. Olrik i: Den lille portrætkunst, 1949; Bjørn Ochsner i: Fund og forskning, 1954; samme i: Jeg er samler, 1975; Tove Clemmensen: Brede Hovedbygn. 1795-1806, 1996; Jørgen Duus: Silhuetter, 1998.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.