Vilhelm Tetens

Weilbach information

Genealogy

Tetens, Vilhelm, 1871-1957, maler. *21.11.1871 i Kbh., ?13.1.1957 i Hillerød, begr. på Asminderød Kgrd. Forældre: Urtekræmmer, sukkerbager Malthe Sehested T. og Jenny Marie Hansen. Ugift.

Biography

Vilhelm Tetens begyndte på Zahrtmanns skole om aftenen, mens han endnu gik på Akademiet. På Zahrtmanns skole sluttede han venskab med Christian Kongstad Petersen og de norske malere Thorvald Erichsen og Oluf Wold- Torne. Den sidste besøgte han på en rejse til Norge 1898. Trods det nære venskab ses i T.s maleri intet af den dristighed i form og kolorit, der præger de to norske kunstneres værk. Som portrætmaler viste T. allerede i de unge år god forståelse for og indlevelse i personens væsen. Det ses allerede i de fine portrætter af vennerne, Wold- Torne og Kongstad Petersen, udført i 1890erne og begge præget af symbolismen. Kongstad og T. malede hinanden samtidig, og fin-de-siecle stemningen i portrætterne understreges af den blå farve i Kongstads stue. Det store gruppebillede af familien i haven med fire personer samlet under et skyggefuldt træ omkring et barn i vugge, men dog indbyrdes isolerede, viser stadig tilknytning til de symbolistiske strømninger. En reminiscens af disse stemninger spores også endnu i Aften, der skildrer en flok blåligt blege, unge mænd, der sopper i vandkanten i solnedgangens gyldne lys. Billedet er karakteristisk for tidens interesse for dyrkelsen af det nøgne legeme og har klar sammenhæng med, at T. var blandt medstifterne af Hellenerbevægelsen og malede nogle somre med Hellenerne på Refsnæs. T. fastholdt livet igennem den stilfærdige skildring af motivet, såvel i portrætter, som i arkitekturmotiver og de mange intime skildringer fra hus og have. Med blidt afstemte farver lader han lyset forme disse nære motiver, som det f.eks. ses i Kunstmuseets Vindue med blomstrende hyld, der også er typisk for T.s værk ved den brede behandling. Som kostumier var hans første opgave i 1902 at tegne kostumer til Carl Nielsens opera Saul og David.

Education

Som dreng undervist af Malthe Engelsted; forb. til Akad. af C.N. Overgaard; Kunstakad. Kbh., forb.kl. 1887-89; Zahrtmanns sk. 1889- 95.

Travels

Norge (hos Wold-Torne) 1898; Berlin 1914.

Occupations

Kostumier ved Det kgl. Teater 1902-10; medl. af kom. for KE.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1897; Raben- Levetzau 1902-05; Bielke 1904, 1906; Akad. 1907, 1912; Kauffmann 1914; Zahrtmann 1934, 1956; P.A.Schou 1942, 1956; Kittendorff livsvarigt 1942; Eckersberg Med. 1919; Alfred Benzon 1948.

Exhibitions

Høstudst., Kleis' Kunsthdl. 1892; Okt.udst., Den frie Udst. bygn. 1893; Studiesk.udst., Charl.borg 1896; Charl. Forår 1896-1949, 1952-57; Charl. Eft. 1931, 1946, 1955, 1957; Landsudst. i Århus 1909; Nyere da. kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Zahrtmann og hans Elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Ny Carlsbergfondets jub.udst. 1952; Nordsjæll. Malere 1952; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957; 500 års da. portrætter, smst. 1961; Da. Kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1906, 1941; Koldinghus 1963 (s.m.Tycho Jessen, Lavrids Tetens og Herman Vedel).

Artworks

En havegang (udst. 1892); To gamle koner (udst. 1892); Kristi gravlæggelse (udst. 1898); Wold- Tornes hus, Norge (1898); Rebekka og Elieser (udst. 1899); Familien i det grønne (1902-03, Aarhus Kunstmus.); Interiør med to figurer (1904, Koldinghus); Aften (udst. 1905); Orfeus og Eurydike (1906, Storstrøms Kunstmus.); Kristus og den rige yngling (altertavle, 1918, Strib K.). Vindue med blomstrende hyld (1939, Stat. Mus. for Kunst); Interiør, Lille Rolighed (1947, Horsens Kunstmus. Lunden); Nature morte (1947, Koldinghus); Hyld (1951, Fyns Kunstmus.). Portrætter: Maleren Oluf Wold-Torne (1893, Hirschsprung); Lavrids Tetens (1903, Koldinghus); tegneren Christan Kongstad Petersen (1896); En ung mand (Sv. Hammershøi) (udst. 1904, Stat. Mus. for Kunst); prof. P.T. Foldberg (udst. 1919, Eckersberg Med.); dobbeltportræt, Lavrids og Vilhelm T. (1920); Selvportræt ved lampelys (1929, Silkeborg Kunstmus.); Den ensomme (Lavrids T.), (1930rne, Stat. Mus. for Kunst); forf. Karna Birk Grønbech (1947, Bornholms Kunstmus.); prof. Vilhelm Andersen (1946, Vestsjæll. Kunstmus.); Dronning Ingrid (1948, DFDS); Selvportræt med hat (Silkeborg Kunstmus.).

Literature

Viggo Stuckenberg i: Kunst, I, 1899; Sophus Michaëlis i: Kunst, VI, 1904-05; K. Zahrtmann i: En Mindebog (udg. F. Hendriksen), 1919; S. Danneskjold- Samsøe i: Tilskueren 1931, 421-23; Nat.tid. 21.11.1941 (Else Kai Sass); 2.12.1941 (Sig.Schultz); Berl.Tid. 27.11.1941 (Kai Flor); Soc.Dem. 17.11.1946 (interv., Karl Bjarnhof); Nat.tid. 21.11.1946 (J. Zibrandtzen); 21.11.1951 (samme); J. Zibrandtsen: Moderne da. Mal., 1948; samme: Christian Kongstad Petersen, 1971; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns sk., 1979; Berl. Aft. 21.11.1956 (Harald H. Lund, interv.); Fr.borg Amtsavis 12.11.1956 (interv.). Papirer (Det kgl. Bibl.).

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.