Erik Werner

Weilbach information

Genealogy

Werner, Erik, *1930, tegner. *25.9.1930 på Fr.berg. Forældre: Ekspeditionssekr. Poul Viggo Oscar W. og Else Rabes. ~10.12.1955 med Lise Marie Kirk-Jensen, *4.11.1933 på Fr.berg, datter af dir. Alfred K.- J. og Inga Ahlberg.

Biography

Erik Werner er et meget alsidigt talent, selvom han i den brede offentlighed vel først og fremmest er kendt for sine mange teatertegninger, offentliggjort i dagspressen i forbindelse med kritikken af teaterforestillinger. Her siges tingene resolut med tusch og umådeligt lystbetonet, måske især pigeskikkelserne. Jobbet som redaktionel tegner har medført arbejdsområder, der ikke altid har forekommet W. lige morsomme. Alligevel er de politiske tegninger, der både er portrætter, naturalistiske eller karikerende, eller kommentarer til politikernes handlinger eller til samfundets hændelser, måske mere vægtige og knap så meget øjebliksbilleder trods deres aktuelle betydning. Det er imidlertid nødvendigt med en hurtig pen for at kunne gengive en persons eller en handlings karakteristikum i øjeblikkets tidsrum og i få streger få den gjort almen og vedvarende. W. har i sjælden grad kunnet finde og gengive lige det øjeblik i en rolle, skuespillerens eller politikerens, hvor kropssprog og mimik tegner situationen i al sin ynde eller al sin gru. Meget lidt venlig, men umådelig morsom, er f.eks. en lille tegning fra 1982 af fhv. statsminister Anker Jørgensen, der trækker sig selv op ved sit ene hår på issen. Man ville aldrig i ord kunne skildre situationen, som i sig selv ikke er morsom, men som tegneren med få streger illustrerer, så et lille smil kommer frem. W.s tegninger er ikke flatterende, men varm medfølelse og sympati flyder ud af pennen lige så vel som den kølige refereren af en nederdrægtighed, trods elegancen altid med en uhyre præcision i udtrykket. Han karikerer mindre, end han karakteriserer.

Education

Student 1949; Kunsthåndv.sk. 1949.

Travels

London 1951.

Occupations

Medarb. ved Blæksprutten fra 1950; medred. fra 1980-91; teatertegner ved Berl. Aften fra 1952; samtidig tegn. i Berl. Tid. og B.T. nogle år; underv. på Samf. og Hjemmet for Vanføre 1955-62; red.tegner ved Berl. Tid. fra 1963; næstfmd. i Da. Bladtegnere 1976-80; fmd. for Gent.udst. 1980-87; medl. af best. for Storm-P. legatet; for Da. Kunstneres Hjælpefond.

Scholarships

Storm-P. 1959; 1.pr., Int.nat. Salon of Cartoons, Montreal, Canada 1964, 2.pr. 1968, 1.pr. 1969; Alfred Schmidt 1968; Villiam H. Michaelsen 1969; Hans Bendix' Pr. 1987; Årets æreshåndv. 1985; Den gyldne tegnestift 1993.

Exhibitions

Charl. Forår 1955; Grønningen fra 1967; Gent.kunstnere 1977, 1980, 1984; Århus Kunstbygn. m.fl. 1978; Da. Bladtegnere, Nordjyll. Kunstmus. 1980, 1997; Teatrets tegn., Gl. Holtegaard 1983; Holberg, Huset Asbæk, Kbh. 1984. Separatudstillinger: Bredg. 38, Kbh. 1953; Ole Haslunds Hus, Kbh. 1956; Helligaandshuset, Kbh. 1974; Illums Bolighus 1980; Møstings Hus, Fr.berg 1985; Bukowski, Kbh. 1990; Teatertegn. fra 5 årtier, Teatermus. 1996.

Artworks

Ca. 30.000 tegn., hvoraf 4.000 teatertegn. (Teatermus.). Udsmykninger: Forvær. til foredragssal, Berl. Tid. Portrætter i akryl: Paul Hammerich; Ritt Bjerregaard; Henning Rohde; Mette Kofoed Bjørnsen; Olaf Finsen; Pelle Sadolin; Ole Busck. Statuetter: Jørgen Reenberg i: Fra regnormenes liv (Det kgl. Teater); Anna Lærkesen (smst.); Ghita Nørby i: Figaros Bryllup (smst.); Ebbe Rode i: Mascarade (smst.); Henning Moritzen i: Den Vægelsindede (smst.); Maria Garland i: Barselstuen; desuden af Poul Reumert; Buster Larsen; Marguerite Viby; Bent Mejding; John Price; Henning Moritzen; Ove Sprogøe; Lone Hertz; Jørgen Ryg. Scenografi: Skitse for fem personer, Gråbrødrescenen, Det kgl. Teater 1983; Tivoli-revyen 1988; en rk. TV- produktioner, bl.a. Gustav Wied: Livsens Ondskab. Andet: Dirch-med.; Jeppe-pr.; plakater; bogomslag; bogill. Skriftlige arbejder: Teaterstreger, 1962.

Literature

Anne Chaplin Hansen (udg.), Inger Eilstrup (tekst), E.W. (ill).: Set fra 1. rk., 1964; Mogens Garde: Hvad er det at være skuespiller, 1974; Jens Louis Petersen: E.W., 1975; Peter M. Hornung: Pennevenner, 1983; Hans Edv. Nørregård- Nielsen: Avisens håndskr., 1983; Axel Bolvig (red.): Teatrets Tegn., 1983; Bente Scavenius (indledn.): 60 Tegn., 1990; Lisbet Grandjean (indledn.): Teatertegn. fra fem årtier, 1996; Berl. Tid. 10.9.1996 (Jens Kistrup); 7.9.1997; Sådan set..., (tekst af Uffe Ellemann-Jensen) 1997.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.