Henrik Werner

Weilbach information

Genealogy

Werner (Verning, Wernig, Werninck), Henrik (Hendrich), -1636- 1669-, billedskærer.

Biography

Henrik Werners altertavler består, som de fleste af 1600-tallets altertavler, af postament, storstykke og topstykke adskilte af profilerede gesimser. Storstykket er i reglen tredelt med et rektangulært fremspringende midtfelt (altid med en Nadverfremstilling), flankeret af nicheformede sidefelter, adskilt ved søjler, snoede eller glatte, med brede prydbælter og med volutkapitæler, der ofte går over i rent bruskværk. Evangelistfigurer pryder nicher og storstykkegesimser. Prædikestolen i Sorø har en passionsberetning på 11 scener. Som dekorative elementer benytter W. sig i udstrakt grad af bruskværk og englehoveder, ofte profilvendte, i postamenter, på gesimser og vinger. Bølgelister indrammer rektangulære felter. Sammenlignet med eksempelvis Lorenz Jørgensens arbejder, virker W.s tunge og massive.

Education

Travels

Indvandret fra Tyskland til Danm. ca. 1636 (bosat først i Maribo på Lolland, i 1660erne på Orebygaard).

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Altertavle i Sdr. Kirkeby (1638-39, iflg. stævn. mod sognepræst ang. betaling); altertavle, Maribo Domk. (1641); døbefont, Sorø K. (1649, formentlig brændt 1651); prædikestol smst. (1650, kontrakt); pulpitur i Tingsted K. (1650, regnsk.); korgitter, Sorø K. (ca. 1653, regnsk., s.m. Caspar Lubbeke); altertavle, smst. (1656, kontrakt, s.m. Lorenz Jørgensen og Abraham Wuchters); stolestader smst. (ansøgn. om betaling 1663); stolestader, Nakskov K. (1664, forsv.); skriftestol, smst. (1669, forsv.). Tilskrivninger: Altertavle i Orebygaards (forsvundne) kapel (1638, nu i Nat.mus.); korgitter, Maribo Domk. (1641, kun delvis bevaret); altertavle, Arninge K. (1644); altertavle, Elmelunde K. (1646); altertavle, Branderslev K. (ca. 1648); døbefont, Arninge K. (1640rne); epitaf, Købelev K. (ca. 1650, kun delvis bevaret); epitaf over sognepræst Poul Danchel, smst. (1657); epitafium over provst Knud Pontoppidan, Halsted K. (1657); over provst Johan Rasch, smst. (1650erne); korgitter, Halsted (1671, værksted); altertavle, Majbølle K. (1674, værksted).

Literature

Chr.A. Jensen: Da. Snedkere og Billedsnidere, 1911; Danm. K., Præstø Amt, 1933-35; Sorø Amt, 1936-38; Maribo Amt, 1948-51; Povl Eller i: Da. Kunsthist., II, 1973; Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen i: Ny da. Kunsthist., 2, 1993.

Author: Eva Louise Lillie (E.L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.