Frits Thaulow

Weilbach information

Genealogy

Thaulow, Johan Frederik (Frits eller Fritz), 1847-1906, maler. *20.10.1847 i Christiania (Oslo), ?5.11.1906 i Volendam, Nederlandene, begr. i Christiania. Forældre: Apoteker Harald Conrad T. og Nicoline (Nina) Munch. ~1° 14.10.1874 i Kbh. med Ingeborg Charlotte Gad, *7.2.1852 på Læsø, ?14.3.1908 i Kristiania (Oslo), datter af birkedommer på Læsø, senere byfoged i Thisted, kancelliråd Henry Theodor G. og Johanne Emilie Sophie Lund. Ægteskabet opl. 1886. ~2° 15.9.1886 med Alexandra Lasson, *22.11.1862, ?1955, datter af regeringsadvokat Otto Carl Christian L. og Alexandra Cathrine Henriette von Munthe af Morgenstierne.

Biography

Frits Thaulow fik sin første uddannelse på Kunstakademiet i København sammen med Eilif Peterssen, men da han ville være marinemaler, blev han privatelev hos C.F. Sørensen og derefter hos Holger Drachmann. Sammen med ham besøgte han Skagen i 1872, og en tid boede de dør om dør på Phønix i København. Som så mange andre landsmænd fortsatte T. derefter uddannelsen i Tyskland, men fik snart fornemmelsen af de nye ideer i fransk kunst, og bosatte sig midt i 70erne i Paris om vinteren. Som svoger til Paul Gauguin fik T. gennem dennes erfaringer som maler tidligt kendskab til Impressionisterne, men blev selv optaget af naturalismens ideer om det objektive maleri. På denne baggrund kom T. i juli 1879 til Skagen sammen med Christian Krohg og gav det afgørende stød til det antilitterære moderne gennembrudsmaleri. Det var naturalismen og friluftsmaleriet, T. var optaget af, ikke den impressionistiske farvekunst. Hans arbejder fra denne sommer giver eksempler på tilsyneladende tilfældige billedvinkler og en frigjort penselføring, hvor træernes løv og marehalmen står i enkelte strøg. Farvevalget er overvejende tungt, gråt og brunt. Derefter rejste T. og Krohg til Kristiania og skabte fra o. 1880 sammen med andre emigrantkunstnere som E. Werenskiold den radikale malerkunst og nye kunstinstitutioner, der afgørende bidrog til den unge nations selvforståelse. På Charlottenborg 1881 vakte T. opsigt med Fra Amerikavej, malet på Vesterbro i København, en tydeligt franskinspireret kålmark med en mølle og nogle huse. Anmelderen Sigurd Müller mente, naturligheden dermed var drevet til sin yderste grænse. T. fik international succes med sine norske landskaber og valgte fra halvfemserne at bo fast i Paris og Holland. Men sine relationer til Norge og Danmark fastholdt han, bl.a. gennem udstillinger.

Education

Student, Kristianiaþlþ 1866; farmaceut 1870; dimitt. fra C.V. Nielsens tegnesk. dec. 1870; Kunstakad. Kbh. 1870-73; elev af C.F. Sørensen; af Holger Drachmann; af Hans Gude, Karlsruhe 1873.

Travels

Kbh. 1870-73, 1880-81; Skagen 1872, juli-nov. 1879, 1882; Karlsruhe 1873; bosat i Paris vintrene 1876-79, 1882-84; fast bopæl i Paris eller Holland fra 1892.

Occupations

Scholarships

Medl. af Kunstakad. Kbh. 1897.

Exhibitions

I dansk sammenhæng: Charl. Forår 1873, 1879, 1882, 1884, 1898; Nord. Konstutst., Göteborg 1881; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Sth. 1897; Norsk udst., Kunstforen. 1906, Charl.borg 1915; 1880-erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1985-86. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1899; Charl.borg 1910.

Artworks

Malet i Danmark eller i dansk eje: Østerby efter regn (1879, Skagens Mus.); Søren Thys Hus (1879, smst.); Fra Skagen Fyr (1879, smst.); Fra Skagens Plantage (1879); Køkkeninteriør (1879, Rasmus Meyers Saml., Bergen); Fiskere drager hjem (1879); Købmand Holsts Hus (1879); Amerikamøllen (1881, Stat. Mus. for Kunst); Vinterdag (1880erne, Aarhus Kunstmus.); Snetykning (1895).

Literature

Morgenbl. 10.5.1881 (Sig. Müller); E. Holst i: Hver 8. Dag, 1897-98, 278-80; Pol. 16.11.1906 (kronik, nekr., G. Brandes); Johan Rohde i: Kunstbl. 1909- 10, 375f; Alba Schwartz: Skagen før og nu, I, 1912; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929, 82; Th. Thaulow: Slægterne Thaulow, 1922, 92-94; Walther Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952; Norsk Kunstnerleks. 1986; Kristian Hvidt: Edvard Brandes, 1987, 198.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.