M. Therkildsen

Weilbach information

Genealogy

Therkildsen, Hans Michael, 1850-1925, maler. *3.11.1850 i Lystrup ved Horsens, ?4.6.1925 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Gårdejer Therkild Nielsen og Karen Henriksdatter. Ugift.

Biography

M. Therkildsen var landmandssøn, men han viste tidligt evner for kunsten og fik også mulighed for at komme på Akademiet. Han gennemførte hurtigt sin uddannelse, som dengang var baseret på de akademiske idealer, vandt Neuhausens Præmie og fik tidligt succes. I pagt med tidens interesse for genremotiver malede T. fortællende figurbilleder foruden landskaber, hvori der ofte indgik dyr, særlig heste og køer. T. var blandt de første på De frie Studieskoler, og hans franskinspirerede arbejder fra rejserne 1880-82, hvor han især tog indtryk af dyremaleren C. Troyon, gav løfte om at han ville tilslutte sig det moderne gennembrud. Det skete dog ikke, om end hans malestil blev lettere og friere. I stedet udviklede han i 1880erne en genrekunst, hvor samspillet mellem menneske og dyr eller dyrene indbyrdes blev billedernes væsentligste indhold. Samtidig fik landskabet, oftest i solskin men lejlighedsvis i halvlys, en fremtrædende betydning. T. har gengivet talrige komiske eller rørende scener fra husdyrenes liv i malerier, der resten af livet gav ham et stort publikum. Typisk er Koen løs, der blev kendt gennem reproduktioner. Skønt T. omgikkes 1880ernes gennembrudskunstnere valgte han, modsat en beslægtet maler som Th. Philipsen, kunstnerisk en konservativ vej og distancerede sig dermed fra sin samtid.

Education

Tekn. Sk., Horsens; Kunstakad. Kbh. okt. 1868, afg. som maler marts 1874; privat vejledn. hos Constantin Hansen;þlþ Den frie Studiesk. (L. Tuxen ogþlþ F. Schwartz) 1880.

Travels

Paris 1880; Frankrig, Italien 1884.

Occupations

Medarb. ved tidsskr. Ude og Hjemme; medl. af Akad.rådet 1893-97.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1877; Akad. 1884; Thorvaldsens Med. 1887; sølvmed., Paris 1889; med., München 1909.

Exhibitions

Charl. Forår 1875-1925; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921, 1924, 1926 (mindeudst.); Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Artists, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Internat. Kunst-Ausst., Glaspalast, München 1909, 1913; Espo. Internaz., Rom 1911; Foren. for nat. Kunst 1926, 1950, 1960; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Fra Michael, Anna og Helga Anchers Saml., Skagen Rådhus 1983; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard m.fl. 1988. Separatudstillinger: Foren. for nat. Kunst 1912, 1936, 1963; Auktioner: Charl.borg 27.-28.11.1925; Studenterforen., Kbh. 20.5.1926 (dødsbo).

Artworks

Et bondehus (udst. 1875); Selvportræt (1875, tidl. Johan Hansens Saml.); En bissekræmmer søger at handle med en bondekone (Neuhausens Pr. 1877); Kåde heste (1877, Stat. Mus. for Kunst); En ung pige som giver en hest brød (1880); Skræmte heste (1883, Nordjyll. Kunstmus.); Køerne vandes (1887, Thorvaldsens Med., Fyns Kunstmus.); På græs i efterårsvejr (1888, Hirschsprung); Høstscene (1888, Ribe Kunstmus.); Tyrekalven og lammene (1888, Stat. Mus. for Kunst); Koen løs (1890, smst.); Efterårsaften, køerne drives hjem (1891); Mand med et par heste (1892); Staldinteriør (1893, Horsens Kunstmus. Lunden); 3 heste på en mark (1895, Stat. Mus. for Kunst); Køer ved kirkegårdsmuren, måneskin (1898, Aarhus Kunstmus.); Hjem fra stranden (1901); Høstfolk på vej til marken (1907); Hestevogn i en grusgrav (1910, Stat. Mus. for Kunst); Køer i skoven (1914, Mus. på Sønderborg Slot); Køer i Dyrehaven (1919); Køerne drives ud, efterår (1924, Trapholt).

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Berl. Tid. 9.10.1912 (C. Been); 5.6.1925 (Viggo Johansen); G. Bauditz i: Da. Kunst, 1916; Rik. Magnussen i: Samleren, 1925, 115; Nat.tid. 5.6.1925 (Th. Faaborg); Vejle Amts Folkebl. 2.11.1950 (kronik, Adolph Andersen); Ove Haase i: Da. Kunst, 1964; Margit Mogensen: Landbruget i da. malerkunst ca. 1840-1915, 1984. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.