Carl Thomsen

Weilbach information

Genealogy

Thomsen, Carl Christian Frederik Jacob, 1847-1912, maler og tegner. *6.4.1847 i Kbh., ?4.10.1912 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Postm. i Randers, senere kammerråd Ludvig Frederik T. og Elise Johanne Christiane Schlegel. ~13.10.1876 på Fr.berg med Petra Elise Sophie Charlotte Diechmann, *4.10.1848 i Kbh., ?20.3.1926 smst., datter af lærer, senere sognepræst i Stubbekøbing Hans Anthon Severin Lobedanz D. og Elise Cathrine Bjerring.

Biography

Carl Thomsen, som hørte til det sidste kuld af Wilh. Marstrands elever, stod i sin ungdom Kr. Zahrtmann og Aug. Jerndorff nær og tilbragte sine studieår i slutningen af 1870erne sammen med kredsen af danske kunstnere i Italien. Senere besøgte han gentagne gange Paris, men den franske kunst fik ingen indflydelse på hans malemåde, som forblev konservativ. End ikke den progressive Zahrtmann kunne rokke ham. Nogle af T.s tidligste arbejder som f.eks. genrebillederne Ved eksamensbordet (1874), Moder og datter (1875) og En tilståelse (1887) viste hans påvirkning fra Marstrand og hans evne til som denne at give sine fortællinger underfundige pointer. T. var stærkt litterært interesseret, og det faldt ham naturligt at søge sin inspiration inden for den danske Guldalders litteratur og skikkelser. Særlig yndet er den litterære billedgruppe, han har skabt inden for dansk genremaleri, ikke stærk eller original i sin opfattelse af motivet, som Zahrtmann krævede det, men taktfuld og kultiveret fortællekunst som f.eks. Ewalds første møde med Arendse (1876), Rahbek ved sin hustrus dødsleje (1895) samt scener fra Grundtvigs, Weyses og J.P. Mynsters liv. Maleriet Jesu indtog i Jerusalem i Dronningens kammer på Frederiksborg Slot er en værdig fortsættelse af Carl Blochs udsmykning af det tilstødende Kongens Bedekammer med scenerne fra Det nye Testamente, færdiggjort omkring 20 år før. T.s virksomhed som tegner var omfattende, og han blev en af sin tids mest yndede illustratorer. I sin tidligste ungdom gjorde han sig bemærket, især blandt vennerne, med sine humoristiske, undertiden satiriske kommentarer til små og store begivenheder. Senere tog alle skitserne til de mange bundne opgaver overhånd, men livet igennem kom humoren som lysglimt ind i hans eller så dannede og kontrollerede arbejdsmetode.

Education

Student 1865; cand. phil. 1866; dimitt. af Fr. Vermehren; Kunstakad. Kbh. (Wilh. Marstrand og Fr. Vermehren) okt. 1866, afg. juni 1871.

Travels

Italien 1875, 1876-77; Paris 1878, 1881, 1889; Tyskland 1880 (s.m. Kr. Zahrtmann); Wien 1882 (s.m. Otto Haslund).

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1890-1912; af censurkom. ved Charl.borg 1899-1912; titulær prof. 1901; medl. af Kunstakad., sk.rådet 1905-08; af indkøbskom. 1907.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1876, 1881; Neuhausens Pr. 1879; Årsmed. 1 1887; Udst.med. 1888; Mention honorable, Paris 1889; guldmed., München 1892; Antwerpen 1894; sølvmed., Paris 1900; Ancker 1903.

Exhibitions

Charl. Forår 1869-1901, 1903-10, 1912- 13; Nord. Kunstudst 1872, 1883, 1888; Dec.udst., Charl.borg 1881; Erste internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; verdensudst., Paris 1889, 1900; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Kleis' Høstudst. 1892; München 1892; Antwerpen 1894; Nord. Kunst- Ausst., Lübeck 1895; Konst- och Industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Jødisk udst. 1908; Foren. for nat. Kunst 1926, 1950-51, 1956, 1960; Forum 1929 (bogkunst); Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1887, 1892; Foren. for nat. Kunst 1909. Auktioner: Charl.borg 27.10.1913 (dødsbo).

Artworks

Portrætter: Johannes Takanen (1870, Ateneum, Helsingfors); Vald. Irminger (1870, Fr.borgmus.); Selvportræt (1880, smst.); Selvportræt (1886); Selvportræt (1887, pastel); Domprovst L. Gude (1892, Roskilde Domk.); Hans Gram i sit studereværelse (1895, Kbh. Univ.); C.F. Tietgen (1899, Fr.borgmus.); Selvportræt (1907); Emil Hjort (1909, Kbh. Bymus.); C. Aarsleff (1909, Charl.borg Fonden); Ludvig Thomsen (Hirschsprung). Genrebilleder: Fra Gudenå (1872, tidl. Joh. Hansens saml.); En gammel gård i Stubbekøbing (1874, Ribe Kunstmus.); Ved eksamensbordet (udst. 1874); Moder og datter (udst. 1875); Fra klostret i Ribe (1875, tidl. Joh. Hansens saml.); Ewalds første møde med Arendse (udst. 1876); Ung pige siddende i sin have (1877, tidl. Joh. Hansens saml.); En tilståelse (Neuhausens Pr. 1879); Abbate (1880, Aarhus Kunstmus.); Holberg i sit studereværelse (1883, smst.); I aftendæmringen (1886, Hirschsprung); Besøg i atelieret (Årsmed. 1887); Middag efter bispevisitatsen (1888, udst.med. 1888, Mention honorable, Paris 1889, Guldmed. München 1892 og Antwerpen 1894, Stat. Mus. for Kunst); Ung pige (1889, Aarhus Kunstmus.); Indkvartering hos J.P. Mynster i Spjellerup Præstegård (1890, Storstrøms Kunstmus.); Rahbek ved sin hustrus dødsleje (1895, Stat. Mus. for Kunst); Syende ung pige (1896, smst.); Den unge Oehlenschläger bringer frugter til den syge Edvard Storm (udst. 1897); Frk. Daugaard i sit hjem i Ribe (1900, Ribe Kunstmus.); Grundtvig i Udby Kirke (udst. 1901); Tøjhuskanalen (Randers Kunstmus.). Religiøse billeder: Den barmhjertige samaritan (altertavle, 1870, Kirkerup K.); Jesu indtog i Jerusalem (1904, Fr.borg Slotsk., Dronn. kammer); Josef og hans brødre (1905, Fr.borg Slotsk.). Illustrationer: Pen gengivet i træsnit: Bidrag til Ude og Hjemme (1877-80, 1882-84); Folkets Almanak (1882, 1884-89); Ill. Tidende (1892-99, 1901-04); J.L. Heiberg: Forår om Vinteren, 1878 (i Månederne i Digt og Billeder, udg. af Foren. Fremtiden); Edv. Brandes: Dansk Skuespilkunst, 1880; St. St. Blicher: E Bindstouw, 1882; Til serien Billeder af danske Kunstnere til Digte af ældre og nyere Forfattere, udg. af Foren. Fremtiden: Oehlenschläger: Morgenvandring, 1884; C. Hostrup: Velkomst til Russen, 1893; M. Goldschmidt: Den polske Kongesøn, 1893. Pen el. pen og tusch gengivet i ætsning: Billedserien Dansk Præstegaardsliv til tekst af Henrik Scharling (i "Norden", udg. af Ernst Bojesen, hft. 3, 1887); 14 originaltegninger til foregående, 1886 (Hirschsprung); Elverskud, 1888 (i serien Danske Folkeviser med Tegninger af danske Kunstnere, udg. af Foren. Fremtiden); B.S. Ingemann: Morgen- og Aften-Sange, 1889; J.L. Heiberg: De nygifte, 1891; Ricard v. Volkmann: Æventyrbilleder, 1894; Carl Bernhard: Kommissionæren, 1895; Karl Gjellerup: G-Dur, 1899; St. St. Blicher: Udvalgte Noveller, 1899; Charles Dickens: En Fortælling om To Byer, 1907; 14 tuschtegn.: Skikkelser fra Danmarks litterære Guldalder, 1896-1901, udsendt i fotogravure af Foren. for nat. Kunst 1908-09; repr. i Bornholms Kunstmus.; Kobberstiksaml.; Kunstindustrimus.; Kbh. Bymus.; Herning Mus.

Literature

Karl Madsen i: Dagsavisen 14.11.1882; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 349-53; Pol. 21.2.1887 (Emil Hannover); 5.10.1912; Ill. Tid. 11.9.1892; 19.5.1895; 13.10.1912 (nekr.); Fr. Beckett i: Kunstens hist. i Danm., 1901-07, 377f; Sigurd Müller: Nordens Billedkunst, 1905, 175-77; Sophus Bauditz i: Jule-Album, 1909; Berl. Tid. 5.10.1912 (nekr.); F. Hendriksen i: Bogvennen, 1918, 34-40; Kr. Zahrtmann i: En Mindebog, 1919; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og oplevelser, 1932; Peter Christiansen: C.T. som illustrator, 1939; Laur. Nielsen: Den da. bog, 1941, 223, 254-58, 262, 275, 282; Inger Simonsen: Den da. Børnebog, 1942; Danm. K., Kbh. Amt, 1944-51, 757; Fr.borg Slotsk., særbind af Danm. K., 1973, 1898f; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopf. Hist. i Danm., 1990; Peter Michael Hornung i: Ny da. Kunsthist., IV, 1993. Breve (Det kgl. Bibl.; Hirschsprung).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.