Carl Thomsen

Biography

Carl Thomsen, som hørte til det sidste kuld af Wilh. Marstrands elever, stod i sin ungdom Kr. Zahrtmann og Aug. Jerndorff nær og tilbragte sine studieår i slutningen af 1870erne sammen med kredsen af danske kunstnere i Italien. Senere besøgte han gentagne gange Paris, men den franske kunst fik ingen indflydelse på hans malemåde, som forblev konservativ. End ikke den progressive Zahrtmann kunne rokke ham. Nogle af T.s tidligste arbejder som f.eks. genrebillederne Ved eksamensbordet (1874), Moder og datter (1875) og En tilståelse (1887) viste hans påvirkning fra Marstrand og hans evne til som denne at give sine fortællinger underfundige pointer. T. var stærkt litterært interesseret, og det faldt ham naturligt at søge sin inspiration inden for den danske Guldalders litteratur og skikkelser. Særlig yndet er den litterære billedgruppe, han har skabt inden for dansk genremaleri, ikke stærk eller original i sin opfattelse af motivet, som Zahrtmann krævede det, men taktfuld og kultiveret fortællekunst som f.eks. Ewalds første møde med Arendse (1876), Rahbek ved sin hustrus dødsleje (1895) samt scener fra Grundtvigs, Weyses og J.P. Mynsters liv. Maleriet Jesu indtog i Jerusalem i Dronningens kammer på Frederiksborg Slot er en værdig fortsættelse af Carl Blochs udsmykning af det tilstødende Kongens Bedekammer med scenerne fra Det nye Testamente, færdiggjort omkring 20 år før. T.s virksomhed som tegner var omfattende, og han blev en af sin tids mest yndede illustratorer. I sin tidligste ungdom gjorde han sig bemærket, især blandt vennerne, med sine humoristiske, undertiden satiriske kommentarer til små og store begivenheder. Senere tog alle skitserne til de mange bundne opgaver overhånd, men livet igennem kom humoren som lysglimt ind i hans eller så dannede og kontrollerede arbejdsmetode.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.