Carl Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Hans Carl, 1887-1961, tegner og maler. *24.6.1887 i Kbh., ?1.7.1961 i Tibirke, begr. smst. Forældre: Skomagerm. Christen Søren J. og Ane Margrethe Christensen. ~1° 16.9.1917 i Kbh. med maleren Marie Kirstine Louise Ottesen, *5.5.1890 i Næstved, ?7.3.1953 i Kbh., datter af hotelejer Søren Jensen O. og Sanne Michelsen. Ægteskabet opl. 6.3.1929. ~2° 12.8.1930 i Kbh. med Meretha Paulsen, *1.3.1901 smst., ?6.3.1987 smst., datter af maleren Julius P. og Esther Lange.

Biography

Carl Jensen tegnede, allerede før han fyldte 20, til tidens førende vittighedsblad Klods-Hans. Fra 1905 til 1958 var han, bortset fra årene 1918- 20, fast tegner på københavnske dagblade. I lighed med kolleger og venner som Aksel Jørgensen og Axel Nygaard dyrkede han oprindelig den sociale tendensskildring. Senere, efter sin tilknytning til Politiken i 1921, der varede i næsten 40 år, blev han en mere tværpolitisk satiretegner, dog længe med en tydelig modvilje mod den borgerlige fløj, især partiet Venstre. Karakteristisk er den lange serie af nærgående karikaturer af statsminister Niels Neergaard og indenrigsminister Oluf Krag før valget i 1924, med den lange Niels Neergaard og den lille tætte Oluf Krag, en parafrase over den første Fy og Bi film, Vore Venners Vinter, 1923. I en årrække leverede J. "dagens billede" til Politiken. Ved siden af den politiske satire udførte J. reportagetegninger, blandt andet fra retssale, hvor fotografering ikke var tilladt, og som i 1920rne var et af de få tilbageblevne områder, hvor dagbladenes reportagetegnere ikke havde måttet vige for pressefotograferne. Inspireret af Honoré Daumier og især Jean-Louis Forains tegninger fra franske retssale dækkede J. Landmandsbankssagen i 1923. Blandt J.s mange karikaturer kan nævnes hans tegninger af en række kunstnervenner fra 1909- 20, offentliggjort i Ekstra Bladet, og talrige portrættegninger i Politiken af danske og udenlandske personligheder på besøg i Danmark. Tilsammen giver J.s tegninger et helhedsbillede af dansk kultur- og samfundsliv i næsten hele første halvdel af det 20. århundrede. Oprindelig var J. stærkt inspireret af udenlandske forbilleder, navnlig tegnerne ved datidens førende satireblad Simplicissimus. Efterhånden fandt han sin egen stil, præget af hastige, tydelige streger, hvormed han på kølig, usentimental vis fæstnede modellernes skiftende udtryk og karakteristiske bevægelser til papiret. Ved begyndelsen af 1. verdenskrig var J. som maler med til at introducere kubismen i Danmark. Han forlod sin stilling som tegner på Ekstra Bladet, flyttede 1918 til Tisvilde som nabo til vennen, William Scharff, og blev en af Danmarks betydeligste kubister. Omkring 1920 begyndte J. at male akvarel og gouache, dels landskaber, dels københavnske havne- og kanalbilleder. J. formåede i sjælden grad at bruge avisspaltens og avispapirets muligheder. I sine bogillustrationer udnyttede han med indsigt og disciplin de særlige virkemidler, den moderne reproduktionsteknik gav mulighed for.

Education

Præliminæreksamen 1903; elev på handelskontor 1903-05; på Frede Aamodts private tegne- og malersk. Studio 1905-06, hvor han traf Aksel Jørgensen, s.m. hvem han drev kunststudier og en tid delte atelier; i øvrigt autodidakt.

Travels

Kristiania (Oslo) 1910; Paris 1910 (s.m. forf. Jens Pedersen); Berlin og Dresden 1911 (s.m. William Scharff); Tyskland, Holland, Italien, Frankrig 1928 (s.m. Hans Bendix); Sverige 1930; Holland 1932; Paris 1937 (verdensudst.); Tyskland 1938; Sth. 1947, 1950, 1952; Oslo 1950; Italien 1953.

Occupations

Tegner ved Klods-Hans 1904-07; ved Ekstra Bl. 1906-10, 1912-18; medstifter af og medarb. ved Gnisten 1907-08; tegner ved Ravnen 1910; ved Riget 1910-12; medudg. af og tegner ved Fyrtøjet 1914; tegner ved Pol. 1921-58; ved Pindsvinet 1929-34; ved Aandehullet 1933-34; medstifter af og fmd. for Da. Bladtegnere 1933-36, næstfmd. 1936-49, æresmedl. 1957; medred. af Tegnerier 1938- 42; tegner ved Blæksprutten 1938-58; medstifter af De atten Humorister (DAHU) 1942; i best. for Ole Haslunds Kunstnerfond 1945-60; medl. af Magasinets tegnerpriskom. 1952.

Scholarships

Ronge 1919; Hielmstierne-Rosencrone 1919, 1923; Raben- Levetzau 1923; Alfred Schmidt 1932; Tuborgfondet 1938, 1952; Eckersberg Med. 1944.

Exhibitions

De 13 1909-10; 1. Humoristsalon 1911; KE 1915-16, 1918-20; Grønningen 1922, 1924, 1926, 1928-31, 1933-34, 1937, 1939-40, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950-51, 1953, 1955-56, 1958-62 (medl. fra 1926); Nord. Konst, Göteborg 1923; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Humor og satire, Sth. 1933; Grønningens Tegnere, Århus og Esbjerg Kunstforen. 1935; Da. kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Nord. Kunst, Århushallen 1941; Da., islandsk, svensk konst, Mässhallen, Göteborg 1941; Da. tegnere, Kunstnernes Hus, Oslo 1948; Tegneudst., Charl.borg 1953; Da. illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Da. kunst 1885- 1915, Kunstforen., Kbh. 1976; Tisvildes trylleri, Nivaagaard 1990; Bladtegninger på Fr.borg 1991. Separatudstillinger: Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1912 (s.m. Axel P. Jensen, Olaf Rude, Ørnulf Salicath og W. Scharff); Århus Kunstbygn. 1918 (s.m. Axel P. Jensen, Olaf Rude, W. Scharff og Sv. Ratschack); Kunstboden i Hyskenstræde, Kbh. 1918, 1921-22, 1926 (s.m. Vald. Andersen, Hans Bendix og Herluf Jensenius), 1937; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1937; Athenæum, Kbh. 1950 (s.m. Hans Bendix og Bo Bojesen); Kulturhuset, Helsinge 1980 (s.m. Jul. Paulsen og Hugo Liisberg).

Artworks

Malerier: Selvportræt (1911); Portræt af Vilhelm Bergstrøm (1915); Komposition (1918); Sommer i byen, Rådhuspladsen (1918); Alléen (1918); På rejse (1919, Aarhus Kunstmus.); Atelieret (1920); Vasketøjet hængt til tørring (1935, Aarhus Kunstmus.); Cafeen (Vejle Kunstmus.). Akvareller: Skitse fra Bygholms have (1919, Ribe Kunstmus.); Fra Gl. Strand, snevejr (gouache, 1934, Aarhus Kunstmus.); Vasketøjet hængt til tørre (1935, smst.); Arsenaløen (Sorø Akad.); talrige kbh.ske havne- og kanalbilleder samt landskaber fra Tisvilde. Tegninger: Daglige portrættegn., reportagetegn., satiriske tegn. og vignetter til aviser, tidsskr. og årbøger 1904-58; portrættegn. af Vilh. Lundstrøm (1921, Vestsjæll. Kunstmus.); af Mogens Lorentzen (1944, Eckersberg Med.); af Sophus Claussen (Nasjonalgal., Oslo); af Ib Andersen (smst.); af Leo Swane (smst.); af etatsråd P. Bentzon (Bergen Billedgal.); af Fridtjof Nansen (Univ.bibl., Oslo); af Arnulf Överland (smst.); Ved Marmorbroen (tusch, 1949, Malmö Mus.); gruppeportrættegn. af best. for De da. Sukkerfabrikker (1950-51); af best. for Egmont H. Petersens fond (1953); endv. repr. i Kobberstiksaml.; Kbh. Bymus.; Chr.borg; Teatermus.; Medicinsk-Hist. Mus. (lægeportr.); Bikubenfonden (pol. satirer); Jurist- og Økonomforb. (portr. af jurister); Rigsadvokaturen; Fr.borgmus. (karikaturtegn. af kunstnere, reportagetegn.); Grafisk Mus., Odense. Antologier af J.s tegninger: Vald. Koppel (udg.): Vore to Venner og Valget, 1924; Nye Molbohistorier. Tekst af A. Andkjær Larsen. Frit efter Alfred Schmidt, 1939; E. Finnemann Bruun (udg.): C.J.s streg i politiske karikaturer, 1982. Illustrationer: Tom Kristensen: Mirakler, 1922; En Stambog, 1923 (versantologi); Tom Kristensen: Verdslige Sange, 1927; Karen Hildebrandt: Til en Ven, 1937; H.C. Andersen: Tolv med Posten, 1940 (juni); Jens Kruuse: Humorister, 1944 (afsnit om oldtidens humor); Jørgen Sandvad: Således talte -, 1946; Fr. Nygaard: Tisvilde Hegn, 1947; Peter Tutein: Grøn ungdom hele livet, 1954 (s.m. bl.a. H. Jensenius); J.s tegn. ses hyppigt anvendt i skolebøger og i værker om første halvdel af det 20. århundrede.

Literature

Leo Swane i: Vor Tid, 1918, 918; H. Jensenius i: Samleren, 1926, 29; E. Selmer i: De grafiske Fag, 1927-28, 396; E. Zahle i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1928, 42; Ebbe Sadolin i: Bogvennen, 1931, 47-76; Mog. Knudsen m.fl.: Satire og Humor i da. Tegnekunst, 1946; Jens Kruuse: Da. Streger, 1946; Vald. Koppel: Af Politikens Hist., I-II, 1946; Hilsen til C.J. Udgivet af Venner paa 60-Aars Dagen 24. Juni 1947; Aa. Svendstorp og P. Møller: Folkestyret i da. humor 1849-1949, 1949; W. Schwartz: Da. Illustrationskunst fra Vald. Andersen til Ib Andersen, 1949; H. Jensenius: Lige ud ad landevejen, 1958; E. Mentze: William Scharff, 1958; C.J. i: Bladet. Festskr. til Niels Hasager 1888-1958, 1958, 265-74; Hans Bendix: Urolig sommer, 1970; Erik Dal: Da. H.C. Andersen-illustrationer 1835-1975, 1975; W. Schwartz: Da. bogillustratorer fra Vald. Andersen til Axel Salto, 1973; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983; Ole Storm: Magasinet. Pol. tillæg 1922- 62, 1984; Claus M. Smidt i: Tisvildes trylleri, Nivaagaard 1990; Th. Kjærgaard: Bladtegninger på Fr.borg, 1991; M. Bligaard i: Carlsbergfondets Årsskr., 1994, 118-24; H. Abildgaard: Tidlig modernisme, 1994. Avisartikler: Pol. 12.3.1922 (K. Pontoppidan); 3.5.1932 (Vald. Koppel); 1.8.1946 (H. Stephensen); 29.7.1947 (W. Schwartz); 24.6.1957 (kronik af C. J.); Berl. Tid. 13.3.1922 (Kai Flor); Ekstra Bl. 15.3.1922; B.T. 14.4.1922 (P. Uttenreitter); 29.4.1922 (Chr. Houmark).

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.