Svend Thomsen

Weilbach information

Genealogy

Thomsen, Svend Ove, 1909-1956, maler. *10.4.1909 i Avnslev ved Nyborg, ?18.7.1956 ved Grenå. Forældre: Postass., senere overass. ved De bevægelige Postkontorer Jens Ove T. og Petra Petersen. ~24.10.1934 i Kbh. med Grete Jespersen, *15.3.1910 smst., datter af maleren Knud J. og maleren Eline Hertz.

Biography

Svend Thomsens arbejder er karakteristiske ved den lyriske farveholdning, ofte bygget over rødt, blåt og okker og de heraf udledte valører. De tidligste værker var naturstudier, eller snarere synteser af hav, jord og himmel. Siden blev nøgenstudier en væsentlig del af hans arbejder, og han understregede her motivets ornamentale rytme i et fladebetonet maleri. Nogle af de store figurkompositioner blev udført på guldgrund, og den flydende penselføring samt understregningen af de opadstigende linier med figurerne i en ofte svævende bevægelse giver kompositionerne et særligt udtryk. T. malede flere portrætter af sin nærmeste familie og viste evner for en indtrængende psykologisk skildring. Han var en værdsat kunstner, der tilmed blev nævnt i forbindelse med det ledige professorat på Kunstakademiet efter Vilh. Lundstrøm, en stilling han dog ikke søgte. Hans store sensibilitet og stadige tvivl om egne evner forårsagede, at han gennem årene tilintetgjorde en stor del af sin produktion. Den tiltagende depression førte til, at han tog sit liv sammen med sin kone Grete i 1956 på Baunhøj nær Grenå.

Education

Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen ogþlþ Ejnar Nielsen) sept. 1926-eft. 1928.

Travels

Occupations

Lærer ved Det jyske Kunstakad., Århus 1949; censor for Unge kunstneres Påskeudst., Århus 1949.

Scholarships

Carlsons Pr. 1941; Bielke 1942; J.R. Lund 1943, 1951; Oluf Hartmann 1944; Carlsons Legat 1946-48; Rigenstrup 1950; Suhr 1951.

Exhibitions

KE 1931; Koloristerne 1932, 1934, 1937, 1939-44, 1957; Nord. Konstutst., Göteborg 1943; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Malerier fra Besættelsen, Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1946; Den frie Udst. 1946-49, 1957 (mindeoph.), 1966; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Denemarkens Tentoonstelling, Haag 1948; Carl Gruvemans Kunstsaml., Anneberg 1978.

Artworks

Vejtræer (1932); Soldis (1934); Under Samsø (1934); Maleren Knud Jespersen (1937); Grete (1937); Rosenbillede (1939); Gule iris (1940); Badende mænd (1941); Frosttåge (1942); Roser (1942-43); Model (1942-43); Portræt af faderen (1943, Aarhus Kunstmus.); Opstilling med bøger (1943, Stat. Mus. for Kunst); Mennesket og universet (1943- 46); Mor og barn (1944); Grete sovende (1945, Stat. Mus. for Kunst); Evas skabelse (1945); Landskab (1946); Min far (1947); Morgensol og opstilling (1947); Komposition (1948); Badende kvinder (1949). Udsmykninger: Femfløjet mal. (1953, Plejehjemmet Solvang, Århus).

Literature

Berl. Tid. 1.4.1934 (K. Flor); 10.9.1950 (E. Mentze); Soc.Dem. 26.11.1944 (Pr. Wilmann); 19.7.1956; Aftenbl. 18.11.1944 (P. Lübecker); Pr. Wilmann i: Kat., Den frie Udst., 1946, 21-24; Pol. 16.7.1954; 24.7.1956 (Mogens Zieler); Aarhuus Stiftstid. 19.7.1956.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.