Ingrid Wichmann

Weilbach information

Genealogy

Wichmann, Ingrid Johanne, *1903, maler. *2.10.1903 i Middelfart. Forældre: Købmand, senere repr. Sofus Hans Emanuel W. og Pouline Sophie Birgitte Østerbye. ~22.10.1938 i Kbh. med solo-oboist i DR symfoniork. Waldemar Osvald Volsing, navneskift til Wolsing 19.12.1983, *3.5.1910 i Hell., ?7.8.1993, søn af manufakturhdl. Osvald Vilhelm V. og Martine Elise Eliassen.

Biography

Ingrid Wichmann arbejdede først med kurvefletning, men gik hurtigt over til en naturalistisk billedkunst omfattende oliemalerier, tegninger og grafik. Hun malede bl.a. interiører og vinduesudsigter, men størsteparten af værkerne har nordsjællandske landskaber og bymiljøer som udgangspunkt. Udtrykket er stilfærdigt både i indhold og farver med lyset som et væsentligt element i billedvirkningen. Den samme afdæmpede atmosfære forekommer i W.s portrætter med fokus på det menneskelige indhold. Interessen for københavnske bymotiver ses i en række oliebilleder og grafiske arbejder, hvor perspektivet og linier i bevægelse skaber en kontrolleret spænding i kompositionen. Motiverne blev især hentet på Islands Brygge, hvor livet på kajen, bådene, vandet, husene, gadebilledet og miljøet på industripladserne med deres karakteristiske bygninger og arbejdende mennesker inspirerede til atmosfærefyldte billeder i kølige gråblå farver. For at gøre kvindelige kunstnere mere synlige i det danske kunstliv gik W. allerede i midten af 40rne ind for øgede udstillingsmuligheder for kvindelige kunstnere og var med til at danne gruppen Regnbuen.

Education

Kortvarigt elev af Immanuel Ibsen; tegnesk., Berlin 1921.

Travels

Berlin 1921; adskillige rejser til Norge i årene 1925-36; Paris 1934.

Occupations

Scholarships

Godtfredsen 1946; Ellen Wilkens' mindefond 1983.

Exhibitions

KE 1938, 1940, 1943, 1946-47, 1952; Regnbuen 1945, 1947; Kilen 1950, 1952; Cromisterne 1955; Charl. Forår 1972, 1975, 1977-78; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Kvindel. Kunstneres Samf. 1976, 1986; Charl. Eft. 1977; A.Chr. Theedes Privatsaml., Møns Folkebibl., Stege 1977; Malernes Hus, Kbh. 1977; Aurora- gruppen 1977-78; Carlsberg Mus. 1978; Årstiderne, Nikolaj, Kbh. 1980; 3+1, 1980-85; Sept.udst., Søllerød Rådhus 1983; Yin & Yang 1984, 1986.Separatudstillinger: Århus 1935; Alfr. Andersens Kunsthdl., Kbh. 1940; Atelierudst. 1944; Birchs Kunsthdl., Kbh. 1949; DRs Kunstforen. 1983; Hørsholm Kunstforen. 1984, 1993; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1986; Helsinge Kunstforen. 1995.

Artworks

Islands Brygge, forår (1936); Interiør (1937); Heste på marken (udst. 1938); Selvportræt (udst. 1943); Begravelse (udst. 1945); Solsikker I-II (udst. 1947); Landmandskone (udst. 1947); Uvejr (udst. 1950); Efterår i haven (udst. 1952); Islands Brygge 13 (grafik, udst. 1952); Havn (udst. 1975); Kran (udst. 1977); Kalvebod Brygge (udst. 1978); Granskov (udst. 1983); Veddinge Bakker (udst. 1984); Skovvej til Birkenæs (udst. 1993); Islands Brygge (udst. 1995).

Literature

Ekstrabl. 25.10.1947 (interv.); Land og Folk 30.10.1949 (Otto Gelsted); Jyll.p. 1.10.1983; Berl. Tid. 1.10.1983; 8.10.1983; 2.10.1988; 1.10.1993; Pol. 1.10.1989.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.