Just Wiedewelt

Weilbach information

Genealogy

Wiedewelt, Just, 1677-1757, billedhugger. *18.11.1677 i Kbh., ?8.9.1757 smst., begr. smst (Petri Urtegård). Forældre: Murermester Hans W. og Maren Jensdatter Marcussen. ~29.11.1726 i Kbh. med Birgitte Lauridsdatter (Birte Larsdatter), *2.11.1699 i Vivild, ?3.11.1757 i Khh., datter af Laurids Knudsen.

Biography

Just Wiedewelts produktion, ud over hans arbejder for flåden, var ikke omfattende. Det er ikke overraskende, at han fortsætter traditionen fra Quellinus om end i en mat udgave. Portrætbusterne viser dog et behjertet forsøg på at overføre stilen fra Ludvig XIVs hof. Det er først og fremmest med de mange modeller og tegninger til agterspejle og gallionsfigurer til flådens skibe W. har gjort sig bemærket. Det er især gennem kvaliteten af disse arbejder, han fortjener at erindres som en solid kunstner.

Education

I lære hos Thomas Quellinus 1692-96.

Travels

Antwerpen, muligvis hos Artus Quellinus d.y. 1696-98; Paris 1698-1715 (den 14.1.1708 blev der udstedt pas til ham for rejse fra Paris til Italien).

Occupations

Billedh. på Holmen fra 1734 til sin død.

Scholarships

Exhibitions

Rådhusudst. Kbh. 1901; Da. Skulptur fra 18. Aarh., Kunstforen., Kbh. 1919; 500 års da. portrætter, Charl.borg 1961.

Artworks

Frederik IV (portrætbuste, marmor, 1718-19, Rosenborgsaml., bronzeret gipsekspl., Tøjhuset); dronn. Louise (som forannævnte); alter i Garn. K. (norsk marmor, fuldf. 1724, s.m. D. Gercken); alter i Helligåndsk. (polykrom marmor, 1726, de to fritstående figurer, opr. til kapellet på Kbh. Slot, s.m. Fr. Ehbisch); portal til svogeren, guldslager Zeises hus i Helliggejststræde (1732). Tilskrivninger: Frederik IV (ovalt portrætrelief, marmor, sign. I.U., Fr.borgmus.); modellen til kongefiguren over portalen til Arsenalet på Holmen (ca. 1746); mytologiske statuer på balustraden over attikaen på Moltkes Palæ i Bredg., Kbh.

Literature

N. Jonge: Kiøbenhavns Beskrivelse, 1783, 345; J.M. Thiele: Kunstakad. og Hestestatuen, 1860, 39, 44; F.J. Meier: Wiedewelt, 1877, 14-18, 72; samme: Fredensborg, 1880,117f; W. Mollerup og H. Storck: Helligaands K., 1892, 17, 19; L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde, 1925, 52, 216, 460; samme i: Kunstmus. Aarsskr., 1941, 142; V. Lorenzen: Kbh.ske Palæer, II, 1925, 96; V. Thorlacius-Ussing: Th. Quellinus, 1926, 30, 33, 114, 127; F. Weilbach: Garn. K., 1929, 42-47; Chr. Elling: Holmens Bygningshist., 1932, 83; S. Schultz i: Da. i Paris, 1936, I, 319; A. Nygård-Nilssen: Norsk Jernskulptur, I, 1944, 208, 210, 302; V. Thorlacius-Ussing i: Danm. Billedh.kunst, 1950, 218, 220, 227, 233f; Danm. K., Kbh., I, 3, 220-27; Hanne Poulsen: Gallionsfigurer.., 1974, 84f; Hakon Lund: De kgl. Lysthaver, 1977; H.C. Bjerg og J. Erichsen: Da. Orlogsskibe 1690-1860, 1980, 103-13; K. Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985.

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.