Hans Wilhardt

Weilbach information

Genealogy

Wilhardt, Hans Henry Frederik, 1907-1985, arkitekt. *12.9.1907 i Kbh., ?5.3.1985. Forældre: Maleren Carl Peter Hans W. og Sophie Wilhelmine Wendler. ~31.10.1931 i Søllerød med Else Johanne Greiffenberg, *12.5.1904 i Kbh., ?16.2.1998, datter af malerm. Sophus Andreas G. og Bodil Johanne Pedersen.

Biography

Hans Wilhardt havde i sin selvstændige virksomhed mange forskelligartede opgaver, som alle er smukt gennemarbejdede i alle detaljer. Arkitektonisk er hans boligbebyggelser bemærkelsesværdige og også i adskillige tilfælde blevet påskønnede med præmiering af kommunen. Han fortsatte den danske funktionelle tradition, men gav hver ny opgave sin særlige individualitet med små midler, som altanpartier med buede overdækninger eller stik over vinduer til særlige rum. Poesien kommer til særlig udfoldelse i ombygningen af Troels Erstads strådækkede hus.

Education

Student 1926; cand.phil. 1927; Kunstakad. sept. 1927-31. Ansættelser: Hos Wittmaack & Hvalsøe fra 1930 .

Travels

Sth. 1930; Berlin, Paris 1933; Paris 1937; Schweiz 1949.

Occupations

Egen tegnestue fra 1935.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1937-44, 1946, 1948-50; Paris 1937. Værker: Rk.huse, Mosehøjv. 22-28 (1935, pr.); etagehusbebyg., Broholms Allé 4-6 (1944, pr. 1945); nr. 20 (1945-47); kontor- og fabriksbygn., Artilleriv. 90, Kbh. (1946); enfamiliehuse, Tyborøn Allé 7, 9, 11, Vanløse (1947, pr. 1948); Strandv. 409, Klampenborg (1950, pr.). I Hvidovre: Udv. af Kettevejssk.; Holmegaardssk.; Strandmarkssk. (1944-50, s.m. E. Norup); etagehusbebyg. for Hvidovre Komm. sociale Boligselsk., Sognegårds Allé 2-38 (1949-51); Risbjergsk. (1951-53); desuden: Enfamiliehus, Strandv. 409 (pr. af Gent. Komm. 1950); boligbebyg., Jensløvs Tværv. (pr. af samme 1951); kontorhus, Jægersborg Allé 19 (pr. af samme 1955); boligbebyg., Herlevgårdsv. 2-4, Herlev (1959-60); boligetagebyg. Ordrupv. 60, Charll. (1964-66); ungdomsboliger, Niels Steensensv., Gent. (1967). Ombygninger: Ordrup Jagtv. 34 (1941, til beboelse for haveark. Troels Erstad); enfamiliehus, Tårbæk Strandv. 111 (pr. 1945).

Artworks

Literature

Ark. U., 1943, 237f (Broholms Allé 4-6); 1948, 25-27 (Broholms Allé 20); 1948, 215f (Thyborøns Alle 7-11, tidl. Dr. Hindhedes V.); 1949, (hus i Tårbæk); 1952, 46f (boligbyg., Jensløvs Tværv.); Ark. M., 1944, 128-32 (Ordrup Jagtv. 34); 1961, 12-15 (etagehus, Herlev); Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979, 172, 184.

Author: Tobias Faber (T.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.