Barry Wilmont

Weilbach information

Genealogy

Wilmont, Barry Lereng, *1936, maler, grafiker, forfatter. *17.1.1936 i East St. Paul, Manitoba, Canada. Forældre: Zenia Lereng. Da. indfødsret 16.6.1971. ~29.12.1962 i Kbh. med sygeplejerske Lis Isakson, *17.2.1942 i Ordrup, datter af kontorass. Grethe I.

Biography

Barry Wilmont er født i Canada og vidt berejst på de fleste kontinenter, men har siden ungdommen haft København som sit faste udgangspunkt. W.s billeder næres af myter fra mange forskellige folkeslag, som han har opsøgt og boet sammen med i længere perioder. En del af hans kunst er tydeligt præget af den indianske kultur, f.eks. arbejdede han i 1970erne med fantasier over indianske tæppemønstre i klare, stramme kompositioner. Siden har han bevæget sig mod det spontane, kraftfulde og dramatisk fortættede. Med den brede, fyldte pensel og det glødende farvestof placerer hans nyere billeder sig ofte på kanten af det vulkanske. I starten af 1980erne nyoversatte og illustrerede W. det oldengelske kvad Beowulf, og i midten af 1980erne boede han en længere periode blandt den australske urbefolkning, hvis myter var med til at give maleriet en ny retning. I de senere år har det oftere været motiver fra den græske oldtids myteverden, der har dannet udgangspunkt for W.s værker, heriblandt for flere monumentale udsmykninger i glas.

Education

Gravør (Aug. P. Nielsen), Kbh. 1955-58; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Mog. Bøggild) 1967-71, sk. for mur og rum (Dan Sterup-Hansen) 1970- 73.

Travels

Bosat i Winnipeg, Canada til 1940, derefter hovedsagelig Danm.; Montreal, Canada 1962-65; Italien 1969; Egypten 1972; Frankrig 1985-86, 1988, 1992; Australien 1985; Kina 1989; North West Territories, Canada 1989-90 (Nanook-patruljen); USA 1991.

Occupations

Gravørværksted, Montreal 1962-65. Medred. af tidsskr. Viktor B. Andersens Maskinfabrik 1977-88; medred. og -stifter af tidsskr. Atlas 1985-86; medl. af Eventyrernes Klub 1990.

Scholarships

Akad. 1967-70, 1975; Mogens Poulsen 1970; Wolf 1970; Nationalbankens Jub.fond 1971; Tholstrup 1971; Henry Heerup 1973-74; Gerda Iversen 1974; Brandt Brandtved 1982, 1991-92; Jorck 1991-92; Kulturmin. 1992; Augustinusfondet 1992; Da. Forfatterforen. 1994; Eickhoff 1996; Atelier Yvonne Jean-Haffens legatbolig, Dinan, Bretagne 1997.

Exhibitions

Charl. Forår 1969-71, 1973-74; KP 1971; KE 1973-75, 1977; Mur og rum, Hjørring Kunstmus. 1973; Mult 1975; Over Sundet, Konstmus., Ystad 1975; Køge Skitsesaml. 1977; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Pol 66 1984; Goethe i Kongo, Sophienholm 1984; Sommerudst., Brandts Pakhus, Kbh. 1985; Glaskunst & billede, Holstebro Kunstmus. 1989; Parker Gal., St. Johns, New Foundland, Canada 1991. Separatudstillinger: Gal. Danm., Kbh. 1977; Kunstforen., Kbh. 1977 (s.m. Lene Adler Petersen m.fl.); Gal. Henrik Kampmann, Kbh. 1980-81, 1983; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1983; Viborg Kunstmus. 1983; Gal. Deco, Ålborg 1986; Gal. Marius, Kbh. 1988; Hostrup- Pedersen & Johansen, Kbh. 1991; Nash & Barry, Haugesund, Norge 1991; Pale Ports of Amber, Lynnwood Arts Centre, Ontario, Canada 1991 (s.m. John Hartmann); Lyngby Kunstforen. 1992; Nat.mus., Kbh., Mønt- og medaljesaml., 1997.

Artworks

Beowulf (42 grafiske arb., 1983, Silkeborg Kunstmus.); Sommerbal (relief, 1985, smst.); Ulysses' spejl (grafisk mappe, 1985, smst. m.fl.); Og solen ler endnu (grafisk bogudg., 1985, Kastrupgaardsaml.); Ingen vej tilbage (15 mal., 1987, Vingstedcentret, Vejle); ZIA, mellem regnbuen og slangen (1991, Louisiana); Rejsen til Vinland (grafisk bogudg., 1992, Centre Pompidou, Paris); mekaniske skulpturer (skitser i Køge Skitsesaml.); repr. i Natmus., Mønt- og medaljesaml.; Kobberstiksaml.; Louisiana; Holstebro Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Trapholt; Mus. of Modern Art, Edinburgh; Nat. Archives of Canada, Ottawa. Udsmykninger: Den kimbriske frise (mal., 1979, Skødstrup Sk.); Landskabet (1982, DSB-kølevogn); Fugl i mytologisk landskab (mosaik, 1982, Ditmanns Fabr., Vantinge); Ørnens ret (mal., 1983, MS Ørnen, Dampskibsselsk. Øresund); Mytologiske landskaber (1985, Dronninglund Gymn.); Stjernestøvets vogtere (mal. og glasmal., 1988, Nord. Gentofte): Figurer i arcaisk landskab (glas, 1990, Vingstedcentret, Vejle); Øst-vest landskaber (glas, 1997, C.V.E. Knuths Vej, Hell.). Skriftlige arbejder: Eventyr fra Sortføddernes land, 1984; Fisken i træet, 1989; samt en rk. andre arb. byggende på ophold hos naturfolk.

Literature

J. Gormsen i: Kunstklubben, 1, 1978; Claus Arentoft i: Cras, XXI, 1979, 128-34; Pol. 30.3.1980 (B. Engelstoft); 22.10.1980 (interv.); 29.11.1981 (P. Lübecker); 18.8.1982; 28.8.1988 (H. Lassen); 16.1.1996; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Berl. Tid. 19.8.1988 (Ole Nørlyng); P.S. Meyer og Vagn E. Olsen i: Stjernestøvets vogtere, 1988; Jyll.p. 13.6.1989; H. Abildgaard og J. Gormsen i: Kunstklubben, 93, febr. 1989; Steen Kledal og Ann L. Sørensen i: North, juni 1990; Ingeniøren 5.4.1991 (interv.). Gal. 11, DR TV, 10.10.1989 (Stig Krabbe Barfoed).

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.