Herman Vedel

Weilbach information

Genealogy

Vedel, Herman Albert Gude, 1875-1948, maler. *1.3.1875 i Kbh., ?1.12.1948 smst., urne Tibirke Kgrd. Døbt Wedel. Forældre: Undernotar, senere notarius publicus, kgl. translatør i tysk Johan Peter Bernt Nirrenius W. og Anna Elisabeth Gude. ~21.12.1906 i Kbh. med pianist Karen Hertz, f. Wellmann, *24.9.1875 i Køng, Præstø Amt, ?17.4.1951 i Kbh., datter af læge Carl Vilhelm W. og Mathilde Sophie Krebs.

Biography

Herman Vedel søgte ligesom flere af sine samtidige omkring århundredskiftet, Sigurd Wandel, Vilh. Tetens og Vilh. Hammershøi, at mestre det stemningsbetonede figurbillede. Han fandt sine forbilleder gennem studier af ældre kunst, ikke mindst 1600-tallets hollandske mestre, som han fik mulighed for at se på rejser. Hans evne til at anslå en stemning og give en personkarakteristik sås med Ubekendt ung Pige (1900), som købtes samme år til Statens Museum for Kunst. Adskillige af hans tidlige billeder er præget af hans interesse for ældre billedkunst, Tre Kvinder paa en Balkon (1905) har mindelser om både højrenæssancens venezianere og Rembrandt. Udforskning af clair obscurens muligheder optog ham stærkt og er karakteristisk for hele hans produktion. Foruden figurbillederne har han malet interiører i slægt med Viggo Johansens. V. var endnu ganske ung, da han blev helt optaget af portrætbestillinger, en genre i hvilken han mestrede den repræsentative portrætgengivelse. Han arbejdede ud fra virkelighedsstudier, med god psykologisk fornemmelse og evne til at fange og gengive en personlighed. Trods neddæmpning af farveforskelle og dermed en perfektionering af portrætternes tonale helhed, er personskildringen hos V. impressionistisk, dette ses særligt i skitserne, som f.eks. portrættet af Bodil Ipsen (ca.1935) og forarbejderne til Fra Forhandlingerne om Grundloven af 5. Juni 1915. Hans sikkerhed som menneskeskildrer og hans evne til at gengive ældre personer kommer måske smukkest til udtryk i portrætterne af den gamle Georg Brandes (1922) og skitsen af Nina Grieg. V.s portrætkunst rummer ofte en fin personkarakteristik, har stor udstråling og er gennemtrængt af en stemning, der understreges af den næsten monokrome farveskala, kun tilsat effekt af højlys omkring modellens hovede. Han har efterladt sig eksempler på alle portrættyper, også profilportrætter, som f.eks. skitserne af Carl Goos (1915) og Klaus Berntsen (ca. 1925).

Education

Student 1893; cand. phil.; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. maj 1894- maj 1897; Kr. Zahrtmanns Sk. 1896-99.

Travels

Som ung i Skt. Petersborg og Sydfrankrig; senere studierejser til Holland, Belgien, Tyskland, Italien og England.

Occupations

Medl. af Akad. plenarforsaml. 1909.

Scholarships

Akad. 1902-03, 1906, 1909; Raben- Levetzau 1905; årsmed. 1 1908, 2 1909 (Eckersberg Med.); med., München 1909, 1913; Thorvaldsens Med. 1918.

Exhibitions

Charl. Forår 1899-1912, 1914-16, 1918- 37, 1939-49; KE 1909; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1909, 1913; verdensudst., Rom 1911; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Nyere da. Kunst, Liljevalchs Konsthall, Sth. 1919; Da. lægeportrætter, Axelborg, Kbh. 1922; Charl. Eft. 1922, 1928, 1936, 1940, 1949 (mindeudst.); Da. Målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Paintings, Sculpture and Applied Art, Toronto 1929; bien., Venezia 1932; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Da. Kunstnersamf. 1946; Nyere da. malerkunst, Fyns Kunstmus. 1952; Charl.borg-udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; 500 års da. portrætter, smst. 1961; Kunstnerportrætter, smst. 1977; Det kgl. Teaters kunstnere, Fr.borgmus. 1985. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1913; Mus. på Koldinghus 1963 (s.m. V. Tetens, L. Tetens og Tycho Jessen).

Artworks

Ubekendt ung pige (1900, Stat. Mus. for Kunst); Ubekendt dame (1900, Randers Kunstmus.); Dobbeltportræt af Peter Hertz og hustru (1901); Frk. Schmiegelow (1905, Stat. Mus. for Kunst); Kvinder på en balkon (1905); skuespillerinden Ella Ungermann (1906, Fr.borgmus.); Portræt (1908, årsmed.); ing. og borgerrepr. Holger Aagaard Hammerich (1908, Bymus. Kbh.); Aage Langeland-Mathiesen (1908); prof. Sophus M. Jørgensen (1908, Fr.borgmus., gent. i hel størrelse i Carlsberg Lab., brystbillede i Carlsbergfondet); prof. H.G. Zeuthen (1909, Fr.borgmus.); Nina Grieg, f. Hagerup (skitse, smst.); prof. Harald Høffding (1909, Kbh. Univ.); prof. Th. N. Thiele (1909, Eckersberg Med., Forsikr.selsk. Hafnia, skitse Fr.borgmus.); ark. Mogens Clemmensen (1912, Sønderjyll. Kunstmus.); Figurbillede (fru M. Bergsøe, f. Krebs, frk. Marie Mikkelsen, fru I. Nørregaard, f. Wellmann, Vilhelm Wanscher, Camilla Pers, 1912, Fyns Kunstmus.); Selvportræt (1912); komponisten Victor Bendix (1912, skitse på Fr.borgmus.); Vilhelm Wanscher (1913, Aarhus Kunstmus.); Fra forhandlingerne om grundloven 5. juni 1915 (1918, Thorvaldsens Med., Folketinget); portrætskitser af C.Th. Zahle, F.J. Borgbjerg, Aug. H.F. Carl Goos, Herman Trier, Jørgen Pedersen, Alfred Christensen og I.C. Christensen (Fr.borgmus.); dr. med., prof. Carl Jul. Salomonsen (1917); C.C.F. Moltke (1920, Mus. på Sønderborg Slot); redaktør Jens Jessen (1922, posthumt, Fr.borgmus.); Georg Brandes (1922, smst. samt på Studentergården); Martin Borch (1924, Andreask., Kbh.); komponisten Victor Bendix (1925, to portrætter, skitse til det ene på Fr.borgmus.); politikeren Klaus Berntsen (ca. 1925, to portrætter, Fr.borgmus.); prof. Johs. C. Steenstrup (1925, smst.); prof. Vilh. Schaldemose (1926, skitse smst.); amtsforvalter Axel Holck (1927, Storstrøms Kunstmus.); apoteker Bøje Alfred Benzon (1927, Da. Apoteker Foren.); Carlsbergfondets direktion (A.B. Drachmann, Kr. Erslev, Vald. Henriques, Johs. Hjelmslev og C.H. Ostenfeld, 1926-27; Videnskabernes Selsk., portrætskitser af Kr. Erslev og Johs. Hjelmslev (Fr.borgmus., førstnævnte gent. i Carlsbergfondet); Kr. Karl T. Hude (1928, Metropolitansk., to skitser på Fr.borgmus.); polarforskeren Knud Rasmussen (1928, Fr.borgmus.); En gipser (portræt af N. Ferdinansen, udst. 1929); Christian X og to studier til samme (1929, Fr.borgmus.); dr. theol. Fr. C. Krarup (1930, smst.); kgl. kammersangerinde Elisabeth Dons (1932); dir. for Stat. Seruminst. Thorvald Madsen (1933-34, smst.); dir. for Carlsbergbrygg. Poul C. Poulsen (1933-34, smst. samt Carlsberg Mus.); kgl. kammersanger og leder af Statsradiofonien Emil Holm (1933, Fr.borgmus.); skuespilleren Nicolai Neiiendam (1935, Det kgl. Teater); kammersanger Vilh. Herold (1935, Fr.borgmus.); skuespillerinden Bodil Ipsen (1935-45, skitse smst.); skuespillerinden Jonna Neiiendam, f. Collin (1936, Det kgl. Teater); statsmin. dr. phil. N. Neergaard (udst. 1936, Folketinget); prof. Søren P.L. Sørensen (1937, Fr.borgmus.); Hjalmar Matthiessen (1938); prof. P.O. Pedersen (1940, DTU); kammerherre C. Lerche (udst. 1940, DR); biskop Fr. Bruun- Rasmussen (udst. 1941); borgm. Arne Sundbo (udst. 1941, Kbh. Rådhus); Selvportræt (1941, Fr.borgmus.); dr. phil. P. Munch (1941, Folketinget); tegneren Robert Storm Petersen (1941); prof. Vilh. Grønbech (1943, Fr.borgmus.); prof. Vilh. Andersen (1943, smst.); prof. C.E. Bloch (udst. 1944, Kbh. Univ.); finansmin. H.P. Hansen (udst. 1944, Slagelse Komm.); skuespilleren Poul Reumert (udst. 1945); Forhandlingen mellem politikere og modstandsfolk i dagene omkring 5.5.1945 (ca. 1945, Fr.borgmus.); departementschef Fr. Graae (udst. 1946, Undervisn.min.); biskop C.J. Scharling (1946, Ribe Domk.); Gustav Toft (1946, Amtsgården, Nyk. F.); generalløjtnant Erik With (udst. 1947, Det Kgl. Kjøbenhavnske Skydeselsk.); forfatteren Johs. V. Jensen samt forarb. til samme (1947, Fr.borgmus.); Else Jensen, f. Ulrik (forarb., 1947, smst.); skuespillerinden Anna Borg (skitse, Det kgl. Teater); komponist og dirigent Georg Høeberg (smst.); teaterchef Frants Brockenhuus-Schack (smst.); skuespilleren Adam Poulsen (smst.); Dorothea Baumann (Mus. på Koldinghus); generalkonsul Ernst Carlsen (smst.); Poul Chr. Poulsen (Fr.borgmus.); endv. enkelte landskaber, en del nature morte og modelstudier.

Literature

Sophus Michaelis i: Kunst II, 1900; III, 1901; VI, 1904-05, VII, 1905; Pol. 5.5. 1908 (Jens Thiis); 26.2.1945 (Walther Schwartz); 3.12.1948 (Chr. Elling); Vilh. Wanscher i: Kunstbl., 1909-10, 69f; Hovedstaden 12.2.1913 (samme); Carl V. Petersen i: Tilskueren, 1913, 502-04; Ill. Tid. 2.3.1913 (Johs. E. Hohlenberg); C.A.S. Dalberg og P.M. Plum: Metropolitansk., 1916, tillæg 362; Studenterne fra 1893, 1918, 123f; Nat.tid. 7.5.1918 (Sv. Leopold); 28.2.1945 (Jan Zibrandtsen); Chr. F. Beck i: Da. Kunst, sept. 1947; Berl. Aften 2.12.1948 (Lars Rostrup Bøyesen); Rik. Magnussen i: Da. Kunst, maj 1948; Villum Jensen: Min fars hus, 1976, 26, 29; Hanne Honnens de Lichtenberg i: En bog om kunst, festskr. til Else Kai Sass, 1978, 401, 406, 408; samme: Zahrtmanns sk., u.å., 48-50, 141, 223 (biografi); Kristian Hvidt: Det politiske portr. i Danm., 1983; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984, 162; kat., Det kgl. Teaters Kunstnere, Fr.borgmus. 1985; Leila Krogh (udg.): Løvens breve. J.F. Willumsens breve til Alice Bloch, 1987, 166; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., bd. II, 1990, 85.

Author: Tove Thage (T.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.