Hinrich Wilsing

Weilbach information

Genealogy

Wilsing (Wylsynck), Hinrich, -1485-1533, maler. Hinrich Wilsing var efter samtidens udsagn maler og havde i al fald i 1500-årene eget værksted. Flere kilder viser, at han stod Bernt Notkes værksted i Lübeck nær. Han blev betænkt i Notkes testamente fra 1501, og da Notke døde i 1509, var W. en af testamentets tre eksekutorer. Han købte i 1516 et hus i Lübeck, som i 1533 blev overdraget enken. W. udførte o. 1503 en nu forsvunden altertavle med et billede af Skt. Barbara til en svensk bestiller. Desuden oplyser han i et bevaret brev fra o. 1506, at han har hjulpet med til at lave Skt. Jørgen-figurgruppen i Storkyrkan i Stockholm, men hvordan han bidrog, er uvist. Da ingen sikre arbejder er bevaret, savnes ethvert grundlag for at identificere W. med den såkaldte "Imperialissima-mester", således som det har været forsøgt af W. Paatz.

Biography

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Literature

W. Paatz: Bernt Notke und sein Kreis, Berlin 1939, 140f; Erik Moltke: Bernt Notkes altertavle i Århus Domk. og Tallinntavlen, I-II, 1970.

Author: Poul Grinder-Hansen (P.G.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.