Sigurd Wandel

Weilbach information

Genealogy

Wandel, Sigurd, 1875-1947, maler. *22.2.1875 på Fr.berg, ?3.6.1947 i Hell., begr. smst. Forældre: Gross. Oscar Andreas W. og maleren Elisabeth Christiane Alvina Møller (Elisabeth Wandel). ~1° 14.5.1902 i Kbh. med Gudrun Bergh, *26.5.1882 i Kbh., ?10.12.1976 i Ordrup, datter af handelsfuldmægtig, senere gross. Carl B. og Helene Marie Restorff. Ægteskabet opl. ~2° 6.5.1927 i Sønder Omme med maleren Marie Olesen (se Wandel, Marie), *15.2.1899 i Horsens, ?8.11.1963 i Tarm, datter af resid. kapellan, senere biskop Oluf Kirstein Peter Vogn O. og Ane Sophie Larsen.

Biography

Sigurd Wandel rejste i foråret 1896 sammen med Poul S. Christiansen, hvis rejse blev finansieret af W.s far, til Italien med Zahrtmann. Denne var begejstret for den begavede unge mand, men efter en kritisk udtalelse fra Zahrtmann midt på sommeren, brød W. skuffet op og rejste hjem. Senere på året skrev han dog til Zahrtmann fra Dresden, at han stræbte efter igen at blive elev på skolen. I Dresden kopierede han bl.a. Rembrandt og fortsatte også senere studierne af ældre kunst. W. følte sig livet igennem i gæld til Zahrtmann og erkendte skolens betydning for hans udvikling, men alligevel var han knyttet til Akademiet og Charlottenborg. 1920 blev han valgt blandt en række ansøgere til professoratet ved Akademiet. Det resulterede i vrede og strejke blandt eleverne, der fandt ham alt for traditionel. Det afgørende gennembrud fik W. med en række interiører fra hjemmet, som f.eks. det store gruppebillede fra 1907-08 af kunstneren, der tegner familien. I Interiør fra 1904 skildrer han et mørkt værelse, hvor dagslysets gyldne og blålige farver falder over en sovende kvinde på sengen. I Afteninteriør læser mor og barn i lampelysets skær, mens et senere interiør viser et par børn, der leger på gulvet i sollyset fra vinduerne. W.s sikre fornemmelse for komposition og en fast opbygget form prægede også hans portrætter. I nogle officielle portrætkompositioner kombinerede han de erfaringer, han havde opnået gennem arbejdet med portrætter og grupperne fra hjemmet. W. malede desuden landskaber, blomsterbilleder og opstillinger. W. skabte en betydelig samling af kunstfærdigt indbundne bøger (solgt på auktion 1923), og hans interesse for bogbinderkunsten resulterede desuden i et par artikler om emnet. Endelig førte hans bibliofile interesser til overtagelsen i 1924 af Skandinavisk Antikvariat.

Education

Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. sept. 1892- jan. 95; Zahrtmanns sk. i perioder 1895-97, 1899, 1904; Kunstakad., Dresden 1896-97.

Travels

Island 1893, 1895; Grønland 1895 (Ingolf-eksp.); Italien 1896 (s.m. Zahrtmann); Dresden 1896- 97; Holland 1899; Tyskland 1905, samt senere; Italien 1907, 1927; Paris 1935.

Occupations

Lærer ved Kunstakad., Sk. for Kvinder 1908-19; medl. af udst.kom. Charl.borg 1908-17, 1935-38, 1945-46 (fmd.); medl. Akad.rådet fra 1912; i best. for Da. Radeerforen. 1909-31; Foren. til gl. Bygn. Bev. 1914-23; prof. Kunstakad. 1920; dir. 1940-43; Foren. for Boghaandv. 1922-25; overtog Skand. Antikvariat, Bredg., Kbh., 1924.

Scholarships

Akad. 1905, 1907; Raben-Levetzau 1906; Årsmed. 1908; Eckersberg Med. 1910; Kauffmann 1911; Serdin Hansen 1911.

Exhibitions

Charl. Forår 1897-1921, 1924, 1931, 1937, 1946; KE 1904-05, 1913; Kunstforen. 1904 (kopier efter ældre kunst); Martsudst. 1905; Krefeld 1907; Glaspalast, München 1909, 1913; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; verdensudst., Rom 1911; Den balt. Udst., Malmö 1914; Nyere da. kunst, Liljevalch's, Sth. 1919; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. Målerkonst, Helsingfors 1928; Forum 1929; Charl Eft. 1929, 1939; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941. Separatudstilling: Kunstforen., Kbh. 1910.

Artworks

Mor og søn (1897); Interiør (1904, Fyns Kunstmus.); Figurgruppe (1904-05, Stat. Mus. for Kunst); Have i sne (1905, Koldinghus); Afteninteriør, Mor og barn (1907, smst.); Figurgruppe (udst. 1907, Aarhus Kunstmus.); Figurgruppe, selvportræt med familien (1907-08, Hirschsprung); Interiør (1909, Storstrøms Kunstmus.); Morgenmåltid (udst. 1910); Tegnende børn (1910, Ribe Kunstmus.); En båd på sundet (1911, smst.); Interiør med legende børn (1912-13, Stat. Mus. for Kunst); Udst.komiteen ved Charlottenborg (1912-13, Charl.borg Udst.kom.); Blomsterstykke, Røde pæoner (1916, Mus. på Koldinghus); Fra en have (1917, Kunstmus. Brundlund Slot; I hjemmet (før 1920, Mus. på Sønderborg Slot); Både ved Stranden (1930, Nordjyll. Kunstmus.); Interiør (Mus. på Koldinghus); to motiver fra Anker Kysters gård (smst.); frise med historiske motiver fra Ribe og omegn (1931-32, Ribestuen i Ribe Kunstmus.); Fiskere ved Vestkysten (1936). Portrætter: Prof. M.C. Gertz (1911, Fr.borgmus.); Mus.dir. Bernhard Olsen (1912, smst.); Bogbinder Anker Kyster (1914, Mus. på Koldinghus); Maleren Kristian Zahrtmann (1916, Bornholms Kunstmus.); Maleren Svend Hammershøi (skitse, Mus. på Koldinghus); Selvportrætter (1905, 1943-44, Charl. Udst.kom.); grafiske arb. i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: I: Skønvirke, VI, 1920; Kunstmus. Aarsskr. III, 1916; VIII-X, 1921-23.

Literature

Sophus Michaëlis i: Kunst, IV, 1902-03; V, 1903-04; VI, 1904-05; VII, 1905-06; Carl V. Petersen i: Ord och bild, XXIII, 1914; F. Hendriksen (udg.): Kristian Zahrtmann, En Mindebog, 1919; S. Danneskjold- Samsøe: Kristian Zahrtmann, 1942, 309f; Aksel Jørgensen i: Akad. årsberetn., 1949; Aage Marcus (red.): Det kgl. Akad. 1904-54, 1954; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Skole, 1979; Pol. 14.2.1910 (N. Lützhøft); 10.1.1923 (interv.); Berl. Tid. 11.10.1920; 15.10.1920; 22.1.1923 (interv.); Berl. Aft. 22.2.1945 (interv.). Zahrtmanns Brevsaml. (Hirschsprung).

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.