C.A. Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Christian Albrecht, 1792-1870, maler. *26.6.1792 i Bredsted ved Husum, ?13.7.1870 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Handskemager Boy J. og Maria Magdalena Jessen. ~22.5.1823 i Haderslev med Catharina Lorentzen, *3.11.1796 smst., ?22.11.1874 i Kbh., datter af amtsforvalter, justitsråd Thomas L. og Martha Hiort.

Biography

C.A. Jensen blev på Kunstakademiet i København uddannet som portrætmaler hos C.A. Lorentzen i en gammeldags stil og opfattelse af farve og spillet mellem lys og skygge. Under studierejsen til Rom blev han bekendt med 1820rnes udvikling af portrættet i et lille format og en intim skildring af ansigtstrækkene, stærkt påvirket af Renæssancens portrætopfattelse. Bortset fra enkelte kopier af ældre mestre synes han udelukkende at have koncentreret sig om at male portrætter bl.a. af kredsen af kunstnere og videnskabsmænd omkring Thorvaldsen under opholdet i Italien. Mange af disse personer fik han senere lejlighed til at portrættere igen på bestilling i officielt øjemed til institutioner og portrætsamlingen på Frederiksborg Slot. Tilbage igen i København blev J. først påvirket af C.W. Eckersbergs personlige opfattelse af det nyklassicistiske portrætmaleri, inden han sikrede sig et større antal bestillinger i det lille format, som er karakteristisk for mange af hans bedste portrætter. I slutningen af 1820rne var han meget produktiv og udviklede en sikker sans for samspillet mellem ansigtets form og udtryk og farverne i påklædningen. Såvel mænd som kvinder, unge som gamle, er i disse år overordentlig indtagende malet, harmoniske i karakteristikken og sikre i gengivelsen af de stoflige kvaliteter og farvesammensætninger. Ved Lorentzens død søgte J. hans professorat uden dog at få det. I de efterfølgende år udførte han et stort antal officielle portrætter i et større format, med en mere dæmpet palet og strammere malemåde. På sine rejser søgte han at udvide antallet af bestillere, for på trods af, at han havde kongehusets bevågenhed og således både har portrætteret standspersoner ved Frederik VIIs hof, siden kredsen omkring Christian VIII, og talrige repræsentanter for det bedre borgerskab, videnskabsmænd og kunstnere, så havde han svært ved at ernære sin familie. Han synes at have haft planer om at lave en kobberstiksamling af berømte mænd, men han gennemførte ikke sit forehavende. Ved Christian VIIIs mellemkomst fik han i en årrække som opgave at male først kopier og siden egne arbejder til samlingen på Frederiksborg Slot. Denne ordning var meget imod N.L. Høyens ønsker, og han udtrykte i sin omtale af J.s farveholdning og maleteknik med årene en så skarp kritik, at den ikke kunne undgå at påvirke antallet af bestillinger. J.s frie og temperamentsfulde penselsføring, som skulle blive værdsat af eftertiden, blev i samtiden betragtet som sjusket og uakademisk, samtidig med at hans evne til at fastholde den ydre lighed kunne friste til en vis overfladiskhed. Ikke desto mindre har J. malet portrætter bl.a i tilknytning til de mange udenlandsrejser, som kan tåle sammenligning i en international sammenhæng. Da hans økonomiske situation forværredes ved Christian VIIIs død, foranledigede J.M. Thiele, at han blev tilknyttet Den kongelige Kobberstiksamling. Dermed holdt J. stort set op med at male, men det skulle vise sig, at han ikke glemte sine færdigheder. Da han i 1858 blev opfordret til at portrættere provst, dr. theol. Rudelbach, præsterede han en personkarakteristik med en maleteknik, som med rette har udråbt ham til sin tids Frans Hals. J. malede mere end 400 portrætter, og det kan således ikke undre, at kvaliteten kan være meget svingende. Alligevel er dette ikke nok til at forklare, hvorfor J. havde så svært ved at blive respekteret, mens han levede, og derefter nærmest blev glemt indtil udstillingerne efter århundredskiftet. Muligvis har Sigurd Schultz ret, når han antyder, at det skulle tage flere generationer af kunsthistorikere at gøre op med Høyens kritik.

Education

Kunstakad. Kbh. (C.A. Lorentzen, J.H. Cabott, C.D. Probsthayn) 1810/11-16, fra 2. frihåndskl. til gipssk. 1812, modelsk. 1813, lille sølvmed. 1814; eksamen i matematik og landmåling (prof. Th. Bugge) 1812; Akad. i Dresden 1817-18. Rejser og udlandsophold: Tyskland, Berlin, Dresden 1817-18, Wien, Venezia, Bologna, Firenze til Rom, oph. i Rom nov. 1818-okt. 1821; Italien, Venezia, hjemrejse over München 1830; München 1832; England 1837, 1838, 1843, 1853; England og Frankrig, Paris 1839-40; Tyskland og Skt. Petersborg 1841; Tyskland, Berlin, Dresden 1842; Rusland, Skt. Petersborg 1843-44; Holland 1847; Tyskland 1857; Paris 1858. Stipendier og udmærkelser: Fonden ad Usus Publicos jan. 1818; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1823; medl. smst. 1824.

Travels

Occupations

Titulær prof. 1835; portrætkopist efter Hans Hansen, Den kgl. Portrætsaml., Fr.borg Slot, ved kgl. resolution 3.11.1832; egne gentagelser af portrætter, smst. 1840, 1842-47; ansat ved Kobberstiksaml. 1849-70; restaur. malerier for Fr.borg Slotsk. 1855-61.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1813-15, 1818-19, 1822-40, 1842-49, 1851-53, 1855-57; Udst. i anl. af Fr.VIs kroning 1815; Royal Acad., London 1837-38; af Chr. VIIIs kroning 1840 ; Kbh. Univ. Udst. 1843; Kunstverein, Kiel 1845, 1857; Kunstudst. i Univ. Kiel 1856; verdensudst., Paris 1856; verdensudst., London 1862; Akad. Sth. 1866, 1922; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; London (Guildhall) 1907; Jeu de Paume, Paris 1928; Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; London 1948; 500 Års Portrætter, Charl.borg 1961; Das goldene Zeitalter der dä. Malerei, Kunsthalle zu Kiel 1968. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1887, smst. 1922.

Artworks

Selvportræt (1815, Fr.borgmus.); Fru Gumperd (1815, Stat. Mus. for Kunst); J.C. Dahl (1814 el. 1815, smst.); B.S. Ingemann (1818 el. 1819, Fr.borgmus.); Hermann Ernst Freund (1819, Stat. Mus. for Kunst); samme (1819-20, Fr.borgmus.); Pave Leo X og kardinalerne Ludovico de' Rossi og Giulio de' Medici, kopi efter Rafaels maleri i Palazzo Pitti, Firenze (1821, smst.); Violinspilleren, kopi efter Sebastiano del Piombo (1821, smst.); Professor J.F. Schou (1823, Hirschsprung.); J.F. Clemens (1823-24, Kunstakad, Kbh.); Ove Malling (1823-24, smst.); Mathias Friis von Irgens-Bergh, chargé d'affaires i Dresden (1824, Stat. Mus. for Kunst); Mathilde Theresia von Irgens-Bergh, f. Holsten (1824, smst.); Oberstinde Pauline Hagen (1825, smst.); Cathrine Jensen, kunstnerens hustru (1825, Hirschsprung); Dameportræt (1825, Stat. Mus. for Kunst); Pauline Hagen (1825, smst.); Susette Dalgas (1826, Hirschsprung.); Johannes Søbøtker Hohlenberg, guvernør i Trankebar (1826, Stat. Mus. for Kunst); Birgitte Søbøtker Hohlenberg, hans hustru (1826, smst.); Baronesse Christine Stampe (1827, Thorvaldsens Mus.); J.C. Dahl (1827, Jægerspris); P.O. Brøndsted (1827, Glyptoteket, 1842, Fr.borgmus.); Mandsportræt (1827, Stat. Mus. for Kunst); Proprietær A.M. Berg (1827, Ordrupgaard); Geheimerådsminister, kgl. historiograf Ove Malling (1827, Stat. Mus. for Kunst); Grosserer Hans Puggaard (1828, Aarhus Kunstmus.); Gordoph McDougall (1828, smst.); Julie McDougall, f. Martini (1828, smst.); Dr. med. Carl Ono (1828, Nordjyll. Kunstmus.); Vinhandler L.G. Busch (1828, Storstrøms Kunstmus.); Anna Sabine Thomsen, f. Gude (1828, Vestsjæll. Kunstmus.); Skibsintendant Theodor Emil Ludvigsen (1829, Stat. Mus. for Kunst); Cecilie Lønborg, g.m. T.E. Ludvigsen (1829, smst.); Caroline Schlegel (1829, Fyns Kunstmus.); Søren Nicolaus Johan Bloch, rektor ved Roskilde Kathedralskole (1830, Stat. Mus. for Kunst); Amalie Elisabeth von Würden, g.m. H.E. Freund (1831, Glyptoteket); N.F.S. Grundtvig (1831, smst.); Kammerherreinde Kirsten Stampe f. Kaas, Nysø (1831, Stat. Mus. for Kunst); Frk. Sophie Hansen (1832, Fyns Kunstmus.); C.W. Eckersberg (1832, Stat. Mus. for Kunst); barneportræt (1834, smst.); Oberstløjtnant Johan Philip Weilbach (1834, smst.); Ida Frederikke Broberg, f. Gotschalk (1835, Hirschsprung); H.E. Freund (1835, Glyptoteket); H.W. Bissen (1835, smst.); Professor, dr. med. J.D. Herholdt (1835, Stat. Mus. for Kunst); Emil van Helsdingen (1835, Vestsjæll. Kunstmus.); Doris van Helsdingen (1835, smst.); Kaptajn Johan Henrik van Helsdingen (1835, smst.); Crisy van Helsdingen (1835, smst.); Ginny van Helsdingen (1835, smst.); Barneportræt af Emily van Helsdingen (1835, smst.); Malthe Hagen (1835, Hirschsprung.); Blomstermaler C.D. Fritzsch (1835, Thorvaldsens Mus.); Ludvig Bødtcher (1836, smst.); J.F. Schouw (1836, Hirschsprung); Troels Lund (1836, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1836, smst.); Drengeportræt, en af kunstnerens sønner (1836, smst.); Peter Magens (1836, Hirschsprung.); Jacobine Magens (1836, smst.); Elise Magens (1836, smst.); Fru Bolette Puggaard, f. Hage (1838, Aarhus Kunstmus.); Professor, konferensråd Heinrich Chr. Schumacher (1839, smst.); Thorvaldsen (1839, Thorvaldsens Mus.); Fr. Wilh. Bessel, tysk astronom (1839, Glyptoteket); Fabriksdirektør Ole Jørgen Rawert (1839, Stat. Mus. for Kunst); P.O. Brøndsted (1839, smst.); Smedemester von Würden (1841, Randers Kunstmus.); Brandmajor Burchard (1841, smst.); Anneke Marie von Würden (1842, smst.); J.C. Dahl (1842, Hirschsprung.); Børsmægler Pries, Skt. Petersborg (1842, Fyns Kunstmus.); Peter Hiort Lorenzen, kunstnerens svoger (1842, Stat. Mus. for Kunst); N.F.S. Grundtvig (1843, Hirschsprung.); Etatsråd M.L. Nathanson (1843, Ordrupgaard ); Cathrine Jensen, f. Lorentzen, kunstnerens hustru (1845, Stat. Mus. for Kunst); Cand. theol Thomas Jensen, kunstnerens søn (1848, Aarhus Kunstmus.); Madonna, kopi efter G.B. Salvi (u.å. Stat. Mus. for Kunst); Organist R.C. Rasmussen (1851, Ribe Kunstmus.); Andreas Christian Krog (1854, Stat. Mus. for Kunst); Andreas Gottlieb Rudelbach (1858, smst.); Maria Magdalena Jensen, f. Jessen, kunstnerens moder (u.å., smst.); Cathrine Jensen, f. Lorentzen, kunstnerens hustru med turban (u.å., smst.); Konferensråd Andreas Peter Thomsen (u.å., Vestsjæll. Kunstmus.); desuden findes andre værker i talrige museer og samlinger. Sigurd Schultz' katalog over malede portrætter fra 1932 tæller godt 400 og flere kendes i dag; tegninger i Kobberstiksaml.

Literature

Karl Madsen:Kunstens Historie i Danmark, 1901-07; Ch. A. Been og Emil Hannover: Danm. Malerkunst, 1902; C.A. Jensen, Udst.kat. 1922; Sigurd Schultz: C.A.J. I-II, med fort. over portrætter, 1932; Erik Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1937; Henrik Bramsen: Da. Kunst fra Rokoko til vore dage, 1942; H.D. Schepelern: Portrætsaml. i Odense Adelige Jomfrukloster, 1959; 500 Års Portrætter, Charl.borg 1961; Das goldene Zeitalter der dänischen Malerei, kat. Kunsthalle zu Kiel, 1968; P. Eller: Kgl. portrætmalerier, 1971; Thomas la Brie Sloane: Neoclassical and Romantic Painting in Denm. 1754-1848, Evanston, Illinois, 1972; Knud Voss: Guldaldermalere, 1976; H.E. Nørregaard-Nielsen: Da. Kunst, 1983; Claus M. Smidt: Portrætmaleren C.A.J., 1986; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens Hist. i Danm., 1990.

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.