Mikael Witte

Weilbach information

Genealogy

Witte, Mikael, *1952, grafiker, forfatter. *13.4.1952 i Sønderborg. Navneændring fra Jensen 1975. Forældre: Skoleinsp. Harry Luesmann J. og overlærer Gudrun Witte. ~med børne- og ungdomskonsulent Pia Sonne, *3.4.1948 på Fr.berg, datter af manufakturhdl. Erik Valdemar Bruun og plejehjemsleder Elin Stjernqvist.

Biography

Mikael Witte er udgået fra det århusianske politisk bevidste studentermiljø i begyndelsen af 1970erne. Som plakatkunstner, provokatør, forfatter og debattør har han søgt at genetablere den politiske brod i kunsten. Hans første grafiske forsøg i midten af 60erne var inspireret af Palle Nielsen og Marcel Rasmussen. Derefter tilegnede han sig den dadaistiske og situationistiske metode, eksemplificeret ved Albert Merz og Sven Dalsgaard i Danmark og Joseph Beuys og Wolf Vostell i Tyskland. 1970ernes vågnende opmærksomhed over for den politisk-kritiske tradition i Weimarrepublikken betød en genopdagelse af tegneren Georg Grosz og fotomontagekunstneren John Heartfield. Sidstnævnte, samt den nutidige tyske plakatkunster Klaus Staeck, kan betragtes som W.s vigtigste læremestre. Plakaten Lidt vildere! viser eksempelvis et fotografi af en nøgen fotomodel i orgastisk bevægelse med undertitlen Børnebegrænsning. PVC-arbejderes koner aborterer dobbelt så hyppigt som andre kvinder. Giftdampe forårsager varige skader i sædcellerne. Den krasse ironi og de håndfaste budskaber har skabt repressalier fra politi og retsvæsen. Det kendteste værk, svineplakaten blev offer for et fogedforbud, der dog blev ophævet af Højesteret. W.s aktionsteater med ufrivillig deltagelse af dignitarer ved dronningens åbning af Musikhuset i Århus førte til en dom på 2 dages arrest. W.s engagement omfatter talrige rejser til de verdenspolitiske brændpunkter og et ønske om gennem undervisning, debatindlæg, demonstrationer m.m. at vække offentlighedens samvittighed. W. har taget emner som f.eks. det industrielle landbrugs forurening af madvarer op mange år, før det blev taget alvorligt af politikerne.

Education

Student fra Duborg Sk., Flensborg 1971; studier på Inst. for Statskundskab, Aarhus Univ; som kunstner autodidakt.

Travels

Cuba 1973; Mexico 1983, 1985; Jugoslavien 1984, 1987; Tunesien 1985; Færøerne 1986; Kina 1986, 1987, 1996; Bulgarien, Tibet, Pakistan 1987; Frankrig 1988; Grækenland 1989; USA 1990; Tjekkoslovakiet 1991, 1997; Polen, Letland, Litauen 1992 i Letland, Litauen 1993.

Occupations

Lærer ved Aarhus Kunstakad. 1984; gæstelærer og foredragsholder; udst.arrangør; medstifter af Socialistisk Bogklub 1976; af Selsk. til smukkere Byfornyelse 1976; af Kom. til ytringsfrihedens værn 1980.

Scholarships

Stat. Kunstfond; Kulturmin.; Folketingets Sikkerheds- og Nedrustningspol. Udv. stip; Fredsfonden; Græsrodsfonden; PH-fonden; SiD.

Exhibitions

Politiske plakater, objekter m.m., Sydslesv. da. Kunstforen. 1981; De nære ting, Ribe Kunstmus. 1983; 25 års grafik, Brandts Klædefabr. m.fl. 1992. Separatudstillinger: Halsted Mølle ved Husum, Schlesw. 1970; Gal. 14 K, 1980; Gent. Kunstbibl. 1987; Da. Plakatmus., Århus 1996 (retrosp.).

Artworks

Når jeg hører ordet kultur (silketrykserie, 1984, Aarhus Kunstmus.); Spejlobjekt (1987, Gent. Kunstbibl.); install. (aviser, sølvfolie, tape, 1990); install. (papirklip, barberblade, fotokopier, 1992); install. (fotografier, sko, sand, spejle, 1994). Plakater: Da. svin er sunde, de strutter af penicillin (1978); Lidt vildere! (1979); Gori (1980); Atomvåben kender ingen grænser (1982); 6 plakater for DSB samt omslag til køreplaner (1989). Film og video: Så er det nat med Olga (1978); Vor søster i Baluchistan (1988); Jeg elsker at gå til tandlæge (1997). Aktionsteater og happenings: Køb dansk, Århus Sporveje (1978); ved Frihedsstøtten, Kbh. (1981); ved Musikhusets indvielse (1982); i Byretten i Århus (1983); ved Musikhuset, Århus 1984; skamstøtte over da. svineproduktion (1997). Skriftlige arbejder, drama: Klaus Staeck, 1978; C selv, 1979; Vi værner om censuren, 1980; Skrivefrækheden, 1981; Socialisme er til for menneskene, 1982; Edderkoppen, 1987; Samtaler i den afghanske flygtningestrøm, 1990; The Bridge, 1991; Grundloven, 1997.

Literature

Lars Morell: En politisk Wittighed, 1981; samme: Poesien breder sig, Det kgl. Bibl. 1981, 80, 110; Drakabygget 6-7-8, 28-31; M.W. og Lars Morell: Gale streger, 1982; Steffen Mossin: Når de hører ordet kultur, 1984; Lars Morell: Kulørt presse er ikke mere et skældsord, 1990; Jacob Ludvigsen i: Petit Grafiana, 1992; kat., Da. Plakatmus., 1996.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.