Carl Frederik Vogt

Weilbach information

Genealogy

Vogt (Voigt), Carl Frederik, 1781-1834, maler. Døbt 2.10.1781 i Kbh., ?19.9.1834 i Kristiania (Oslo), begr. smst. Forældre: Vognmand Andreas V. og Bodil Sørensen.

Biography

Carl Frederik Vogt blev ikke vurderet højt i sin samtid og heller ikke eftertiden har revurderet ham. Hans biografi er næsten ukendt efter hans bosættelse i Norge ca. 1810. Men værkerne taler dog om bevågenhed fra en del kendte norske familier, således dekorerede han familien Collets hjem på Store Ullevål i Aker med bl.a. det nævnte maleri fra 1814, (nu i Oslo Bymus.), spisesalen på Bogstad gård for Peder Anker og også til Carl Johans kunstsamling i palæet i Christiania leverede han prospekter. Den danske konservator C.C. Andersen skrev i 1895 at V. malede "landskaber med ganske god staffage". I kompositionen mærkes C.A. Lorentzens stil som V. havde haft lejlighed til at studere allerede 1794, da Lorentzen udstillede 16 malerier på Salonen (Charl.borg), heraf fire norske landskaber.

Education

Kunstakad. Kbh., fra 1. til 2. frihåndssk. marts 1795, gipssk. juni 1796, modelsk. okt. 1797, st. sølvmed. 1802.

Travels

I Norge fra ca. 1810.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prospekt af Frederiksdal (tidl. Stat. Mus. for Kunst, nu ukendt); Udsigt mod Kronborg fra Julebækshusene (1796, tidl. Joh. Hansens saml.); Fra Asnæs med Kalundborg i baggrunden (Kalundborg Mus.); Parti fra Classens have (Det Classenske Fideicommis); Landskabsbilleder (1810, tidl. Schackenborg); Selskab i parken ved landstedet Ullevål ved Christiania (1814, Oslo Bymus.). Portrætter: Johs. Thrane med familie (tilskr. ca. 1810-15); Otto Collett og hustru; Chr. Magnus Falsen; Frederik af Hessen (1814, Eidsvold Minne ); Prins Christian Frederik; Peder Anker.

Literature

Carl W. Schnitler: Slegten fra 1814, Kristiania 1911, 328, 345-47, 369; Leif Østby: Norske portretter, Oslo, 1935, 63, 67; Axel Linvald: Christian VIII. Norges Statholder, 1952, 65, 176; Magne Malmanger: Norsk malerkunst fra klassisisme til tidlig realisme, Oslo 1981, 42; samme i: Maleriet 1814-1870. Norges kunsthist., bd.5, Oslo 1981, 137; Norsk Kunstnerleks., bd.4, Oslo, 1986.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.