Kristian Zahrtmann

Literature

Karl Madsen i: Tilskueren, 1885, 524-43; Emil Hannover i: Samme, 1887, 386f; Pol. 23.4.1892 (EmilHannover); Fr. Beckett i: Ill. Tid., 1892-93, 357- 59; Peter Hertz i: Kunst, IV, 1902-03, 404f; Karl Madsen i: Samme, 11f; H. Chr. Christensen: Fort. over Arb. af K.Z. 1864-1904, 1905; Ill. Tid. 1906-07, 289-92; F. Syberg og Poul S. Christiansen i: Det nye Kunstbl., I, 1910, 29f, 32-41; N. Lützhøft i: Ord og bild, 1912, 625-43; H. Chr. Christensen i: Tilskueren, 1913, 357-66 (fort. over Z.s arb., 1905- 13); Carl V. Petersen i: Samme 321-29; Peter Hansen og Harald Giersing i: Samme, 345- 52 (erindr. fra Z.s sk.); H. Chr. Christensen: 40 Billeder efter Skitser og Studier af K.Z., 1915; Johan Rohde i: Ugens Tilskuer, 1916, 265-73; H. Chr. Christensen: Fort. over K.Z.s Malerier, 1917; S. Danneskjold-Samsøe i: Klingen, okt. 1917; Johs. V. Jensen i: Aarbog, 1917, 289-92; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1917, 118f; Viggo Johansen i: Vor Tid, 1918, 253-60; Fr. Hendriksen: K.Z., En Mindebog bygget over hans egne Optegn. og Breve fra og til ham, 1919; Elise Konstantin-Hansen i: Højskolebl., 1922, 1013-26, 1039- 48; Tilskueren, 1923, 213-35; Poul S. Christiansen i: Samme, 1926, 108-15; Fr. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932; S. Danneskjold-Samsøe: Kunst, set og skrevet, 1930, 7-9; Sig. Willoch i: Kunst og Kultur, 1934, 33-53; Kr. Sinding Larsen, Kr. Holbø, S. Onsager i: Samme, 1936, 107-28; Albrecht Schmidt i: Liv og Kunst, 1937, 47-56; Elise Konstantin-Hansen: Samliv med da. Kunst, 1937; Karl Schou: Peter Hansen, 1938, 18-22; S. Danneskjold-Samsøe: K.Z., 1942; Johan Rohde: Optegn. vedr. Kunstnernes frie Studiesk. og den frie Udst., 1942, 15, 20, 22, 24, 38, 40, 43; Eigil H. Brünniche i: Kulturfronten, 1943, 54-59; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; Leo Swane, Aksel Rode i: Fr. Brandt (red.): Vor tids kunst og digtning i Skand., 1948, 51, 71, 76-78, 88, 91; Preben Wilmann i: Nord. målarkonst, det moderna måleriets genombrott, 1951, 12f; Walter Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952, 22; S. Danneskjold- Samsøe: I kunstens tjeneste, 1953; Knud Hendriksen: Fra billedmagerens kalejdoskop, 1954, 183-208; Ib Sinding Jensen i: Kunst, 1, 1955, 22-25; Johan Rohde: Journal fra en rejse i 1892, 1955, 148, 192; Ernst Mentze: Johannes Larsen, 1955; Syrak Hansen i: Kunst, 2, 1955, 57-59: Johan Pedersen i: Ark. 1954, 331; Ernst Mentze: William Scharf, 1958, 16, 19-22, 24, 26, 228: Francis Bull: Nord. kunstnerliv i Rom, 1960, 198; Emil Hannover: Erindringer, 1966; Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971, 23-40; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 167, 208f; Bo Lindwall og Lars Erik Aström i: Bildkonsten i Norden, 4, 1973, 18f, 22; Axel Bolvig: Den billedskabte virkelighed, 1978, 69, 72, 78; Hanne Honnens de Lichtenberg: Z.s skole, 1978; Tue Ritzau og Karen Ascani: Rom er et fortryllet bur, 1982, 120, 159f; Helge Ernst: Bornholmermalerne og malere på Bornholm, 1983, 9-13; Grethe Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984; Ole Wiwel: Guder i forårslys, 1983; Georg Garde i: Cras, XLII, 1985, 17-21; Leila Krogh (red.): Løvens breve, J.F. Willumsens breve til Alice Bloch 1899-1923, 1987; Hanne Honnens de Lichtenberg i: Kat., Z. og Leonora, Randers Kunstmus. 1984; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Erik Brodersen i: Ribe Kunstmus. 100 år, 1991; samme i: Varia, 1, Kbh. Univ. 1991, 22-33; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Morten Steen Hansen i: Periskop, 4, 1996, 43-63. Auktionskataloger: Dødsbo 5.11.1917; 7.11.1917. Breve (Det kgl. Bibl.; Hirschsprung).

Author: Erik Brodersen (Er.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.