Kristian Zahrtmann

Artworks

Mor Thule (1869, Bornholms Kunstmus.); Bedstemoders have (1869, smst.); Scene ved Chr. VIIs hof (1873, Hirschsprung); Job og hans venner (karton, 1873, lille guldmed., Vejle Kunstmus.); Sigbrit gennemgår toldregnskaberne med Chr. II (Neuhausens Pr. 1873, Fr.borgmus.); Julie og ammen (1874, Stat. Mus. for Kunst); Charlotte Dorothea Biehl (1874, Ordrupgaard); Romersk frugtbutik (1876, Stat. Mus. for Kunst); Sabinerinde, der vugger sit barn (1877, Nasjonalgal., Oslo); Italienske piger med tomater, Amalfi (1879, Stat. Mus. for Kunst); Aspasia med sin søn, Perikles' buste (1880); Blomstersælgerske fra Firenze (1881, Stat. Mus. for Kunst); Julie og ammen (1881, Hirschsprung); Dronning Sofie Amalies død, 1. version (1882, smst.); 2. version (1882, Stat. Mus. for Kunst); Ambrogio (Hirschsprung); Piger som bærer kalk (1883, smst.); Drenge ved kirken i Civita d'Antino Palmesøndag (1884); Job og hans venner (1887, Stat. Mus. for Kunst); En romersk gipser (1887, Hirschsprung); Piger bærer vand i Civita d'Antino (1889, smst.); Studenterne drager ud til Kbh. forsvar under Fr. III 1658 (1888, Hirschsprung, pr., men ikke benyttet konk.forslag til Kbh. Univ. festsal); Oliventræer i en have på Korfu (1889, Faaborg Mus.); En havegang, Korfu (1889, Storstrøms Kunstmus.); San Lidani fest 3. aug. i Civita d'Antino (1890); Regnvejr. Motiv fra Ravello (1891, Hirschsprung); Ravello i fugleperspektiv (1891, Stat. Mus. for Kunst.); Adam og Eva i Paradis (1892, Faaborg Mus.); Ved kirkeporten (1893, Göteborgs Konstmus.); Madonna med barnet (1893, Søborg K., tidl. altertavle i Santa Maria kirken i Citiva d'Antino 1893, gent. 1910); Det mystiske bryllup mellem biskoppen og abbedissen af Pistoia (1893-94, Bornholms Kunstmus.); Lysstudie til Macbeth (1899, Stat. Mus. for Kunst); Natstemning (1899, Göteborgs Konstmus.); Ingeborg, Erik Menveds dronning, sørger over sit 14. barns lig (1899, Nasjonalgal., Oslo); Mit frokostbord i Portofino (1900, Ribe Kunstmus.); Havnen i Portofino (1900, Fyns Kunstmus.); Kejser og kejserinde Friedrich på Villa Carnazvore okt. 1887 (1900); Italiensk tærskeplads, Civita d'Antino (1902, Randers Kunstmus.); Italienske bønder (1903, Nat.mus., Sth.); Z. omgivet af civitanere (1906); Sokrates og Alkibiades (1907 og 1911); Dronning Christina i Palazzo Corsini (1908, Stat. Mus. for Kunst); En italiensk præst med sit organetto (1909, Aarhus Kunstmus.); Badehuse ved Pisa (1910, Storstrøms Kunstmus.); Adam i Paradis (1913-14). Motiver fra Leonora Christinas historie: L.C. i fængslet (1870-71, Neuhausens Pr., Stat. Mus. for Kunst); L.C. forlader fængslet 19.5.1685 (1874, Glyptoteket); L.C. i fængslet ved nattetide (1875, Hirschsprung); L.C. i Maribo Kloster (1882, Stat. Mus. for Kunst); L.C. undersøges i fængslet (1885, smst.); L.C. i Fr.borg Slotshave (1888, Hirschsprung); L.C. klædes af og undersøges af dronning Sofie Amalies tjenerinder (1888, smst.); L.C. (bronzemaske, 1891, Faaborg Mus.); L.C. i Blåtårn (1891, Stat. Mus. for Kunst); L.C. modtager besøg i fængslet af dronning Charlotte Amalie (1892, Randers Kunstmus.); L.C. i fængslet (1895, Nasjonalgal., Oslo); L.C.s død på Maribo Kloster (1897, Storstrøms Kunstmus.); L.C. forlader fængslet (bronzestatuette 1923 efter figur i plastelina, udst. 1910, Stat. Mus. for Kunst); L.C.s udgang af fængslet (ca. 1911, Vestsjæll. Kunstmus.); L.C. modtager sin ældste datter Anna Cathrine i Maribo (1913). Portrætter: Z.s søster læsende (1866, Stat. Mus. for Kunst); Wilhelmine Erichsen (1867, Bornholms Kunstmus.); Georg Brandes (1872); faderen (1887, Bornholms Kunstmus.); samme (1890, Faaborg Mus.); moderen (1891, smst.); samme (1901); selvportræt (1912, Davids Saml.); samme (1913, Charl.borg); samme (1916, Vestsjæll. Kunstmus.). Tegninger: Kobberstiksaml.; Hirschsprung; Kunstindustrimus.; Bornholms Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Faaborg Mus. Udgivelser: Leonora Christina Ulfeldts Jammers-Minde i tegn., 1890; Leonora Christinas Jammersminde, 15 bl. efter Z.s originaler, 1907; K.Z., 60 autotypier i tontryk, 1911. Skriftlige arbejder: Art. i: Tilskueren, 1908, 186-93; 1913, 330-42; 1914, 14-23, 152- 61, 315-26, 413-21; 1918, 335-40; Ill. Tid., 1912-13, 311f; Juleroser, 1915; Kunstmus. Aarsskr. 1916, 83-90; Lovisa, 1912.

Author: Erik Brodersen (Er.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.