V. Wolffbrandt

Weilbach information

Genealogy

Wolffbrandt, Valdemar Otto Benjamin Adam, 1887-1939, maler. *13.5.1887 i Fensmark, ?29.1.1939 i Ravnstrup, begr. i Fensmark. Forældre: Glasmager Gustav W. og Marie W. ~2.7.1915 i Rønne med maleren Vilhelmine Charlotte de Chabert, *1.4.1886 i Helsingør, datter af premierløjtn., senere oberstløjtn. Charles Christian de C. og Vilhelmine Rasmussen.

Biography

V. Wolffbrandt tegnede og malede portrætter samt stemningsfyldte billeder med landskaber og skovpartier. Hans foretrukne motiv var dyrenes liv i skoven og emner med tilknytning til jagt. Han var selv jæger og friluftsmenneske med kunstneriske aner i en glasmagerslægt, indvandret til Holmegaard, og en lang række af hans billeder er malet i egnen omkring Holmegaard. Nogle af hans større skovbilleder med en enkelt dyre- eller menneskefigur udtrykker en tendens mod naturromantik. Et gennemgående træk i flere kompositioner er brugen af røde, blå, gyldne og orange farver til betoning af stemning og naturindtryk. W. var en hyppigt anvendt illustrator.

Education

I malerlære 4 år, svend; Tekn. Sk., Kbh. (Grønvold); Kunstakad. Kbh. (Laurits Tuxen) okt. 1910- forår 1914.

Travels

Tyskland (Kassel, München, Thüringerwald) 1922.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1912, 1915; Ronge 1914; Sødrings Pr. 1915; Bielke 1916; Stoltenberg 1922.

Exhibitions

Ung Kunst, Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1911; Unge Kunstneres Forb., Kbh. 1912; Charl. Forår 1915-24, 1926, 1931-33, 1938-39; Charl. Eft. 1922. Separatudstillinger: Anton Hansens Kunsthdl., Kbh. 1919, 1933; Holmegaard Bibl., 1992 (retrosp.); Jagt- og Skovbrugsmus., Hørsholm 1992.

Artworks

Plovmanden (Sødrings Pr. 1915); Fra Ravnstrup moser, gåsetræk (udst. 1916); Min første odder (udst. 1919); Diana (udst. 1921; Buk forfølger en rå (udst. 1922); Den første vibe (udst. 1931); Mosebillede, tidligt forår (udst. 1932); Bukkekamp, tidlig morgen (udst. 1938); Motiver fra Æbelø (udst. 1939); endvidere portrætter.

Literature

Vort Land 15.3.1919 (Gustav Bauditz); Berl. Tid. 8.9.1933 (K. Flor); 9.3.1991; Nat.tid. 30.1.1939 (nekr.); Lolland-Falsters Folketid. 10.10.1992.

Author: forfatternavn ukendt (Ve.R) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.