Anton Rosen

Literature

Arch. 1898-99, 33-36 (Rundetårn), 199-201 (portal, Ø. Fasanv.), 215-17 (Vesterg., Silkeborg); 1900-01, 159-61 (Garnisonssygehus, Næstved), 261 (bebyg.plan, Odense), 282-84 (forslag til bebyg. på Rådhuspl., Kbh.); 1901-02, 223- 27 (Amtssygehus, Silkeborg); 1902-03, 141-43 (Nørrebrog. 168); 1903-04, 469-71 (Vibensgård); 1906-07, 77f (vandtårn), 133-36 (Fredspalads, Haag), 361-65 (Vesterbrog. 34); 1907-08, 569f (Ryvangs Allé 6); 1908-09, 561-67, 569-79, 585-95 (Århusudst.); 1910-11, 1-5, 9-12 (Palads), 456f (Lurblæsersøjle); 1911-12, 13f (forslag til mindesm. for faldne 1848-50 og 1864), 273-77 (mindetavle for Ole Rømer); 1912- 13, 105-07 (cigarbutik, Gl. Torv 2/Nygade 6); 1913-14, 245-47 (Danm. bygn., San Francisco); 1914-15, 25-27 (laugspokal), 197-201, 205-08 (Tuborgbygn.); 1916-17, 266 (bebyg.plan for Lyngen), 433-37 (Gerthasminde), 441-43 (Åløkkegård): 1919, 181, 184, 187f (Borups Allé), 373-84 (60 år); 1921, 119f (Fr.bergg. 5), 135-42 (Vævestuen); 1922, 121 (Børsrampe), 229, 231 (Daells Varehus); 1923, 22-27 (The Chicago Tribune Build.), 94 (kakkelovn), 353 (Studiebyen); 1924, 13-20 (Landsudst., Århus og forslag til verdensudst. i Kbh.), 195 (monum. for krigsforliste søfolk): Ark. M. 1927, 105-07 (bygn. i Tivoli), 143-46 (folkeforb.bygn., Genève); 1928, 157-72 (nekr.); Ark. U. 1927, 197; 1928, 164 (nekr.); Ark. 1950, 166f; 1954, 352 (Gerthasminde); 1959, 342 (100 år); 1960, 370-72, 374, 377 (Kay Fisker om R.); 1980, 227f; Ark.tur 1979, 287, 290-92, 300f; Ill. Tid. 1903-04, nr. 35 (Vibensgård); 1905-06, 593f; 1924, 273-75; Pol. 27.6.1909 (Århusudst.); 3.8.1928 (nekr. af PH og Vilh. Wanscher); Kunstbl. 1910, 173- 78 (Århusudst.); Det nye Kunstbl., 1, 1910, 47-50 (Palads); Skønvirke 1914-15, 138, 140, 150 og 160; 1922, 157-59; 1925, 50f, 57; Bygmesteren 1920, 249-52 og 1921, 7-9 (Lersø Parkallé/Haraldsg.); 1926, 105-07 (bro til Amager); Elna Mygdal: Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1876-1926, 1926; Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1928, 133; De da. Byggefag, 1929, 81-83; Aarhuus Stiftstid. 6.5.1934; H. Stephensen: Sådan var det, 1974, 131, 135; Viggo Sten Møller: Ark. A.R.s arb., 1980 (med værkfort.); M. Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Birgit Weylandt i: Architectura 17, 1995, 37, 44f, 62; Erik Nygaard: Tag over hovedet, 1984, 18-20; Kat. Ark. A.R. 1859-1928, Selsk. for Ark.hist. 1984; Landsudst. i Århus 1909, 1984; Vesterbro, en forstadsbebyg. i Kbh., 1986, 1, 50f, 90-93, 95-98; M. Gelfer-Jørgensen (red.): Herculanum på Sjæll., 1988; H.E. Langkilde: Ark.-profiler, 1989, 85-92.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.