Julius Rosenbaum

Weilbach information

Genealogy

Rosenbaum, Julius Rudolph, 1848-1929, litograf, raderer og portrætmaler. *18.2.1848 i Sala ved Uppsala, Sverige, ?31.12.1929 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg). Forældre: Musiker Samuel Johannes R. og Laura Margrethe Lassen. ~31.10.1874 i Kbh. med skuespiller Bernhardine Marie Christence Kruse, *10.9.1850 smst., ?7.6.1929 smst., datter af hoboist ved Fodgarden, senere kgl. kapelmusicus Johan Peter Frederik K. og Caroline Vilhelmine Marie Beuchel.

Biography

Julius Rosenbaum hørte til den voksende kreds af kunstnerisk uddannede personer, der omkring midten af 1800-tallet så en fremtidsmulighed i de grafiske teknikker, der på samme tidspunkt fik en øget anvendelse inden for publikationer af forskellig art, tidsskrifter, bøger samt mangfoldiggørelse af forskellige motiver til ophængning. Han udførte dog også portrætter i olie samt malerier af kristent religiøst indhold, der vidnede om hans traditionelle kunstneriske skoling.

Education

Udd. som litograf hos Tegner og Kittendorff, Kbh.; samtidig Tekn. Inst., Kbh., afg. jan. 1864; Kunstakad. Kbh. 1864-68.

Travels

I udlandet 1892.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1869, 1871, 1882-84, 1886, 1890, 1892, 1895; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1921; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883; Sth. 1889; München 1892; KE 1908.

Artworks

Overrabbiner, prof. Abraham Alexander Wolff (1884/89, Det Mosaiske Troessamf., Kbh.); Officer Th. Freiesleben (Den da. Frimurerorden, Kbh.); Selvportræt (1886, Fr.borgmus.). Grafik: Portræt af en gammel dame (radering, 1885, udsendt af Radeerforen.); Aftenlandskab (radering, som forannævnte); Østre Anlæg (radering, 1887, som forannævnte); Fra Farum (radering, 1891, som forannævnte); Kristus i Emmaus, efter Rembrandt (1889); litografier efter malerier: Ved skovledet, efter M. Therkildsen; Leonora Christine forlader Fængslet, efter Kr. Zahrtmann (1885); Fransk vaskeri, efter J.F. Willumsen; talrige litograferede portrætter af samtidens kendte personligheder, især skuespillere og sangere samt kgl. personer; repr. på Fr.borgmus.; Kobberstiksaml.; Det kgl. Bibl., Billedsaml.

Literature

P. Krohn i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 163; Litografien i Danm., 1922, 38. Breve (Hirschsprung, Det kgl. Bibl.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.