Helge Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Helge Daner, 1899-1986, maler. *18.5.1899 i Næstved, ?18.11.1986 i Kbh. Forældre: Tilskærer, senere herreekviperingshdl. Sophus J. og Elina Mathiesen. ~20.5.1925 med Karen Kähler, *10.3.1903 i Næstved, ?13.12.1990, datter af lervarefabrikant Herman Hans Christian K. og Anna Dorthea Marie Hansen. Ægteskabet opl.

Biography

Helge Jensen blev, tilskyndet af sin fætter, maleren Otto Sievert, elev på Giersings nystiftede malerskole i vinteren 1915-16. Det følgende år arbejdede han på et arkitektkontor, men rådførte sig stadig med Giersing om sit maleri. Hans debut på KE i 1917 vakte opmærksomhed. I Den hellige Antonius forenede han figurkompositionen med et heftigt farvesyn, der hos samtidens kritik bragte Jens Adolf Jerichau i erindring. Nogle stærkt abstraherede landskaber fra samme og følgende år prægedes af indflydelsen fra kubisme og futurisme i kompositionen, mens farveholdningen var mørkt stemt. I 1917 begyndte han hos Kähler i Næstved at beskæftige sig med keramiske arbejder og udviklede i de følgende år en art déco-præget, dekorativ stil, der også satte sig spor i hans maleri. Hans portræt af Herman og Niels Kähler peger i deres stilopfattelse i retning af den tyske ekspressionisme. J. arbejdede fra 1917-21 og 1923-35 hos Kähler med fajance og stentøj, først med begitteler og hornmaling, senere med tinemalje. Han udviklede et dekorativt figurmaleri med konturtegning på den hvide emalje, kombineret med klare glasurfarver. Også i hans maleri benyttede han et art déco-præget formsprog, som han siden forkastede. Hans senere maleriske udvikling blev mindre eksperimenterende. I landskaber og modelbilleder søgte han inden for begrænsede koloristiske skalaer at bringe naturiagttagelsen ind i en fast billedmæssig form. J. fremstillede fra 1947-57 på Den kgl. Porcelainsfabrik en række stentøjsarbejder med dekorative, abstrakte og ornamentale former på hvid bund.

Education

Elev af Harald Giersing 1915-16.

Travels

Italien 1922; Tyskland 1923; Holland, Belgien, Paris 1927; Paris 1929, 1936; Italien 1937; Grækenland 1939.

Occupations

Scholarships

Foltmar 1932; J.R. Lund 1937, 1944, 1946, 1953; Ny Carlbergfondets rejsestip. 1939; Akad. 1945; Rigenstrup 1954; Stat. Kunstfond 1965-66, 1969, 1970; Zahrtmann 1973.

Exhibitions

KE 1917-22, 1924-25, 1927-31; Grønningen 1932-33, 1937-38, 1940-41, 1944-46, 1948, 1950-51, 1953-56, 1961-65, 1967, 1969; da. udst., Berlin, Hamburg, Lübeck 1932; Ung da. og svensk kunst, Oslo 1935; Rundskueudst., Kbh. 1936; da. udst., Budapest, Riga, Warszawa 1936; Nord. Konstutst., Göteborg 1939, 1943; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. Konstutst., Sth. 1943; Den officielle da. kunstudst., Oslo 1946; Nord. Kunstforb., Oslo 1946; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1952; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg og Århus 1952; Det da. Købestævne, Fr.cia 1954; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1978. Separatudstillinger: 1924; 1927; Falck Rasmussen, Kbh. 1931; Kunstforen., Kbh. 1935; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1938, 1951; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1940, 1943, 1976; Den kgl. Porcelainsfabrik, Amagertorv 1957; Næstved Kunstforen. 1968.

Artworks

Landskab, Mogenstrup (1914, Skive Kunstmus.); Fra Karrebæk Kirkegård (1914, Randers Kunstmus.); Den hellige Antonius (1917, Silkeborg Kunstmus.); Landskab (1917, smst.); Landskab (1918, smst.); Herman og Niels Kähler (1921); Interiør med to figurer (1931, Stat. Mus. for Kunst); Mandsportræt (1931, Ribe Kunstmus.); Stående kvindelig model (1932, Stat. Mus. for Kunst); Forårslandskab fra Næstved-egnen (1933, Storstrøms Kunstmus.); Fra Karrebæk Kgrd. (1934, Aarhus Kunstmus.); Kunstnerens hustru (1935, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt over fjorden, vinter (1936, Fyns Kunstmus.); Modelbillede (1937, Nordjyll. Kunstmus.); Udsigt fra Frederiksø (1938, Storstrøms Kunstmus.); Christiansø (1938, Vestsjæll. Kunstmus.); Landskab Christiansø (1938, smst.); Forårslandskab, Karrebæksminde (1942, Nordjyll. Kunstmus.); Skovvej, Mogenstrup (1943, Stat. Mus. for Kunst); Landskab (1944, Skive Kunstmus.); Sølvpopler ved fjorden (1945, Vejen Kunstmus.); Udsigt fra ateliervinduet (1946, smst.); 4 unge piger (1946, Stat. Mus. for Kunst); Gennem døren, Christiansø (1948, Ribe Kunstmus.); Stormen (1949, Randers Kunstmus.); Grusgrav ved Mogenstrup (1950, Horsens Kunstmus. Lunden); Udsigt fra ateliervinduet (1953, smst.); Udsigt over fjorden med ung pige i forgrunden (1957, Vestsjæll. Kunstmus.); 2 studier fra Rom (1962, smst.); Landskab fra Christiansø (1965, smst.); desuden repr. i Malmö Kunstmus.; Ystad Kunstmus.; Islands Kunstmus. Udsmykninger: Festsalen, Da. Studenters Roklub, Kbh. (1942-44); Silkeborg Centralsygehus (1952-61, nedt.). Andet: Tegn. og akvareller i Kobberstiksaml.; keramiske arb. på Kunstindustrimus.; Næstved Mus.

Literature

Berl. Tid. 7.3.1927 (K. Flor); Sigurd Schultz i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1931, 86-90; Otto Gelsted i: Samleren 1935, 183f; Jacob E. Bang i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1939, 133-39; Leo Swane: H.J. (Vor Tids Kunst 28), 1939; Merete Bodelsen: H.J., Nye keramiske arb. i stentøj, 1957; H.J.: Rafaels fresker i Vatikanet, i: Cras XXXIV, 1983, 11-13.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.