Gottfried Rosenberg

Literature

Fr. Schiøtt i: Arch., 1901-02, 231-37; Fr. Weilbach: Da. Bygn.kunst i det 18. Aarh., 1930, 90f.; Jens Anker i: Hist. Medd. om Kbh., 3.rk., VI, 1944-46, 90, 99-102, 104, 106; Sigurd Schoubye i: Sønderjysk Månedsskr., 1950, 197- 200; B.L. Grandjean: En Bygnings Hist., 1952; P. Hirschfeldt: Herrenhäusser und Schlösser in Schlesw.-Holst., München 1953 (1980); Kunst-Topographie Schlesw.- Holst., Neumünster 1969; Hakon Lund (red.): Danm. Ark., 1-6, 1979-81; Jørgen Paulsen og H.P. Clausen: Slægt, slotte, skæbne, 1980; Jesper Tofft i: Sønderjydske Aarb., 1986, 94-101; Claus M. Smidt i: Architectura, 10, 1988.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.