Claudius Rosenhoff

Weilbach information

Genealogy

Rosenhoff, Caspar Claudius, 1804-1869, silhouettør og forfatter. *18.11.1804, ?19.1.1869 på Fr.berg., begr. smst. Forældre: Generalitetsfyrbøder Johan Frederik R. og Anne Margrethe Nielsdatter. ~1° 10.2.1831 i Kbh. med Caroline (Catharina) Maria Lisette Seefelt, *12.9.1807 i Demmin, ?17.6.1841 i Kbh., datter af buntmagerm. Johan Frederik S. og Sophie Maria Volchsdorff. ~2° 16.11.1841 i Kbh. med Pauline Jacobine Jacobsen, *14.5.1809 smst., ?24.2.1879 smst., datter af købmand Jacob Moses (J.) og Eva Gumpertz.

Biography

Claudius Rosenhoff var hele sit liv engageret i samfundskritik og deltog ivrigt som journalist og forfatter, men hans kunstneriske produktion inden for den bildende kunst indskrænkede sig tilsyneladende til illustrationer i egne bøger. Silhuetterne af kendte mænd skal have været meget vellignende.

Education

Travels

Occupations

Bestyrer af et bageri 1824; medred. af Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1831-34; red. af ugebl. Den Frisindede 1835-46.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Silhuetter og litografier i bøger: C. Asper Courrosa (dvs. Claudius Rosenhoff, udg.): En Silhouetteur, Rhapsodie med mange sorte Portraiter, 1853; Populair Anvisning til Tegning og Maling m.m. for Dilettanter og Damer, 1861 (s.m. sønnen C.E. Rosenhoff); Den virkelige Faust og Phantomerne (1864, som forannævnte); endv. adsk. silhuetter af kendte danskere: F.eks. biskopperne N.E. Balle og Mynster; Dr. B. Münter; N.F.S. Grundtvig; A. Oehlenschläger; C.E.F. Weyse; J.N. Madvig; Johanne Louise Heiberg; Lucie Grahn; Arnoldus de Fine Skibsted; repr. i Det kgl. Bibl., Billedsaml.

Literature

L. Bobé i: Kat. Berl. Tid. Silhouet-Udst., 1931; Da. biografisk Leks., XX, 1941; Povl Eller: Adam Oehlenschläger Portrætter, 1958; samme: N.F.S. Grundtvig Portrætter, 1962.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.